ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Zaradi rasti in optimizacije procesov v podjetju, smo zamen... 
OPTIPRINT, d.o.o.
 
 
 

Delavci so lahko napoteni na čakanje iz naslednjih razlogov:

  • Poslovni razlog
  • Zaprtje vrtcev in šol
  • Nezmožnost prihoda na delo, zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej.

 

Osnovne usmeritve:

1. Delavce se pisno napoti na čakanje na delo.

 

2. Na Zavod za zaposlovanje se vloži e-vlogo v roku 8 dni od napotitve oz 8 dni od uveljavitve novega zakona. 

3. Delavec prejme nadomestilo v višini 80% bruto osnovne plače. Osnova je njegova povprečna mesečna plača za polni delovni čas iz zadnjih 3 mesecev (obdobje pred začetkom odsotnosti). Nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače (940,58 evrov bruto.) / in ne višje od povprečne plače v RS (1.753,84 evrov bruto). 

Pozor, osnova za izplačilo delavcu je še vseeno ZDR-1, ki govori o 80 odstotkih bruto osnovne plače povprečja zadnjih treh mesecev. Predlog zakona ureja le, koliko nadomestila delodajalcu subvencionira proračun - torej največ povprečno plačo. Po domače, če znese 80 odstotkov delavčeve plače več od povprečne, mu morate nakazati več, država pa vam bo povrnila do povprečne plače.

4. Država delodajalcu povrne vseh 80% izplačane osnovne bruto plače za čas od 01.04. do 31.05 – zmanjšane za prispevke. To pomeni, da delodajalec izplačuje neto nadomestila plače. 

5. Prispevke za vsa socialna zavarovanja na osnovno plačo v celoti plačuje država (časovna opredelitev 'od kdaj' je v zakonu nejasno definirana).

6. Povračilo nadomestila plače se delodajalcu izplačuje mesečno, v sorazmernem deležu ali v celoti, in sicer 10. dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače. 

7. Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih 15 poročil za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec naknadno vrniti celotno pomoč iz prvega odstavka tega člena.

8. Do tega ukrepa NI upravičen delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po SKD, podjetja z neplačanimi zapadlimi obveznostmi do FURSa na dan vložitve vloge, podjetja, ki niso izplačevala plač; podjetja v stečaju, ter 70% neposredni in posredni proračunski uporabniki. 

9. Delodajalec, ki je koristil ta ukrep, si v letu 2020 nikakor ne sme izplačati dobička, nagraditi zaposlene za poslovno uspešnost, nagraditi poslovodstvo.

 

Odgovori na pogosta vprašanja: 

  • če delavec med čakanjem na delo koristi dopust, mu pripada za ta čas 100% plače, ki jo krije delodajalec. 
  • če delavec dela le nekaj ur na dan, preostanek ur pa je na čakanju, ni upravičen do tega ukrepa. 
  • ukrep lahko koristi tudi direktor podjetja, v kolikor je zaposlen na podlagi 001.
  • ukrep lahko delodajalec koristi tudi za invalide oz varovane kategorije delavcev. 
  • na čakanje lahko delodajalec napoti poljubno število delavcev (pogoj 30% NE velja več).

 

ZEUS

 

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

06.
Avgust
2020

Testiranje COVID in plačilo dohodnine

Podjetje, ki opravlja dejavnost tudi izven meja Slovenije in želi tja napotiti zaposlenega delavca ali delavko, mora predložiti potrdilo o testiranju na Covid-19. Podjetje delavca

13.
Julij
2020

Začasni ukrepi za pripravo na drugi val COVID-19

Državni zbor RS je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV).  Zakon podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do

03.
Junij
2020

Subvencioniranje delovnega časa / čakanje na delo / Paket Junij

1. DELNO SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA POLNEGA DELOVNEGA ČASA Delodajalec, ki delavcu zagotavlja delo za vsaj polovični delovni čas, lahko zaradi povračila izplačanega nadomestila plače za preostali del

Beri naprej...
27.
Maj
2020

Banke lahko pri izračunavanju kreditne sposobnosti izločijo začasno znižanje dohodkov zaradi epidemije

Iz poročila za javnost Banke Slovenije:  Banke bodo mesece z začasno znižanimi dohodki, ki so posledica epidemije COVID-19, lahko izločile iz izračunavanja kreditne sposobnosti potrošnika. V

Beri naprej...
27.
Maj
2020

Tretji predlog sprememb Zakona o interventnih ukrepih

Besedilo Predloga zakona o spremembi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - TUKAJ. 

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: