Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Storitve, ki nam jih nudi Računovodski servis ZEUS, so pro... 
Andrej Somrak Direktor podjetja ATS Splet d.o.o., Ljubljana
 
 
 

Ministrstvo za finance je po javni razpravi preoblikovalo junija predstavljene predloge davčnih sprememb. V sistemu normiranih odhodkov bi po novem višino normiranih odhodkov znižali s sedanjih 80 na 70 odstotkov. Predloge so že posredovali Ekonomsko-socialnemu svetu in koaliciji, so danes sporočili z ministrstva.

V sistem normiranih odhodkov ministrstvo predlaga vključitev dohodkov iz dejavnosti v sistem letnega obračuna dohodnine, s tem pa se zavezancu priznajo olajšave, vezane na osebne okoliščine, kot so splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane itd.

 

Za zajezitev zlorab tega sistema bodo vzpostavili posebne mehanizme. Nadgradili bodo pravilo glede obveznega izstopa iz sistema ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ter določili zgornjo mejo višine priznanih normiranih odhodkov.

V primeru povezanih oseb se prihodki seštevajo, zavezanec pa vedno lahko dokazuje, da je njegov primer pristen ali da shema poslovanja ni vzpostavljena predvsem z namenom doseganja izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, so pojasnili.

V sistemu obdavčitve dohodkov delavcev, napotenih na delo zunaj države, kjer pridobivajo ali delijo nova znanja, je ministrstvo zaradi preprečevanja socialnega dumpinga dodalo pogoj glede višine zagotovljene plače v pogodbi o zaposlitvi, in sicer 1,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji.

Preoblikovalo je tudi pogoj glede razdalje 150 kilometrov od državne meje. Nov predlog se opira na kraj običajnega opravljanja dela pred napotitvijo po najkrajši cestni povezavi, in sicer, če je ta več kot 200 kilometrov oddaljen od kraja napotitve.

Predlogi ministrstva sedaj upoštevajo še pripombe glede povračil stroškov, vezanih na začasno napotitev na delo v tujino. Zaradi preprečevanja zlorab se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod določenimi pogoji ne vštevajo povračila stroškov za prehrano, prevoz in prenočišče.

V zakonu o dohodnini bo ministrstvo odpravilo stopničavost dodatne splošne olajšave. S tem želi preprečiti primere, ko nekdo z nizkimi dohodki zasluži le nekaj evrov več od drugega, pa pade v razred s precej nižjo olajšavo, ter uvesti pravičnejšo obravnavo zavezancev v podobnem položaju.

Na področju davčnega potrjevanja računov je predvidena trajna možnost proste izbire zavezanca glede uporabe vezane knjige računov za izdajanje računov po izteku prehodnega obdobja konec leta in s tem odprava obveznosti dokazovanja nezmožnosti dostopa do spleta ter podaljšanje roka za sporočanje podatkov do 10. dne v mesecu, ki sledi mesecu izdaje računa. Predlagajo podaljšanje časa za spletno preverjanje davčno potrjenih računov na 60 dni.

Ključni predlogi sprememb zakona o davčnem postopku se nanašajo na spremembe postopkovnih določb zaradi sprememb zakona o dohodnini in spremembe določb glede dneva in načina plačila davka. Zaradi uvedbe možnosti kartičnega plačevanja davkov ter drugih obveznih dajatev pri Upravi RS za javna plačila se bolj na splošno določa, da se davek plača pri upravnem ali drugem državnem organu, če tehnične možnosti to dopuščajo. Takšna splošna določba predstavlja pravno podlago za uvedbo plačevanja davkov tako pri davčnem organu kot tudi pri drugih organih.

Ministrstvo v najnovejših davčnih ukrepih tako predlaga spremembe zakonov o dohodnini, o davku od dohodkov pravnih oseb, o davčnem potrjevanju računov, o davčnem postopku in o davku na tonažo. V slednjem jasneje določa izračun dohodkov od prodaje ladij.

Kot so še zapisali v ministrstvu, so nove predloge oblikovali na podlagi novih izračunov pri odmeri dohodnine za lani, po razpravi z različnimi deležniki in prejemu pripomb v javni obravnavi. Spremembe bodo imele nevtralen učinek na davčno blagajno, z njimi pa želijo bolj sorazmerno porazdeliti davčna bremena, je ob predstavitvi nabora ukrepov konec junija povedala ministrica Mateja Vraničar Erman.

 

Vir: Ljubljana, 08. septembra (STA) 

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Minimalna plača/zaposleni:
804,96 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1088,50 € (bto) – zav.podlaga 040

804,96 € (bto) – zav.podlaga 001.

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 1.1.2017

 

ZASLEDOVALEC ZAKONODAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

05.
Januar
2018

Najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane
Beri naprej...

19.
December
2017

Davčna obravnava: napotitve v tujino

GZS je Ministrstvu za finance podala določena vprašanja v povezavi z novostmi z zadnjo novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2S), ki se zastavljajo podjetjem,
Beri naprej...

11.
December
2017

Obveznost vpisa podjetij, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno

obveznosti za embalerje, pridobitelje embaliranega blaga ter proizvajalce in pridobitelje t.i. servisne embalaže, ki dajejo embalažo v promet v Republiki Sloveniji. Novost določa
Beri naprej...

01.
December
2017

Manjše spremembe pri normiranih sp

Z novim letom velja, da mora samostojni podjetnik 'normiranec' obvezno izstopiti iz sistema t.i. normirancev, v kolikor seštevek njegovih prihodkov in prihodkov povezanih
Beri naprej...

29.
November
2017

Kako so obdavčena novoletna obdarovanja?

Obdarovanje poslovnih partnerjev

Odhodki novoletnih pogostitev partnerjev, zabave s poslovnimi partnerji ali njim dana darila (z logotipom ali brez) se lahko uveljavijo
Beri naprej...

PODJETNIŠKE E-NOVICE

SLEDITE NAM