ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Z računovodskim servisom Zeus, davki in računovodstvo d.o... 
DHH.si d.o.o.
 
 
 

Pridobitev statusa samostojnega podjetnika je enostaven in hiter postopek, ki vam omogoča, da svojo poslovno idejo uresničite hitro, iz danes na jutri. Registracijo s.p. preprosto opravite na SPOT točki. Kljub hitrosti in enostavnosti postopka pa je dobro, da pred ustanovitvijo s.p. pomislite še na vidike, ki vas bodo spremljali tekom celotnega poslovanja – kot je na primer obdavčitev.

V tem prispevku vas bomo preprosto in poenostavljeno popeljali skozi vsebine o obdavčitvi samostojnih podjetnikov, za katere je dobro, da jih pozna vsak.


Ena izmed dveh možnosti obdavčitve dobička 

Samostojni podjetnik lahko ob ustanovitvi ali ob začetku vsakega leta sam izbere eno izmed dveh možnosti obdavčitve dobička:

 • z davčnimi stopnjami iz dohodninske lestvice
 • s stopnjo 20% (t.i. normiranci)

 

Za kaj torej v osnovi gre in kako?

Če podjetnik / podjetnica izbere, da bo njegov / njen dobiček obdavčen s stopnjami iz dohodninske lestvice, velja naslednje:

 • Knjigovodstvo je obvezno.
 • Podjetnik skrbno zbira izdane in prejete račune ter druge s poslom povezane dokumente.
 • Ob koncu leta Izkaz poslovnega izida, ki ga navadno pripravi računovodja, pokaže, kolikšen je dobiček (prihodki – odhodki).
 • Če ima podjetnik višje odhodke kot prihodke, dobička nima. V tem primeru ne bo plačal davka.
 • Če ima podjetnik višje prihodke kot odhodke, bo imel dobiček. Plačal bo davek, ki je izračunan z davčnimi stopnjami iz dohodninske lestvice.


Kako se izračuna obdavčitev dobička po dohodninski lestvici?

Dohodninska lestvica 2019Praktičen primer - dohodninska lestvica:

Vzemimo za primer, da je računovodja v izkazu poslovnega izida izračunal, da je dobiček samostojnega podjetnika 25.000,00 EUR (v celotnem letu je podjetnik izdal račune v vrednosti 45.000,00 EUR, zbral je stroške v vrednosti 20.000,00 EUR = razlika je 25.000,00 EUR dobička). Poznavalci bi sedaj pripomnili, da se dobiček izračuna po formuli: prihodki - odhodki, vendar gre razlaga v duhu poenostavljanja.


Informacija o obdavčitvi dobička 25.000,00 EUR na kratko:


Če primerjamo dobiček v višini 25.000,00 EUR s podatki iz dohodninske lestvice za leto 2019, je dobiček obdavčen na sledeč način:

 • do višine 8.021,34 EUR po 16%,
 • nad to minimalno višino pa do 20.400,00 EUR je obdavčen s stopnjo 27%,
 • nad 20.400,00 EUR do 48.000,00 EUR po stopnji 34%,
 • nad 48.000,00 EUR do 70.907,20 EUR po stopnji 39%,
 • nad 70.907,20 EUR pa po stopnji 50%

Podjetnik bo plačal 6.189,65 EUR davka na dobiček.

 

Informacija o obdavčitvi dobička 25.000,00 EUR bolj podrobno:

Ugotovili smo, da je dobiček 25.000,00 EUR. Pogledamo v dohodninsko lestvico in vidimo, da je prvi del dobička v višini 8.021,34 EUR vedno obdavčen po stopnji 16%. To znaša 1.283,41 EUR (kot je razvidno iz četrte kolone).

Vrednost nad 8.021,34 EUR do 20.400,00 EUR (torej razlika) bo obdavčena po višji stopnji, to je 27%, kar znaša 3.342,23 EUR.

Davek za prvi del dobička 1.283,41 EUR in drugi del 3.342,23 EUR seštejemo in dobimo vsoto, ki je (da nam ni potrebno vedno znova računati) zapisana tudi v peti koloni dohodninske lestvice: 4.625,65 EUR.

Dobiček v višini 25.000,00 EUR je torej do višine 8.021,34 EUR obdavčen po 16%, nad to minimalno višino pa tja do 20.400,00 EUR je obdavčen s stopnjo 27%, nad tem zneskom pa po stopnji 34%.

Ker ima v našem primeru samostojni podjetnik dobiček v višini 25.000,00 EUR, bo po stopnji 34% obdavčena razlika med 20.400,00 EUR in 25.000,00 EUR, ki znaša 4.600,00 EUR. 4.600,00 EUR * 34% = 1.564,00 EUR

Zgleda zapleteno, vendar ni. Če se nekoliko poglobite, boste videli, da je pravzaprav enostavno.Koliko davka torej plača naš samostojni podjetnik, katerega dobiček znaša 25.000,00 EUR?

Izračunali smo: 1.283,41 EUR (za prvi del) + 3.342,23 EUR (za drugi del) in 1.564,00 EUR za tretji del, ki sega v tretji dohodninski razred. Skupaj torej 6.189,65 EUR.

Če gre za samostojnega podjetnika, ki odpravlja dejavnost kot DOPOLNILNO (t.i. popoldanski s.p.), bo ta izračun držal. Če pa gre za samozaposlenega samostojnega podjetnika, bo dobiček vseeno nižji in posledično tudi davek.

Zakaj?


