ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Z Zeusom sodelujemo že 4 leta in smo izredno zadovoljni. Z... 
SOLVERA LYNX d.o.o.
 
 
 

V veljavo je stopil novi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H), katerega ključni spremembi segata na področje omejitev pri ustanavljanju družb, podjetnikov ter statusov družbenika ter na področje prijave poslovnega naslova.

 

Spremembe na področju prijave poslovnega naslova so prav gotovo korak nazaj pri odpravljanju administrativnih ovir, kakor tudi pri poenostavitvi postopkov ustanavljanja podjetij oziroma prijavljanju sprememb podatkov o podjetju.

Po novem mora podjetnik ob prijavi poslovnega naslova na objektu, katerega on sam ni lastnik, priložiti overjeno izjavo lastnika objekta. V izjavi mora lastnik objekta izrecno dovoliti podjetniku, da sme registrirati podjetje na poslovnem naslovu, katerega lastnik je. Izjava se overi pri notarju ali na upravni enoti. Oblika in vsebina izjave nista predpisani.


Če podjetnik ob registraciji naslova ne bo predložil izjave, bo registrski organ sklepal, da je podjetnik lastnik objekta in tega ne bo preverjal. Predvidena kazen za ne-predložitev izjave je globa, ki se giblje od 600 do 1.600 EUR.

Če podjetnik registrira poslovni naslov v stanovanju, mora poleg novega ZGD-1H še naprej upoštevati 14. člen stanovanjskega zakona. Le ta zahteva, da mora za opravljanje dejavnosti v stanovanju etažni lastnik pridobiti soglasja solastnikov, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev, vključujoč soglasja etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo z njegovo stanovanjsko enoto. Stanovanjski zakon ne zahteva overjenih soglasij ali dovoljenj.

ZGD-1H in Stanovanjski zakon nista usklajena, kar lahko podjetnikom prinese dodatne nevšečnosti.    


Druga pomembna novost ZGD-1H je omejitev, da ustanovitelj, družbenik ali podjetnik ne more postali oseba:

  • ki je bila v RS pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
  • ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
  • ki je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek.

 


 

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...
25.
Januar
2021

Odprtje vrtcev in šol / višja sila

Uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile - v času, ko se odpro vrtci in šole Glede na okoliščino odpiranja vrtcev in šol na ministrstvu pojasnjujemo,

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: