ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Korektno in uspešno sodelujemo na številnih projektih raz... 
Robert Babčec Organizator in razvijalec informacijskih sistemov, Škofja Loka
 
 
 

V letu 2020 se nam obeta kar nekaj sprememb zakonov. Da bi bilo lažje slediti, prilagamo seznam sprememb:

 

Davčne spremembe (so potrjene, v UL jih trenutno še ni) - več informacij

 1. Sprememba dohodninske lestvice in dvig splošne olajšave
  • Zvišanje zgornje meje davčnih razredov in za eno odstotno točko znižanje davčne stopnje v 2 in 3 razredu (zdaj bodo 16 ,26 ,33 ,39 in 50%).

  • Dvig splošne olajšave iz 3302,7 na 3500€.

  • Uvedba linearne dodatne splošne olajšave za nižje prejemke oz vse dohodke do letne višine 13.316€.

 2. Obremenitev kapitala
  • Uvedba 7% minimalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb (omejitev davčne osnove do katere lahko podjetja uveljavljajo davčne olajšave in prenesene izgube).

  • Zvišanje stopnja davka iz 25% na 27,50% za obdavčitev dohodkov iz kapitala, izvedene finančne instrumente in dohodke iz oddajanja premoženja v najem. Še vedno je dokončni davek.

  • Obdavčitev dobička iz kapitala in izvedenih fin instrumentov: zniževanje stopnje glede na dobo imetništva se spremeni: od 5-10 let lastništva se stopnja zniža  na 20%, od 10-15 let imetništva bo stopnja 15%, za imetnike 15-20 let stopnja 10%, po 20 letih pa je stopnja 0%.

  • Oddajanje v najem: višji normirani stroški: povečanje odstotka normiranih stroškov iz 10 na 15%.

 3. Zniževanje višine bonitete za zasebno uporabo službenih vozil na električni pogon: iz 1,5% se zniža na 0,3% nabavne vrednosti vozila mesečno.

 

 Sprememba minimalne plače - več informacij

 1. Minimalna bruto plača se iz 886,63 € ki velja v 2019 viša na 940,58€ bruto za dela opravljena v 2020 (torej plača januar-december 2020).

 2. Iz minimalne plače se izvzame vse dodatke določene z zakonom in drugimi predpisi: dodatek za minulo delo, za nočno delo, delo v nedeljo in dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.

  Npr: delavec ima v pogodbi o zaposlitvi določeno osnovno mesečno plačo 600€. Minimalna bo znašala 940,58€. Osnova za obračun dodatkov je osnovna plača delavca, določena v pogodbi o zaposlitvi (od 600€). V tem primeru se bo štelo, da je potrebno obračunati razliko do minimalne plače v višini 340,58€ (940,58-600) + pripadajo mu še dodatki po pogodbi (minulo delo itd).

 

Spremembe na področju DDV - več informacij

Naštete so le sprejete spremembe, ki pa jih je potrebno upoštevati glede na samo dejavnost družbe)

 1. Nižja stopnja za elektronske publikacije: 9,5% iz zdaj 22% (pogoj: da niso v celoti ali pretežnem delu video ali avdio glasbene vsebine, ne sme biti več kot 50% reklamnih vsebin ali nad 50% glasbe, filme in igre).

 2. Obvezno letno poročanje o prodajah na daljavo.

 3. Obvezna predložitev obrazca za pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice, ki je predmet obdavčitve z DDV v SLO (obrazec DDV-PPS).

 4. Nov primer, ko ni potrebno delati popravka odbitka DDV (v primeru tatvine premoženja).

 5. Nove kazenske določbe.

 6. Poudarek na prejemnikovi identifikacijski številki za DDV (pogoji za oprostitev): K obstoječemu pogoju glede prevoza blaga iz Slovenije v drugo državo članico se kot dodatni vsebinski pogoj določi, da mora prejemnik blaga dobavitelju predložiti identifikacijsko številko za DDV iz države članice, ki ni država, v kateri se začne odpošiljanje blaga. Doslej je bil to le formalni pogoj. Poleg tega se predlaga obveznost dobavitelja, da podatke o prejemniku vključi v svoje rekapitulacijsko poročilo.

 7. Natančneje so predpisana tudi dokazila o odpošiljanju ali prevozu blaga.

 8. Poenotenje pravil pri zaporednih oziroma verižnih dobavah blaga. Po novem se bo prevoz smel pripisati zgolj eni dobavi v verigi in samo ta dobava se lahko obravnava kot oproščena dobava, vse ostale dobave se za namene določitve kraja obdavčitve obravnavajo kot dobave brez prevoza.

 9. Poenotenje in poenostavitev pravil obdavčevanja pri prenosu blaga iz ene države v drugo zaradi skladiščenja na odpoklic ''call-off stock''. V vseh državah članicah se enotno omogoči, da se v zvezi s prenosom blaga v skladišče v drugo državo članico šteje, da je dobava opravljena šele takrat, ko je blago dejansko dobavljeno prejemniku, vendar le v primeru, če so izpolnjeni predpisani pogoji. 

 

 

 

Zeus davki in računovodstvo

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...
25.
Januar
2021

Odprtje vrtcev in šol / višja sila

Uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile - v času, ko se odpro vrtci in šole Glede na okoliščino odpiranja vrtcev in šol na ministrstvu pojasnjujemo,

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: