ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Če parafraziram znan oglaševalski slogan: nekaterih stvar... 
Damjan Planinc Direktor podjetja Get.In medijske storitve d.o.o., Ljubljana
 
 
 

Nova aplikacija na portalu za delodajalce omogoča preverjanje prejetih sredstev.

Do vključno 25. 5. 2020 so na Zavod za zaposlovanje prejeli več kot 46.000 vlog delodajalcev za povračilo nadomestila plače za več kot 270.000 zaposlenih na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omejitev njenih posledic (ZIUZEOP in ZIUZEOP-A) ter Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP). Največ oddanih vlog (več kot 80 %) je za povračilo nadomestila plače za čakanje na delo iz poslovnih razlogov.

 

Pozitivne sklepe o povračilu izplačanih nadomestil plače je doslej prejelo skoraj 29.000 delodajalcev za več kot 192.000 zaposlenih. Od 46.000 vlog, ki so bile predložene za čakanje na delo, višjo silo in odrejeno karanteno, so izdali skoraj 36.000 pozitivnih sklepov (nekateri delodajalci so oddali več vlog), medtem ko je bilo dobrih 5.000 negativnih sklepov, največ zaradi neporavnanih obveznosti do FURS-a, nekaj več kot 4.000 je bilo odstopov od vlog, predvsem zaradi njihove podvojenosti, druge vloge in pritožbe pa se še rešujejo.

Do sedaj sta bili izvedeni dve izplačili v skupni vrednosti 35 milijonov EUR 21.900 delodajalcem za 94.500 zaposlenih, medtem ko je tretje majsko izplačilo predvideno ta petek, 29. 5. 2020. Trenutno je za te namene na voljo skupaj 157 milijonov EUR. Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna glede na potrebe. Koliko delodajalcev bo prejelo povračilo nadomestilo plače v petek, za zdaj ni znano, saj se podatki iz obrazcev REK še obdelujejo.

Na portalu za delodajalce je na voljo nova aplikacija, ki omogoča delodajalcem preverjanje, koliko sredstev so prejeli pri izplačilu povračil nadomestila plače po ZIUZEOP in ZIUZEOP-A. Opazilli so namreč, da prihaja do nepravilno oddanih ali celo neoddanih obrazcev iRek 1004 oziroma se pojavljajo še druge napake, ki vplivajo na obračun (na primer nepravilen EMŠO zaposlenega, neustrezna zavarovalna podlaga, težave s transakcijskim računom ipd.).

Prav zato delodajalce vnovič prosijo, da preverijo pravilnost podatkov, ki so jih navedli v vlogi, in če so se pri tem zmotili, naj podatke čim prej ustrezno popravijo. Višina povračila je namreč obračunana na podlagi oddanih podatkov na obrazcu iRek 1004. Pri tem poudarjajo, da je FURS podaljšal oddajo obrazcev REK za marec in april do 31. 5. 2020, saj so pri pregledu obračunov opazili, da precej večjim delodajalcem še ni uspelo oddati tega obrazca. Na Zavodu zagotavljajo, da bodo vsi tisti delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje za prejem sredstev po interventnih zakonih, izplačila tudi prejeli.

Ves čas posebnih razmer je v veliko pomoč tudi naš Kontaktni center, ki je od 16. 3. do 25. 5. 2020 prejel skoraj 50.000 klicev ter odgovoril na več kot 27.000 elektronskih sporočil. V povprečju to pomeni več kot 1.100 odgovorjenih klicev in več kot 400 prejetih elektronskih sporočil na dan. Največ klicev in elektronskih sporočil se je nanašalo na pomoč delodajalcem pri registraciji in pooblaščanju na Portalu za delodajalce ter pri oddaji vlog za povračilo nadomestila plače, precej pa je bilo tudi informiranja brezposelnih o pravicah in postopkih za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila v spremenjenih pogojih poslovanja.

Prav tako obveščajo, da ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov vnovič omogočamo osebno urejanje določenih zadev v naših prostorih na območnih službah in na področju zaposlovanja tujcev na naši Centralni službi v času uradnih ur, kadar zadev ni možno urediti drugače. Za obisk je potrebna predhodna napoved po telefonu ali elektronski pošti, sodelavci zavoda pa sporočijo možen datum obiska, pri čemer poudarjajo, da komuniciranje in poslovanje do nadaljnjega še naprej pretežno potekata po telefonu, elektronski pošti, navadni pošti in po spletnih portalih.

vir: Zavod za zaposlovanje

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...
25.
Januar
2021

Odprtje vrtcev in šol / višja sila

Uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile - v času, ko se odpro vrtci in šole Glede na okoliščino odpiranja vrtcev in šol na ministrstvu pojasnjujemo,

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: