ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Pred kratkim sem se na Zeus-u udeležil brezplačne delavni... 
Samo Rajković s.p. Fotograf, Ljubljana
 
 
 

Za začetek na kratko pojasnimo razliko med izolacijo in karanteno.

Izolacija: če zbolite za Covid-19, vam lečeči zdravnik odredi izolacijo in izda bolniški list. Delavec ima v tem primeru pravico do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače v višini 90 % osnove, kar od prvega dneva krije ZZZS. Tudi otroku je v primeru bolezni odrejena izolacija, eden od staršev pa lahko uveljavlja začasno zadržanost zaradi nege otroka.

Karantena: če ste zdravi, vendar obstaja sum, da ste bili v stiku z obolelo osebo ali pa prihajate iz držav z rdečega seznama, vam minister za zdravje na predlog Inštituta za varovanje zdravja RS odredi karanteno. Če je karantena odrejena otroku, lahko eden od staršev koristi dopust, uredi varstvo otroka ali se z delodajalcem dogovori za opravljanje dela od doma.

Pozor: če ne spoštujete karantene ali izolacije, vas inšpektor lahko kaznuje z globo od 400 do 4.000 evrov.


Kakšno nadomestilo plače pripada delavcu, ki mu je bila odrejena karantena

V primeru, da je možno organiziranje dela na domu, se delavčev položaj kljub karanteni ne spreminja, saj delavec opravlja svoje delo in za to prejema plačo.

 

V nasprotnem primeru, da organiziranje dela na domu ni mogoče, pa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 določa naslednje:

 

1) Pravico do nadomestila plače v višini 100 % osnove ima delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu.

 

2) Pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove ima delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi:
- stika z okuženo osebo izven delovnega mesta,
- prehoda državne meje iz države z zelenega ali rumenega seznama.

 

3) Brez pravice do nadomestila plače ostane delavec, ki se odpravi v državo z rdečega seznama, razen v primeru odhoda zaradi naslednjih izjemnih osebnih okoliščin:
- smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrti otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
- smrti staršev (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj),
- rojstva otroka.

Delavec je v teh treh izjemnih primerih upravičen do nadomestila plače v višini 50 % osnove, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače. Delavec mora delodajalcu najpozneje en dan pred odhodom predložiti pisno izjavo, iz katere izhaja, da odhaja v državo na rdečem seznamu zaradi predhodno naštetih osebnih okoliščin.

 

Delodajalec lahko uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače pri Zavodu RS za zaposlovanje v 30 dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene. Povračilo izplačanih nadomestil plače se lahko uveljavlja le za obdobje, za katerega je bila delavcu odrejena karantena.

 

 

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

09.
Januar
2021

Obročno vračilo neupravično prejetih sredstev

Na podlagi PKP7 lahko FURS (in Zavod RS za zaposlovanje za sredstva iz svoje pristojnosti) dovoli obročno plačilo obveznosti iz naslova vračila neupravičeno prejetih sredstev,

Beri naprej...
09.
Januar
2021

Spremembe ukrepa: povračilo nekritih fiksnih stroškov

Boljši pogoji v PKP7 se bodo upoštevali avtomatično: torej se bo iz 1.000 EUR upravičenih sredstev na zaposlenega avtomatično povečalo na 2.000 EUR na zaposlenejga. Že

Beri naprej...
09.
Januar
2021

Vračilo sredstev (čakanje na delo)

V nadaljevanju najdete pojasnilo FURSa glede vračila neupravičeno prejetih sredstev za delavce na čakanju na delo, ko podjetje ne izpolni pogoja upada prihodkov.

Beri naprej...
09.
Januar
2021

PKP7: Krizni dodatek

Na podlagi 85. člena ZIUPOPDVE morajo zasebni delodajalci ob izplačilu decembrske plače delavcem, ki opravljajo delo v decembru izplačati krizni dodatek v višini 200,00 eur

Beri naprej...
02.
November
2020

Temeljni dohodek za s.p. in mikro podjetja

Z ZZUOOP se za samozaposlene zavarovance, ki zaradi posledic COVID -19 ne morejo opravljati dejavnosti ali pa jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, ponovno uvaja ukrep

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: