ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Z računovodskim servisom Zeus sem, zaradi točnosti držan... 
Sebastijan Lorger Direktor, www.printaj.si, Ljubljana
 
 
 

V letu 2020 se nam obeta kar nekaj sprememb zakonov. Da bi bilo lažje slediti, prilagamo seznam sprememb:

 

Davčne spremembe (so potrjene, v UL jih trenutno še ni) - več informacij

 1. Sprememba dohodninske lestvice in dvig splošne olajšave
  • Zvišanje zgornje meje davčnih razredov in za eno odstotno točko znižanje davčne stopnje v 2 in 3 razredu (zdaj bodo 16 ,26 ,33 ,39 in 50%).

  • Dvig splošne olajšave iz 3302,7 na 3500€.

  • Uvedba linearne dodatne splošne olajšave za nižje prejemke oz vse dohodke do letne višine 13.316€.

 2. Obremenitev kapitala
  • Uvedba 7% minimalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb (omejitev davčne osnove do katere lahko podjetja uveljavljajo davčne olajšave in prenesene izgube).

  • Zvišanje stopnja davka iz 25% na 27,50% za obdavčitev dohodkov iz kapitala, izvedene finančne instrumente in dohodke iz oddajanja premoženja v najem. Še vedno je dokončni davek.

  • Obdavčitev dobička iz kapitala in izvedenih fin instrumentov: zniževanje stopnje glede na dobo imetništva se spremeni: od 5-10 let lastništva se stopnja zniža  na 20%, od 10-15 let imetništva bo stopnja 15%, za imetnike 15-20 let stopnja 10%, po 20 letih pa je stopnja 0%.

  • Oddajanje v najem: višji normirani stroški: povečanje odstotka normiranih stroškov iz 10 na 15%.

 3. Zniževanje višine bonitete za zasebno uporabo službenih vozil na električni pogon: iz 1,5% se zniža na 0,3% nabavne vrednosti vozila mesečno.

 

 Sprememba minimalne plače - več informacij

 1. Minimalna bruto plača se iz 886,63 € ki velja v 2019 viša na 940,58€ bruto za dela opravljena v 2020 (torej plača januar-december 2020).

 2. Iz minimalne plače se izvzame vse dodatke določene z zakonom in drugimi predpisi: dodatek za minulo delo, za nočno delo, delo v nedeljo in dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

  Npr: delavec ima v pogodbi o zaposlitvi določeno osnovno mesečno plačo 600€. Minimalna bo znašala 940,58€. Osnova za obračun dodatkov je osnovna plača delavca, določena v pogodbi o zaposlitvi (od 600€). V tem primeru se bo štelo, da je potrebno obračunati razliko do minimalne plače v višini 340,58€ (940,58-600) + pripadajo mu še dodatki po pogodbi (minulo delo itd).

 

Spremembe na področju DDV - več informacij

Naštete so le sprejete spremembe, ki pa jih je potrebno upoštevati glede na samo dejavnost družbe)

 1. Nižja stopnja za elektronske publikacije: 9,5% iz zdaj 22% (pogoj: da niso v celoti ali pretežnem delu video ali avdio glasbene vsebine, ne sme biti več kot 50% reklamnih vsebin ali nad 50% glasbe, filme in igre).

 2. Obvezno letno poročanje o prodajah na daljavo.

 3. Obvezna predložitev obrazca za pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice, ki je predmet obdavčitve z DDV v SLO (obrazec DDV-PPS).

 4. Nov primer, ko ni potrebno delati popravka odbitka DDV (v primeru tatvine premoženja).

 5. Nove kazenske določbe.

 6. Poudarek na prejemnikovi identifikacijski številki za DDV (pogoji za oprostitev): K obstoječemu pogoju glede prevoza blaga iz Slovenije v drugo državo članico se kot dodatni vsebinski pogoj določi, da mora prejemnik blaga dobavitelju predložiti identifikacijsko številko za DDV iz države članice, ki ni država, v kateri se začne odpošiljanje blaga. Doslej je bil to le formalni pogoj. Poleg tega se predlaga obveznost dobavitelja, da podatke o prejemniku vključi v svoje rekapitulacijsko poročilo.

 7. Natančneje so predpisana tudi dokazila o odpošiljanju ali prevozu blaga.

 8. Poenotenje pravil pri zaporednih oziroma verižnih dobavah blaga. Po novem se bo prevoz smel pripisati zgolj eni dobavi v verigi in samo ta dobava se lahko obravnava kot oproščena dobava, vse ostale dobave se za namene določitve kraja obdavčitve obravnavajo kot dobave brez prevoza.

 9. Poenotenje in poenostavitev pravil obdavčevanja pri prenosu blaga iz ene države v drugo zaradi skladiščenja na odpoklic ''call-off stock''. V vseh državah članicah se enotno omogoči, da se v zvezi s prenosom blaga v skladišče v drugo državo članico šteje, da je dobava opravljena šele takrat, ko je blago dejansko dobavljeno prejemniku, vendar le v primeru, če so izpolnjeni predpisani pogoji. 

 

 

 

Zeus davki in računovodstvo

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Celje

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

10.
April
2020

Ukrepi za samozaposlene (s.p., poslovodne osebe)

Pomoč velja za samozaposlene (polni delovni čas) ter družbenike, ki so zaposleni na zavarovalni podlagi 040.  1. pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka Samozaposleni samostojni podjetniki ter

Beri naprej...
09.
April
2020

Čakanje na delo

Delavci so lahko napoteni na čakanje iz naslednjih razlogov: Poslovni razlog Zaprtje vrtcev in šol Nezmožnost prihoda na delo, zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej.   Osnovne usmeritve: 1. Delavce se

Beri naprej...
09.
April
2020

Kateri delavci so upravičeni do kriznega dodatka in PIZ

PIZ v celoti pokrije država delavcem, ki delajo v zasebnem sektorju (razen K dejavnost - banke, zavarovalnice). delavcem, ki delajo. višina pokritega PIZ: ni omejitve Oprostitev za mesec marec

Beri naprej...
03.
April
2020

Interventni Zakon potrjen - veljaven bo predvidoma 11.04.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je bil 2.4.2020 zvečer potrjen v Državnem zboru

01.
April
2020

Odlog ali obročno plačilo davka zaradi COVID19

Če podjetje (velja tudi za s.p.) izgubi sposobnost pridobivanja prihodkov, zaradi epidemije COVID -19, lahko zaprosi za odlog ali obročno plačevanje dajatev.  Če podjetje opravlja dejavnost, za

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: