Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Prejšnji teden sem na Zeusovi eVEM točki s pomočjo prija... 
Samo Rjaković s.p. Fotograf, Ljubljana
 
 
 

Delodajalci se večkrat znajdejo v situaciji, ko trenutno delavcu ne morejo zagotavljati dela, ne želijo pa ga odpustiti.  

Kako torej postopati v situaciji v kateri se znajdejo?

Na podlagi ZDR-1 (Ur. list RS, štev. 21/2013) ima delodajalec z namenom ohranitve zaposlitve možnost, da delavcu odredi čakanje na delo doma ali, da delavcu odredi začasno opravljanje drugega ustreznega dela.

Kakšna pa je razlika med eno in drugo možnostjo? V primeru čakanja na delo doma delavec ne dela ter mu mora delodajalec izplačevati nadomestilo plače, v primeru ko delavec, ki mu je delodajalec odredil začasno opravljanje drugega ustreznega dela dejansko dela.

Delodajalec se lahko odloči za eno ali drugo opcijo. Če torej začasno, vendar najdlje za čas šestih mesecev v posameznem koledarskem letu, ne more zagotavljati dela delavcu, lahko v skladu z ZDR-1 z namenom ohranitve zaposlitve pisno napoti delavca na čakanje na delo doma. To stori tako, da lahko pošlje pisno napotitev tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in katerega uporabo nalaga delodajalec. V pisni napotitvi na čakanje na delo, delodajalec natančneje določi na kakšen način ga bo obveščal o vrnitvi na delo in v kakšnem roku se je delavec dolžan zglasiti na delo

Če delodajalec delavca pozove, da se vrne na delo se mora delavec pozivu odzvati ter priti na delo.

Zakon ne določa kolikokrat se lahko delavcu odredi čakanje na delo doma, to pomeni, da so možne krajše napotitve, ki se seštevajo in ne smejo prekoračiti dovoljenega števila mesecev v koledarskem letu. Delodajalec lahko napoti delavca na čakanje na delo doma tudi v nepretrganem trajanju v okviru navedene časovne omejitve.

V tem času bo delodajalec moral delavcu izplačevati nadomestilo plače v višini najmanj 80% osnove. Osnova za izračun nadomestila plače je povprečna plača delavca v zadnjih treh mesecih pred čakanjem na delo. V praksi delodajalci večkrat delavcu odredijo čakanje na delo, ko mu je že odpovedana pogodba o zaposlitvi, vendar to ni dopustno, saj je namen te določbe ohranitev zaposlitve.

Druga možnost pa je, da lahko delodajalec z namenom ohranitve zaposlitve ali zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa, če z zakonom ali kolektivno pogodbo ni določeno drugače delavcu pisno odredi začasno opravljanje drugega ustreznega dela. To lahko stori v primeru, če se začasno poveča obseg dela na drugem delovnem mestu oziroma vrsti dela pri delodajalcu, če se začasno zmanjša obseg dela na delovnem mestu oziroma v okviru vrste del, ki ga opravlja ter za nadomeščanje začasno odsotnega delavca.

Kaj šteje kot ustrezno delo? Kot ustrezno delo šteje delo, za katerega delavec izpolnjuje pogoje in za katerega se zahteva enaka vrsta in raven izobrazbe, kot se zahteva za opravljanje del, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in za delovni čas, kot je dogovorjen za delo, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, ter kraj opravljanja dela ni oddaljen več kot tri ure vožnje v obe smeri z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca od kraja bivanja delavca.

Manjši delodajalec, ki zaposluje 10 ali manj delavcev, lahko delavcu pisno odredi tudi začasno opravljanje drugega primernega dela. V primeru primernega dela je dopustna največ ena raven nižje izobrazbe, kot se zahteva za opravljanje dela, za katerega ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi .

Odreditev drugega ustreznega dela oziroma primernega dela lahko traja največ 3 mesece v koledarskem letu. Delavec, ki začasno opravlja drugo ustrezno oziroma primerno delo, ima pravico do plače, kot da bi opravljal svoje delo, če je to zanj ugodnejše.

 

VIR: Svetovanje.si

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Minimalna plača/zaposleni:
2018: 842,79 € (bto)
2019: 886,63 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

 886,63 € (bto) – zav.podlaga 001

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

12.
Februar
2019

Sprememba pojasnila v zvezi z davčnimi blagajnami

FURS obvešča zavezance o spremenjenem stališču glede davčnega potrjevanja računov. ČE podjetje ali drug zavezanec uporablja ISTO ZAPOREDJE ŠTEVILČENJA računov za gotovinske račune,
Beri naprej...

11.
Februar
2019

Poostren nadzor IRSD glede izplačila plač in regresa

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v teh dneh začel usmerjeni nadzor pri delodajalcih glede izplačila regresa za leto 2018, pri
Beri naprej...

11.
Februar
2019

Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja
Beri naprej...

11.
Februar
2019

Čakanje na delo doma ali odreditev začasnega opravljanja drugega dela?

Delodajalci se večkrat znajdejo v situaciji, ko trenutno delavcu ne morejo zagotavljati dela, ne želijo pa ga odpustiti.  

Kako torej postopati
Beri naprej...

11.
Februar
2019

Priprava DDD-DDD in DOD-DDPO

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti  (DDD-DDD) in Obračun davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) je treba oddati elektronsko preko portala  Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: