Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Računovodstvo ZEUS je naš izbrani računovodski servis ž... 
Barbara Nemec O3 oglaševanje d.o.o., Ljubljana
 
 
 

Zavezanec ima sklenjeno pogodbo o občasnem najemu dvorane z več uporabniki. Kako obračuna DDV?

Odgovor: Za pravilen obračun DDV ni pomembno, kakšen je naslov pogodbe, ampak je pomembna njena dejanska vsebina. Če gre za uporabo dvorane, je ta obdavčena z DDV po stopnji 22 %, samo če gre za športni objekt, pa po stopnji 9,5 %. Če gre v pogodbi za najem, je ta oproščen DDV, razen če lahko najemnik da izjavo po 45. členu ZDDV-1, da ima 100-odstotno pravico do odbitka DDV. V primeru dane izjave se DDV od najema obračuna po stopnji 22 %. Zavezanec mora od primera do primera presoditi, ali se je dogovoril za najem ali uporabo. Pri presoji si pomaga z določbo 73. člena P-ZDDV-1, ki kot temeljno značilnost najema opisuje, da mora biti najemniku za dogovorjeno obdobje dana pravica neovirano zasedati točno določeno nepremičnino ali njen del, kot da bi bil njen lastnik, in da je iz te pravice izključena vsaka druga oseba.

Vir: Obvestilnik Zveze RFR, april 2018 

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Minimalna plača/zaposleni:
842,79 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

842,79 € (bto) – zav.podlaga 001.

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 1.1.2018

 

ZASLEDOVALEC ZAKONODAJE

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

24.
September
2018

Star portal eDavki bo nadomestila novejša različica

Finančna uprava RS poziva vse zavezance, naj začnejo uporabljati prenovljen portal eDavki, saj bo star portal deloval le še do 30.
Beri naprej...

11.
September
2018

Upokojenci: občasno in začasno delo

Delodajalec mora za opravljanje začasnega in občasnega dela v skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela - ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13) z
Beri naprej...

28.
Avgust
2018

Manj administracije na področju starševskega varstva

Eden pomembnejših ukrepov na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve na področja zmanjševanja administrativnih ovir in pozitivnih posledic na področju starševskega varstva
Beri naprej...

16.
Avgust
2018

4 koraki za izterjavo dolga nemških dolžnikov za MSP

Enostaven postopek, ki se ga mala in srednja podjetja lahko poslužijo v primeru izterjave dolga od nemškega dolžnika.


Beri naprej...
14.
Avgust
2018

Obrazci - GDPR

Informacijski pooblaščenec je na svoji spletni strani objavil nova gradiva, ki bodo v pomoč podjetjem in institucijam pri razumevanju in izvajanju določb Splošne uredbe o

PODJETNIŠKE E-NOVICE

SLEDITE NAM