Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Kot geodetsko in razvojno podjetje veliko sodelujemo s podj... 
Tomaž Izak Direktor podjetja GEO2 d.o.o., Ljubljana
 
 
 

Generalni FU je v navodilu, poslanem FU Ljubljana, pojasnil obračunavanje DDV od prehranskih dopolnil.

Pojasnilo, ki je po mnenju Zveze RFR vsebinsko sporno (v tem tolmačenju ga ne komentiramo), odpira številna davčnopostopkovna vprašanja. Stališče Fursa glede razvrščanja prehranskih dopolnil ne sme biti splošno oziroma pavšalno, saj mora biti zavezancem omogočeno, da v konkretnem primeru dokazujejo, ali njihov izdelek izpolnjuje pogoje za obdavčitev po nižji davčni stopnji.

 

Zavezanec možnost dokazovanja lahko izkoristi v skladu s 76. členom ZDavP-2. Načelo zakonitosti (4. člen ZDavP-2) zavezuje Furs k odločanju po zakonu. Furs je doslej ob uvozu prehranska dopolnila najpogosteje razvrščal med blago, za katero velja nižja stopnja DDV. Čeprav se zakon ni spremenil, je Furs spremenil dolgoletno prakso razvrščanja.

Zveza RFR meni, da bi moral Furs, če je naknadno ugotovil, da je bilo njegovo razvrščanje napačno oziroma neskladno z ZDDV-1 in P-ZDDV-1, o tem pravočasno in na primeren način (na primer na svoji spletni strani) obvestiti zavezance. To obveznost mu nalaga 13. člen ZDavP-2 (pravico davčnih zavezancev do informiranja), ki jo je Furs kršil s spremembo razvrščanja na osnovi internega in neobjavljenega navodila. Kršitev pravice do informiranja predstavlja kršitev načela zakonitosti, na kar naj se sklicujejo zavezanci, ki bi jim Furs v inšpekcijskih postopkih obdavčitev po višji 22-odstotni stopnji naložil za obdobja pred spremenjenim pojasnilom. Pritožba mora biti pravočasna, sicer pritožbeni organ o njeni vsebini sploh ne bo odločal.

Vir: Obvestilnik ZRFR, 21. maj 2018

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Minimalna plača/zaposleni:
842,79 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

842,79 € (bto) – zav.podlaga 001.

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 1.1.2018

 

ZASLEDOVALEC ZAKONODAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

08.
Oktober
2018

Se vam povrnejo stroški?

Ste samostojni podjetnik, kateri je odšel opravljati začasno delo v Avstrijo in ste dobili potrdilo A1 za samonapotitev? Se za vas za davčno priznavanje
Beri naprej...

08.
Oktober
2018

Tuje račune lahko po novem prijavite preko sistema eDavki

Furs je zavezance (pravne osebe, fizične osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost) obvestil, da lahko račune, ki jih imajo odprte v tujini
Beri naprej...

05.
Oktober
2018

Selitev na novo lokacijo

Dne 1. oktobra 2018 smo se preselili na novo lokacijo. 

Najdete nas na Letališki 33E, 1000 Ljubljana.

 

Hvala in lepo pozdravljeni,

vaš Zeus davki in računovodstvo d.o.o.


24.
September
2018

Star portal eDavki bo nadomestila novejša različica

Finančna uprava RS poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki, saj bo star portal deloval le še do 30.
Beri naprej...

11.
September
2018

Upokojenci: občasno in začasno delo

Delodajalec mora za opravljanje začasnega in občasnega dela v skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela - ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13) z
Beri naprej...

PODJETNIŠKE E-NOVICE

SLEDITE NAM