Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Korektno in uspešno sodelujemo na številnih projektih raz... 
Robert Babčec Organizator in razvijalec informacijskih sistemov, Škofja Loka
 
 
 

Dinamika oblikovanja sistema DDV na ravni Evropske unije se nadaljuje, čemur mora slediti tudi Slovenija in zagotavljati tekoči prenos novih pravil v nacionalni pravni red.

Evropska unija namreč stremi k oblikovanju končnega sistema DDV. Takšnega, ki ne bo vseboval pomanjkljivosti, kot jih ima obstoječi, zato postopno uvaja spremembe in dopolnitve pravil.

Poglavitne spremembe

1. Poudarek na prejemnikovi identifikacijski številki za DDV
Predlagana je sprememba, ki ureja oprostitev intrakomunitarne dobave blaga, na način, da se jasneje določijo vsebinski pogoji za uveljavitev te oprostitve. K obstoječemu pogoju glede prevoza blaga iz Slovenije v drugo državo članico se kot dodatni vsebinski pogoj določi, da mora prejemnik blaga dobavitelju predložiti identifikacijsko številko za DDV iz države članice, ki ni država, v kateri se začne odpošiljanje blaga. Doslej je bil to le formalni pogoj. Poleg tega se predlaga obveznost dobavitelja, da podatke o prejemniku vključi v svoje rekapitulacijsko poročilo.

2. Poenotenje pravil pri zaporednih oziroma verižnih dobavah blaga v skladu s sodno prakso Sodišča EU

V slovensko zakonodajo se predlaga prenos enotnega pravila, ki temelji na uveljavljeni sodni praksi Sodišča EU in bo veljajo po vsej EU. Po novem se bo prevoz smel pripisati zgolj eni dobavi v verigi in samo ta dobava se lahko obravnava kot oproščena dobava, vse ostale dobave se za namene določitve kraja obdavčitve obravnavajo kot dobave brez prevoza.

V skladu s predlaganim novim pravilom se bo za dobavo s prevozom štela le dobava dobavitelja njegovemu prvemu pogodbenemu partnerju (vmesnemu subjektu), razen če bo vmesni subjekt dobavitelju predložil DDV identifikacijsko številko države, iz katere se blago odpošilja. V tem primeru bo prva dobava obravnavana kot dobava brez prevoza v državi članici, kjer se blago nahaja, ko se pošiljanje začne, druga dobava končnemu prejemniku pa se obravnava kot dobava blaga s prevozom.

3. Poenotenje in poenostavitev pravil obdavčevanja pri prenosu blaga iz ene države v drugo zaradi skladiščenja na odpoklic ''call-off stock''
V vseh državah članicah se enotno omogoči, da se v zvezi s prenosom blaga v skladišče v drugo državo članico šteje, da je dobava opravljena šele takrat, ko je blago dejansko dobavljeno prejemniku, vendar le v primeru, če so izpolnjeni predpisani pogoji. Če je prejemnik blaga dobavitelju znan že v trenutku odpreme blaga iz njegove države članice in je prejemnik v svoji državi članici identificiran za namene DDV, hkrati pa so izpolnjeni vsi pogoji glede evidentiranja takšnega prenosa blaga, se bo štelo, da je dobava opravljena šele takrat, ko bo blago dejansko iz skladišča dobavljeno prejemniku blaga. Blago mora biti dobavljeno najpozneje v roku 12 mesecev po tem, ko je bilo odpremljeno iz države članice, kjer je dobavitelj identificiran za namene DDV.

Tako bo dobavitelj iz prve države članice opravil oproščeno dobavo hkrati, ko bo prejemnik evidentiral pridobitev blaga iz druge države članice. Identifikacija dobavitelja za DDV v državi članici, kjer je skladišče, pa ne bo potrebna.

4. Določiti skupne kriterije za dokazovanje dobave blaga v drugo državo članico
Kot že omenjeno je eden od pogojev za oprostitev dobave blaga v drugo državo članico tudi ta, da mora biti blago odposlano ali odpeljano iz ene države članice v drugo. Ta pogoj bo od 1. januarja 2020 podrobneje opredeljen in harmoniziran v vseh državah članicah s 45a členom Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2018/1912. V tem členu so opredeljeni primeri, kdaj se v primeru uporabe oprostitve za intrakomunitarno dobavo blaga domneva, da je blago odposlano ali odpeljano iz države članice v namembni kraj zunaj njenega ozemlja, vendar znotraj Skupnosti. Predvideno je tudi, da lahko davčni organ domnevo izpodbija.

Natančneje so predpisana tudi dokazila o odpošiljanju ali prevozu blaga.

Navedene določbe se uporabljajo tudi v primeru dokazovanja, da je uvoženo blago namenjeno v drugo državo članico (carinski postopek 42 in 63).

Druge spremembe

  • Vključitev italijanske občine Campione d'Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije in v ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES
  • Uskladitev oprostitve DDV v zvezi z obravnavo RTV prispevka na podlagi sodne prakse Sodišča EU
  • Uvedba nižje stopnje DDV za elektronsko dobavljene publikacije
  • Obvezno letno poročanje o prodajah na daljavo
  • Obvezna predložitev obrazca za pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice
  • Nov primer, ko davčnemu zavezancu ni treba opraviti popravka odbitka DDV V skladu s predlogom novele popravek DDV v primeru tatvine premoženja ne bo več potreben.

Prenova kazenskih določb

V luči zagotavljanja enakopravne obravnave zavezancev oziroma storilcev prekrškov po različnih davčnih zakonih se predlaga uskladitev kazenskih določb med ZDDV-1 in drugimi davčnimi predpisi, tako glede višine zagrožene globe, kot tudi glede opredelitve, kateri prekrški sodijo med hujše in kateri ne.

Veljavnost in uporaba

Petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se bo začel s 1. januarjem 2020.

 

 

VIR: Findinfo.si

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Celje

 

Minimalna plača/zaposleni:
2018: 842,79 € (bto)
2019: 886,63 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

 886,63 € (bto) – zav.podlaga 001

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

14.
Oktober
2019

Nagrade za vajence

Za čas praktičnega usposabljanja z delom/vajeništva v podjetju je delodajalec dolžan vajencu izplačevati vajeniško nagrado.

Beri naprej...
14.
Oktober
2019

Davčno priznavanje odhodkov iz brezplačno danih izdelkov

Davčni zavezanec daje influencerjem (vplivnežem) brezplačne proizvode, ki jih ti omenijo v svojem blogu. Teh proizvodov influencer zavezancu ne vrne, ampak jih obdrži za osebno

Beri naprej...
26.
September
2019

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in spodbujanje prehoda v Industrijo 4.0.

Beri naprej...
24.
September
2019

Zapiranje gospodarske družbe

Ustanovitev gospodarske družbe v večini primerov precej enostavna in se jo lahko uredi med drugim tudi na Vem (SPOT) točki. Druga zgodba je, ko želimo

Beri naprej...
19.
September
2019

E-bolniški list od februarja 2020

Po novem delodajalcu ne bo več potrebno čakati, da mu delavec prinese bolniški list, temveč ga bo lahko za svoje zaposlene sam prevzel.

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: