ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Z računovodskim servisom Zeus smo pričeli sodelovati 01.0... 
SI SPLET d.o.o.
 
 
 

(razlog 14) -SOBIVANJE

ZZZS nas je že obvestil o tem, da so bile z 98. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki je bil objavljen v Ur.l. RS št. 175/2020 in je začel veljati 28.11.2020, začasno dopolnjene določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) glede pravice staršev do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob bolnem otroku in nadomestila za obdobje od vključno 28.11.2020 do vključno 31.12.2021.

S PKP 7, natančneje z 8. členom Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), pa je bil omenjeni 98. člen ZIUPDVE dopolnjen.

Glavna novost je, da se pravica do sobivanja lahko odobri tudi za polnoletno osebo, če ima ta z odločbo Centra za socialno delo priznan status invalida. Zaradi navedene širitve pravice je bilo dopolnjeno potrdilo o sobivanju. Potrdilo sedaj vključuje tudi izjavo zavarovane osebe, ki koristi pravico do nadomestila zaradi sobivanja, s katero ta potrjuje, da so podatki na potrdilu o sobivanju pravilni – starost, če sobiva s polnoletno oseba, da ima ta z odločbo CSD priznan status invalida. Če se v postopku refundacije ali izplačila nadomestila ugotovi, da podatki niso resnični, zavarovana oseba ni upravičena do nadomestila oz. je dolžna nadomestilo vrniti.

Spremenjen je tudi način financiranja pravice do sobivanja, in sicer se stroški za financiranje tako storitev prehrane in nastanitve kot tudi nadomestil, zagotavljajo v breme proračuna oz. sredstev EU. Iz tega razloga se v bodoče zahteva, da so obračuni za razlog 14-sobivanje na ločenem zahtevku za refundacijo (ne more biti skupaj z ostalimi razlogi zadržanosti na istem zahtevku).

Opozorili bi radi še na dejstvo, da smo tudi sicer nekoliko dopolnili navodilo glede uveljavljanja pravice do nadomestila zaradi sobivanja. Posebej smo poudarili, da morajo upravičenci do sobivanja, ki jih navaja zakon za to, da bi poleg pravice do plačila stroškov prehrane in nastanitve pridobili tudi pravico do nadomestila, izpolnjevati siceršnje pogoje za pridobitev pravice do nadomestila. Tako pravice do nadomestila zaradi sobivanja nimajo upokojenci, brezposelni, saj v zdravstveno zavarovanje niso vključeni z ustrezno zavarovalno podlago. Prav tako nimajo pravice do nadomestila tiste osebe, ki zaradi nege in varstva otroka oz. hospitalizirane osebe že prejemajo dohodek za ta namen (npr. družinski pomočniki, osebni asistenti, poklicni rejniki), saj se nadomestilo zagotavlja zgolj ob izpadu osebnega dohodka.

Vse informacije o načinu uveljavljanja te pravice najdete na portalu za zavezance v povezavi: Pravica do sobivanja v zdravstvenem zavodu ob hospitaliziranem otroku
Na tem spletnem naslovu je tudi ažurirana preglednica vrst možnih zadržanosti od dela zaradi otroka.

 

Vir: ZZZS

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

09.
Marec
2021

Ureditev subvencioniranja minimalne plače v novem interventnem zakonu

Delodajalec mora za pridobitev subvencije preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo

Beri naprej...
22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: