ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Pred kratkim sem se na Zeus-u udeležil brezplačne delavni... 
Samo Rajković s.p. Fotograf, Ljubljana
 
 
 

Ker se veliko naših strank po dobrem poslovanju zanima za nakup nepremičnin in jih zanima celoten postopek nakupa oziroma prodaje nepremičnine, katere davke so dolžni plačati in podobna vprašanja smo se odločili, da to na kratko povzamemo.

1. Ogled nepremičnine.
2. V zemljiško knjigo se preveri ali je nepremičnina obremenjena ali ne, če je morda v kakšnem sodnem postopku itd. Če tega ne znamo pobrskati, lahko preverimo na okrajnem sodišču, kjer nepremičnina leži.
3. Dogovor o kupčiji.


4. Sklenitev kupoprodajne pogodbe overjeno pri notarju. Rabimo podatke kot so številka parcele, ime katastrskih občin. Potrebujemo potrdilo o namenski rabi parcele, veljavne osebne dokumente, davčne številke in TRR podatke prodajalca.
5. V večini primerov se plača ara, seveda mora ta biti omenjena v prej podpisani pogodbi.
6. Postopek predložimo v roku 15 dneh na Finančni urad Republike Slovenije (FURS)
7. Po prejemu napovedi, davčni organ v roku 30 dneh odmeri 2% davek na promet nepremičnine in odplačane ustanovitve ter odplačanega prenosa.
8. Zavezanec (prodajalec oziroma po dogovoru) mora v roku 30 dneh od prejema odločbe plačati davek, kajti drugače ne more overiti podpisov o prenosu lastninske pravice na nepremičnini.
9. Ko je davek plačan, FURS potrdi plačilo davka, ter prodajalec lahko izroči pogodbo notarju.
10. Notar overi podpise in shrani pogodbo.
11. Kupec poravna še ostale obveznosti do prodajalca, če gre za izročitev kupnine je priporočljivo podpisati dokument, da je prodajalec prejel še ostalo kupnino, da ne bi bilo kasnejših težav. Zelo priporočljivo je to storiti v prisotnosti prič. Če pa se sredstva nakažejo na račun, pa težje pride do tovrstnih težav.
12. Ko je kupnina zaključena notar preda pogodbo, ki jo je hranil novemu lastniku, poleg tega mu izroči še zemljiškoknjižno dovolilo.
13. Novi lastnik mora vložiti zahtevek za vpis svojega lastništva nepremičnine v zemljiško knjigo.
14. Opravi se predaja nepremičnine in po(d)pis primopredajnega zapisnika (elektrika, voda, plin..)

Pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine je dobro vedeti kateri davki so obvezni za vas. Če se pri prodaji stanovanja ustvari dobiček, mora prodajalec plačati davek na dobiček. Stopnja davka na dobiček je odvisna od števila let lastništva nepremičnine.
Stopnje davka na dobiček glede na število let v lastništvu:

• Do 5 let – 27,5%
• Po 5 letih – 20%
• Po 10 letih – 15%
• Po 15 letih – 10%
• Po 15 letih – 5%
• Po 20 letih – 0%

V primeru, da je prodajalec v tej nepremičnini živel oziroma imel prijavljeno stalno bivanje vsaj 3 leta, je tega davka oproščen.
Če prodajate nepremičnino v katero še nihče ni bil vseljen (novogradnja) je vaš davek odvisen od kvadrature stanovanja oziroma hiše:

Stanovanje: Hiša:
Do 120m2 – 9,5% Do 250m2 – 9,5%
Nad 120m2 – 22% Nad 250m2 – 22%

ČE NEPREMIČNINO PRODAJA DAVČNI ZAVEZANEC, INDETIFICIRAN ZA NAMENE DDV

Kot smo prej omenili se pri nakupu/prodaji obračuna 2% davek na promet nepremičnine v primeru, da ni bil plačan DDV. Če je bil DDV plačan bodisi po 9,5% ali 22% stopnji, pa se izognemo davku nepremičnin.
Odgovor na to zakaj se veliko prodajalcev odloči za prodajo z DDV-jem je ta, da je prodajalec sam kupil nepremičnino z DDV-jem, ki ga je takrat odbil, od nove prodaje pa ni minilo 20 let, tako bi moral ob prodaji vrniti DDV.

Vir: FU.GOV.si

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Povprasevanje

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

14.
September
2021

Obdavčitev virtualnih valut

Od 01.01.2022 bodo fizične osebe, davčni rezidenti Republike Slovenije imeli dve možnosti za obdavčitev od poslovanja z virtualnim valutam. Na voljo bosta dve možnosti obdavčitve

Beri naprej...
22.
Julij
2021

Novost pri obračunu plače

Od 01.07.2021 do vključno z 31.12.2021 se za minimalno osnovo za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače upošteva znesek 1.024,24 EUR in NE 1.113,72

22.
Julij
2021

Nove spremembe pri povračilu stroškov prevoza na delo

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela vendarle ostaja 0,18 evra za vsak polni kilometer med prebivališčem in delom opravljanja dela in NE

Beri naprej...
07.
Julij
2021

Sprememba uredbe povračila potnih stroškov za prevoz na delo in z dela

Prvi dan v juliju 2021 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz

Beri naprej...
05.
Julij
2021

Dodatno sproščanje ukrepov

Vlada je z današnjim dnem 05.07.2021 dodatno sprostila nekatere ukrepe. V trgovinah ne bo več omejitve števila kupcev, do sedaj je veljalo, da mora biti

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: