ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Zelo sem zadovoljna z vami – hitra odzivnost, pomoč pri ... 
Sabina Strežek Ljubljana
 
 
 

Nova aplikacija na portalu za delodajalce omogoča preverjanje prejetih sredstev.

Do vključno 25. 5. 2020 so na Zavod za zaposlovanje prejeli več kot 46.000 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za več kot 270.000 zaposlenih na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omejitev njenih posledic (ZIUZEOP in ZIUZEOP-A) ter Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP). Največ oddanih vlog (več kot 80 %) je za povračilo nadomestila plače za čakanje na delo iz poslovnih razlogov.

 

Pozitivne sklepe o povračilu izplačanih nadomestil plače je doslej prejelo skoraj 29.000 delodajalcev za več kot 192.000 zaposlenih. Od 46.000 vlog, ki so bile predložene za čakanje na delo, višjo silo in odrejeno karanteno, so izdali skoraj 36.000 pozitivnih sklepov (nekateri delodajalci so oddali več vlog), medtem ko je bilo dobrih 5.000 negativnih sklepov, največ zaradi neporavnanih obveznosti do FURS-a, nekaj več kot 4.000 je bilo odstopov od vlog, predvsem zaradi njihove podvojenosti, druge vloge in pritožbe pa se še rešujejo.

Do sedaj sta bili izvedeni dve izplačili v skupni vrednosti 35 milijonov EUR 21.900 delodajalcem za 94.500 zaposlenih, medtem ko je tretje majsko izplačilo predvideno ta petek, 29. 5. 2020. Trenutno je za te namene na voljo skupaj 157 milijonov EUR. Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna glede na potrebe. Koliko delodajalcev bo prejelo povračilo nadomestilo plače v petek, za zdaj ni znano, saj se podatki iz obrazcev REK še obdelujejo.

Na portalu za delodajalce je na voljo nova aplikacija, ki omogoča delodajalcem preverjanje, koliko sredstev so prejeli pri izplačilu povračil nadomestila plače po ZIUZEOP in ZIUZEOP-A. Opazilli so namreč, da prihaja do nepravilno oddanih ali celo neoddanih obrazcev iRek 1004 oziroma se pojavljajo še druge napake, ki vplivajo na obračun (na primer nepravilen EMŠO zaposlenega, neustrezna zavarovalna podlaga, težave s transakcijskim računom ipd.).

Prav zato delodajalce vnovič prosijo, da preverijo pravilnost podatkov, ki so jih navedli v vlogi, in če so se pri tem zmotili, naj podatke čim prej ustrezno popravijo. Višina povračila je namreč obračunana na podlagi oddanih podatkov na obrazcu iRek 1004. Pri tem poudarjajo, da je FURS podaljšal oddajo obrazcev REK za marec in april do 31. 5. 2020, saj so pri pregledu obračunov opazili, da precej večjim delodajalcem še ni uspelo oddati tega obrazca. Na Zavodu zagotavljajo, da bodo vsi tisti delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje za prejem sredstev po interventnih zakonih, izplačila tudi prejeli.

Ves čas posebnih razmer je v veliko pomoč tudi naš Kontaktni center, ki je od 16. 3. do 25. 5. 2020 prejel skoraj 50.000 klicev ter odgovoril na več kot 27.000 elektronskih sporočil. V povprečju to pomeni več kot 1.100 odgovorjenih klicev in več kot 400 prejetih elektronskih sporočil na dan. Največ klicev in elektronskih sporočil se je nanašalo na pomoč delodajalcem pri registraciji in pooblaščanju na Portalu za delodajalce ter pri oddaji vlog za povračilo nadomestila plače, precej pa je bilo tudi informiranja brezposelnih o pravicah in postopkih za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila v spremenjenih pogojih poslovanja.

Prav tako obveščajo, da ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov vnovič omogočamo osebno urejanje določenih zadev v naših prostorih na območnih službah in na področju zaposlovanja tujcev na naši Centralni službi v času uradnih ur, kadar zadev ni možno urediti drugače. Za obisk je potrebna predhodna napoved po telefonu ali elektronski pošti, sodelavci zavoda pa sporočijo možen datum obiska, pri čemer poudarjajo, da komuniciranje in poslovanje do nadaljnjega še naprej pretežno potekata po telefonu, elektronski pošti, navadni pošti in po spletnih portalih.

vir: Zavod za zaposlovanje

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

04.
September
2020

Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas

delodajalci, ki jim je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in so z ZRSZ že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije,

Beri naprej...
18.
Avgust
2020

Odpovedi pogodbe o zaposlitvi (vezano na epidemijo korona virusa)

Epidemija novega korona virusa je nedvomno vplivala na naše vsakdanje življenje, velik pečat pa je pustila zlasti na gospodarstvu. Veliko podjetij je bilo zaradi uvedenih

Beri naprej...
06.
Avgust
2020

Testiranje COVID in plačilo dohodnine

Podjetje, ki opravlja dejavnost tudi izven meja Slovenije in želi tja napotiti zaposlenega delavca ali delavko, mora predložiti potrdilo o testiranju na Covid-19. Podjetje delavca

13.
Julij
2020

Začasni ukrepi za pripravo na drugi val COVID-19

Državni zbor RS je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV).  Zakon podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do

03.
Junij
2020

Subvencioniranje delovnega časa / čakanje na delo / Paket Junij

1. DELNO SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA POLNEGA DELOVNEGA ČASA Delodajalec, ki delavcu zagotavlja delo za vsaj polovični delovni čas, lahko zaradi povračila izplačanega nadomestila plače za preostali del

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: