ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Z računovodskim servisom Zeus, davki in računovodstvo d.o... 
DHH.si d.o.o.
 
 
 

PIZ v celoti pokrije država

  • delavcem, ki delajo v zasebnem sektorju (razen K dejavnost - banke, zavarovalnice).
  • delavcem, ki delajo.
  • višina pokritega PIZ: ni omejitve
  • Oprostitev za mesec marec (od 13.3), april in maj 2020.

 

 

Delodajalec obvezno izplača KRIZNI DODATEK: 200,00 EUR neobdavčeno

  • delavcem, ki delajo v zasebnem sektorju (razen K dejavnost).
  • delavcem, ki delajo (sorazmerni del glede na dneve, ko delajo)
  • delavcem, katerih zadnja plača (feb za mar) ni višja od 2.821,74 EUR bruto (osnovna plača, del plače za delovno uspešnost in dodatki ). Če je višja, delodajalec dodatka ne izplača. Višina plače se ugotavlja vsak mesec sproti za prehodni.
  • Za mesec marec sorazmerno (od 13.3), april in maj 2020.

 

Delavci, ki delajo od doma, se obravnavajo enako kot tisti, ki prihajajo na delo v poslovne prostore (100% plača, izplačilo prehrane, prevoz - kot običajno, če se je delavec vozil v poslovne prostore, sicer ne). 

 

 

 

ZEUS 

 

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...
25.
Januar
2021

Odprtje vrtcev in šol / višja sila

Uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile - v času, ko se odpro vrtci in šole Glede na okoliščino odpiranja vrtcev in šol na ministrstvu pojasnjujemo,

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: