Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Uspešno so nas podpirali tekom naše hitre rasti in nam za... 
Dare Radojević direktor in ustanovitelj Globelink EG SOL d.o.o.

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P2L 2016 - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v skupni višini 0,5 mio EUR in na ta način letos prvič omogočil mladim podjetjem, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa, dostop do zagonskih nepovratnih sredstev.

Vrednost: v skupni višini 0,5 mio EUR

Rok za oddajo vlog: 8.8.2016

Preberi več

Rok prijave: Javni razpis je odprt do 27. 03. 2017 oziroma do porabe predvidenih proračunskih sredstev.

Višina razpisanih sredstev: do 4.640.000 EUR v letu 2017.

Predmet javnega razpisa: dodelitev finančnih spodbud za začetne investicije pri prvih kapitalskih vstopih tujih investitorjev, ki jih bodo prijavitelji - pravne osebe, ki imajo sedež zunaj Republike Slovenije, ali fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče zunaj Republike Slovenije - nerezidenti (v nadaljevanju: tuji investitor) izvajali na ozemlju Republike Slovenije.

Preberi več

Predmet javnega naročila je izdelava predloga Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021.

Rok oddaje ponudbe: najpozneje do 19.7.2016 do 10:00 ure.

Strategija slovenskega turizma je bila prvič v samostojni državi opredeljena v januarju 1995 v obliki posebne Resolucije o strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji. Sedaj potrebujemo novo strategijo za obdobje 2017–2021, ki bo temeljila na dosedanjih spoznanjih in razvojnih posebnostih slovenskega turizma.

Preberi več

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije.

Skupna višina razpisanih ugodnih posojil za projekte po obeh namenih je 8.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica.

Rok: Roki za oddajo prijav so: 1. rok: 11. 7. 2016, 2. rok: 25. 8. 2016, 3. rok: 10. 10. 2016.

Preberi več

ZASLEDOVALEC ZAKONODAJE ZEUS

PRIJAVITE ZAPOSLENE NA 
USPOSABLJANJE IZ 
VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU - PRIJAVA

Termini v letu 2017 od 16h-17h:

  • 3. avgust
  • 7. september

 

 

Prejeli smo prestižni in laskavi naziv Nacionalni šampion 2016/2017, ki ga vsako leto podeljuje evropska organizacija - European Business Award (EBA); Za naslov smo se potegovali v kategoriji Award for Customer Focus.