Davčne olajšave!

Zato ker ima vsak državljan pravico do nekaterih davčnih olajšav. V prvi vrsti imamo vsi pravico do splošne davčne olajšave.

Splošna davčna olajšava in morebitne druge olajšave se še pred izračunavanjem davka od dobička odštejejo (v našem primeru od 25.000,00 EUR). Če bi naš samostojni podjetnik uveljavljal le splošno davčno olajšavo, ki še vedno znaša 3.302,70 EUR, bi le to od dobička odštel: 25.000,00 - 3.302,70 = 21.697,30 EUR.

Če sledimo zgornjemu izračunu davka na dobiček, bi tukaj veljalo, da je prvi del dobička v višini 8.021,34 EUR obdavčen po stopnji 16% (1.283,41 EUR), drugi del od 8.021,34 EUR do 20.400 EUR po stopnji 27% (3.342,23 EUR), tretji del od 20.400,00 EUR do 21.697,30 EUR pa po 34% (1.297,30 EUR * 34% = 441,08 EUR). Skupaj bi tako davek znašal 5.066,73 EUR.

Koliko znašajo davčne olajšave, je vsako leto sproti zapisano poleg nove dohodninske lestvice. Za leto 2019 velja: 

Dohodninska lestvica 2019

Če podjetnik izbere, da bo njegov dobiček obdavčen na podlagi normiranih odhodkov

 • Knjigovodstvo ni obvezno.
 • Skrbno bo zbiral le izdane račune.
 • Ob koncu leta bo seštel vrednosti na svojih izdanih računih – od njih odštel 80% (to so stroški, ki jih država prizna, če je podjetnik imel stroške ali ne). Določena je absolutna maksimalna višina normiranih odhodkov za posamezno leto in sicer 80.000,00 EUR za samostojne podjetnike, ki so samozaposleni ali zaposlujejo drugo osebo ter 40.000,00 EUR za t.i. popoldanske espeje brez zaposlenih.
 • Na razliko (prihodki minus 80% odhodkov) bo plačal končni davek v višini 20%.
 • Davčnih olajšav ne sme uveljavljati.


Izračun je tukaj preprost

Seštevek vseh računov je na primer 40.000 EUR, od katerih odštejemo 80% in dobimo razliko 8.000,00 EUR. Na ta znesek plača samostojni podjetnik 20% končni davek, to je 1.600,00 EUR. Še lažji izračun bi bil, da podjetnik preprosto izračuna, kakšna je vrednost 4% njegovih celotnih letnih prihodkov (20% od 20% = 4%).

 

Samostojni podjetnik je lahko t.i. normiranec, dokler njegovi prihodki in prihodki povezanih oseb ne presežejo v dveh zaporednih letih skupno (v seštevku) 300.000,00 EUR.

Četudi knjigovodstvo pri t.i. normirancu ni obvezno, naj le ta pazi, v kolikor posluje s tujino (EU / tretje države) ali iz narave posle izhajajo kakršne koli posebnosti. Na primer: podjetnik, ki prodaja blago ali storitve v EU se mora pri FURS prijaviti kot 'atipični davčni zavezanec' in je s tem zavezan k oddaji rekapitulacijskega poročila in obračuna DDV

Zakaj nekateri normiranci koristijo računovodske storitve? Računovodski servis

 • izračuna, pripravi in posreduje plačilne naloge za prispevke za socialno varnost
 • pripravi in posreduje plačilni nalog za akontacijo davka
 • zbira izdane račune in opozarja na morebitne posebnosti
 • pripravi po koncu leta davčni obračun za FURS
 • če s.p. prodaja v EU tudi pripravi rekapitulacijsko poročilo in obračun DDV.


Potrebujete davčno svetovanje?

Pokličite na 0590 96 350 ali pišite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in se dogovorite za termin svetovanja.
Za vas izvedemo tudi brezplačen postopek registracije s.p. - točka SPOT ZEUS

 

 

Zeus davki in računovodstvo d.o.o.

 

 

 

Postopke registracije izvaja:

ZBORNICA za informiranje
in strokovni razvoj podjetnikov

 

Sponzor postopkov:

 

AKTUALNE INFORMACIJE

23.
Januar
2020

Povzetek novosti zakonodaje v 2020

V letu 2020 se nam obeta kar nekaj sprememb zakonov. Da bi bilo lažje slediti, prilagamo seznam sprememb:

Beri naprej...
13.
December
2019

Na kak način in kdo je varovan pred odpovedjo?

Odgovor je treba med drugim iskati vsekakor tudi v obstoju razloga, ki bi narekoval odpoved tej kategoriji zaposlenih!

Beri naprej...
03.
December
2019

Izplačilo vmesnih dividend

Z 01. januarjem 2020 se bo zvišala stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dobički iz kapitala, dividende) za 2,5% (iz 25% na 27,5%).

Beri naprej...
06.
November
2019

Elektronski bolniški list - eBOL

Kot smo že pisali, se nam v začetku naslednjega leta obeta nova e-storitev v SPOT (eVEM) portalu. Pomembna informacija je, da te storitve referenti na SPOT

Beri naprej...
25.
Oktober
2019

Reaktivacija upokojenca

Primarno upokojenci iščejo takšne oblike dela, ki omogočajo, da kljub nekemu dodatnemu zaslužku obdržijo polno pokojnino. Brez škodljivega vpliva na uživanje polne pokojnine so prejemki

Beri naprej...
Novice
Email naslov: