ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Z Računovodskim servisom ZEUS zelo dobro sodelujemo. Pripo... 
Grega Skok iz podjetja Noviforum d.o.o., Ljubljana
 
 
 

Davčna osnova se ugotavlja tako, da se od vseh davčno priznanih prihodkov odšteje 80 odstotkov normiranih odhodkov (seštevek izdanih računov minus 80%). 

Davčna osnova = 20 % vseh prihodkov 

Davčna osnova se obdavči z davčno stopnjo 20%. 

Normiran s.p. zbira izdane račune. Prejetih računov ne zbira. 


A obstajajo tudi določene omejitve!

1. Omejitev

Zavezanec lahko pri ugotavljanju davčne osnove upošteva normirane odhodke v višini 80 % (vendar ne več kot 40.000 EUR ODHODKOV za popoldanski, oziroma 80.000 EUR ODHODKOV za polni s.p.) pod naslednjimi pogoji:

  1. če v davčnem letu pred tem davčnim letom njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 50.000 evrov (popoldanski s.p.) - Torej 50K x 80% = 40.000 EUR ali
  2. če v davčnem letu pred tem davčnim letom njegovi prihodki iz dejavnosti ne presegajo 100.000 evrov in je bila pri zavezancu obvezno socialno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev (polni s.p.)

Če bo oseba iz 1. točke v tekočem poslovnem letu dosegla 70.000 EUR, bo lahko uveljavljala največ 40.000 normiranih odhodkov Če bo oseba iz 2. točke v tekočem poslovnem letu dosegla 120.000 EUR, pa bo lahko uveljavljala največ 80.000 EUR normiranih odhodkov. 

 

2. Omejitev

Normiran s.p. v predhodnih dveh zaporednih davčnih letih ne sme preseči letnega povprečja prihodkov 150.000 EUR oziroma za obe predhodni zaporedni davčni leti skupaj ne sme preseči prihodkovnega praga 300.000 EUR.

Oseba, ki je s.p. odprla leta 2021, lahko že v prvem letu zasluži 300.000 evrov, iz sistema normiranih pa bo moral izstopiti šele leta 2023, torej takrat, ko bo mogoče določiti povprečje prihodkov dveh zaporednih davčnih obdobij. Po drugi strani, pa je za samostojnega podjetnika, ki posluje že več let mogoče določiti poprečje prihodkov zadnjih dveh let. Če je torej podjetnik v preteklih dveh zaporednih davčnih obdobjih skupaj presegel 300.000 prihodkov, bo moral svojo davčno osnovo ugotavljati na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.


3. Omejitev

Olajšav ni možno uveljavljati

Opombe!

  • Normiranim s.p.-jem, Ni potrebno oddajati računovodskih poročil. Potrebno pa je voditi evidenco izdanih računov in evidenco osnovnih sredstev.
  • Normirani s.p.-ji, ki so zavezani za DDV, morajo voditi evidenco za DDV
  • Nekateri normirani s.p.-ji, npr. trgovci, gostinci ipd., morajo voditi tudi druge evidence, v kolikor to zahtevajo predpisi s področja njihove dejavnosti.

 

Bogdan Živić

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

09.
Marec
2021

Ureditev subvencioniranja minimalne plače v novem interventnem zakonu

Delodajalec mora za pridobitev subvencije preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo

Beri naprej...
22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: