ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
RS ZEUS je uspel združiti dve odlični kakovosti storitven... 
Jaka Levstek Direktor podjetja Domenca Labs d.o.o., Ljubljana
 
 
 

Ali je mogoče zakonito skleniti pogodbo o zaposlitvi za določen čas z namenom nadomestitve delavca, ki je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in se je upokojil?

Pravne podlage za sklenitev delovnega razmerja za določen čas so izrecno naštete v 54. členu Zakona o delovnih razmerjih (UL RS št. 21/2013, v nadaljevanju ZDR-1) in jih je treba razlagati kot izjeme od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Ko je potrebno, da se nadomesti delavca, ki je imel sklenjeno pogodbo za nedoločen čas in je zaradi upokojitve oz. drugega razloga, ki ni povezan s poslovnimi razlogi, zapustil podjetje, obseg del in nalog, ki jih je odhajajoči delavec opravljal, pa se ne zmanjšuje, ni podana pravna podlaga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

ZDR-1 posebej omejuje sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas tako, da 55. člen ZDR-1 delodajalcu nalaga, da ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih dopušča zakon. Pri tem trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi. Iz navedenega izhaja, da se za trajne potrebe poslovanja delodajalca, sklene pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.

Vir: GZS

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

09.
Marec
2021

Ureditev subvencioniranja minimalne plače v novem interventnem zakonu

Delodajalec mora za pridobitev subvencije preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo

Beri naprej...
22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: