ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
RS ZEUS je uspel združiti dve odlični kakovosti storitven... 
Jaka Levstek Direktor podjetja Domenca Labs d.o.o., Ljubljana
 
 
 

Vedno več spletnih prodaj vključuje tako imenovani dropshipping. To je prodaja blaga kupcu in dostava blaga kupčevemu kupcu. V nadaljevanju je pojasnjena DDV obravnava transakcije, ko spletni prodajalec proda blago kupcu v drugo državo članico, odpošlje pa ga kupčevemu kupcu.

 Skladno s  slovensko DDV zakonodajo velja, da mora slovenski davčni zavezanec, ki prodaja blago preko spleta v drugo državo članico EU najprej preveriti komu blago dobavlja.

Če slovenski davčni zavezanec dobavi blago davčnemu zavezancu iz druge države EUtakšno dobavo blaga v skladu z 46. členom ZDDV-1 obravnava kot oproščeno dobavo blaga v EU in obveznost obračuna DDV prevali na kupca.

Skladno s prvo točko 46. člena ZDDV-1 namreč velja, da so plačila DDV oproščene dobave blaga, ki ga odpošlje ali odpelje prodajalec ali oseba, ki pridobi blago, ali druga oseba za njun račun z ozemlja Slovenije v drugo državo članico, če se opravijo drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, ki delujeta kot taka v tej drugi državi članici. Torej v kolikor spletni prodajalec proda blago kupcu v drugo državo članico, nato pa to blago odpošlje na naslov kupčevega kupca v to isto državo članico, je takšna dobava oproščena plačila slovenskega DDV skladno s 46. členom ZDDV-1.

Pri tem mora slovenski davčni zavezanec razpolagati z dokazilom, da je blago zapustilo ozemlje Slovenije, v skladu s 79. členom PZDDV-1, ki določa, da davčni zavezanec, ki želi uveljaviti oprostitev plačila DDV na podlagi 46. člena ZDDV-1, dokazuje, da je to blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico, z računom in prevozno listino ali drugim ustreznim dokumentom, iz katerega mora biti jasno razvidno, da se nanaša na prevoz blaga iz računa.

V kolikor pride kupec sam iskat blago v skladišče prodajalca predlagamo, da pripravite izjavo skladno s 79. členom PZDDV-1, ki naj jo kupec podpiše in služi kot ustrezen dokaz da je blago zapustilo Slovenijo.

Skladno z drugim in tretjim odstavkom 79. člena PZDDV-1 namreč velja, da v primeru ko blago odpošlje ali odpelje iz Slovenije v drugo državo članico oseba, ki pridobi blago, ali druga oseba za njen račun, lahko dobavitelj blaga poleg računa in namesto dokumenta iz prvega odstavka 79. člena PZDDV-1 kot dokazilo, da je bilo blago odposlano ali odpeljano v drugo državo članico, uporabi tudi pisno izjavo o prevozu blaga v drugo državo članico, ki jo podpiše prevzemnik blaga.

V izjavi o prevozu blaga iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni naslednji podatki:

  • ime in naslov dobavitelja;
  • številka in datum računa za dobavljeno blago;
  • ime, naslov in identifikacijska številka za DDV kupca;
  • prevozno sredstvo, s katerim bo blago odpeljano, s številko prometnega dovoljenja;
  • namembni kraj v drugi državi članici in
  • navedba, da je kupec pripravljen slovenskemu davčnemu organu posredovati kakršne koli informacije glede namembnega kraja tega blaga.

Izhajajoč iz zgoraj navedenega lahko zaključimo, da lahko spletni prodajalec opravi oproščeno prodajo blaga skladno s 46. členom ZDDV-1 tudi, ko je blago prodano kupcu iz druge države članice EU in poslano na naslov kupčevega kupca v državo članico EU v kateri je kupec registriran za namene DDV.

 

VIR: Podjetniški portal

 

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Celje

 

Minimalna plača/zaposleni:
2019: 886,63 € (bto)
2020: 940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

 886,63 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
2019: 4,89 EUR bruto (4,13 EUR neto)
2020: 5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto).

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

23.
Januar
2020

Povzetek novosti zakonodaje v 2020

V letu 2020 se nam obeta kar nekaj sprememb zakonov. Da bi bilo lažje slediti, prilagamo seznam sprememb:

Beri naprej...
13.
December
2019

Na kak način in kdo je varovan pred odpovedjo?

Odgovor je treba med drugim iskati vsekakor tudi v obstoju razloga, ki bi narekoval odpoved tej kategoriji zaposlenih!

Beri naprej...
03.
December
2019

Izplačilo vmesnih dividend

Z 01. januarjem 2020 se bo zvišala stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dobički iz kapitala, dividende) za 2,5% (iz 25% na 27,5%).

Beri naprej...
06.
November
2019

Elektronski bolniški list - eBOL

Kot smo že pisali, se nam v začetku naslednjega leta obeta nova e-storitev v SPOT (eVEM) portalu. Pomembna informacija je, da te storitve referenti na SPOT

Beri naprej...
25.
Oktober
2019

Reaktivacija upokojenca

Primarno upokojenci iščejo takšne oblike dela, ki omogočajo, da kljub nekemu dodatnemu zaslužku obdržijo polno pokojnino. Brez škodljivega vpliva na uživanje polne pokojnine so prejemki

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: