ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Z računovodskim servisom Zeus smo pričeli sodelovati 01.0... 
SI SPLET d.o.o.
 
 
 

Zaposlovanje mladih je tudi v letošnjem letu ena od prioritet politike zaposlovanja. Položaj mladih na trgu dela se sicer izboljšuje, a je delež brezposelnih mladih še vedno visok.

Januarja letos je bilo 9 % manj brezposelnih mladih kot v januarju 2014; v celem preteklem letu se je zaposlilo 25.742 brezposelnih mladih, kar je za 23,6 % več kot v enakem obdobju leta 2013. V ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki so pomembno pripomogli k znižanju brezposelnosti je bilo vključenih več kot 15.000 mladih.

 

Eden pomembnejših ukrepov za zaposlovanje mladih je ukrep Oprostitev plačila prispevkov delodajalca, ki so ga z interventnim zakonom podaljšali tudi v letošnje leto. Delodajalci, ki za nedoločen čas zaposlijo brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, so za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščeni plačila prispevkov. V lanskem letu se je s pomočjo tega ukrepa zaposlilo več kot 3.000 mladih za nedoločen čas.

Mladim oziroma prvim iskalcem zaposlitve je trenutno namenjen tudi razpis Iz faksa takoj praksa. Namen programa je spodbujanje pridobivanja prvih delovnih izkušenj z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto. Cilj programa je zaposliti 820 mladih (starih do vključno 29 let) pri delodajalcih iz zasebnega sektorja. Za 12 mesečno zaposlitev za polni delovni čas, delodajalci prejmejo sredstva v višini 6.000 evrov.

Do 1. julija (oziroma do porabe sredstev) je na voljo javno povabilo Usposabljanje na delovnem mestu 2015. Javno povabilo je namenjeno delodajalcem iz vse Slovenije, vključujejo pa se lahko brezposelne osebe, ki so v evidenci brezposelnih prijavljene najmanj 3 mesece. Predvidena je vključitev 4.250 brezposelnih, ki se jim bodo s pomočjo na konkretnem delovnem mestu pridobljenih znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del. Na voljo je 8 milijonov evrov, od tega 85 % sredstev prispeva Evropski socialni sklad.

Od začetka leta je na voljo tudi Delovni preizkus. Gre za enomesečni program, v okviru katerega lahko delodajalec mlado brezposelno osebo preizkusi na konkretnem delovnem mestu. Ukrep je zelo učinkovit, saj delodajalci zaposlijo precejšen odstotek kandidatov. Javno povabilo za leto 2015 je odprto do 10. 9. 2015. Na voljo je milijon evrov.

 

VIR: MSP 10-2015

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

09.
Marec
2021

Ureditev subvencioniranja minimalne plače v novem interventnem zakonu

Delodajalec mora za pridobitev subvencije preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo

Beri naprej...
22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: