ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Korektno in uspešno sodelujemo na številnih projektih raz... 
Robert Babčec Organizator in razvijalec informacijskih sistemov, Škofja Loka
 
 
 

Dokumenti, ki se izmenjujejo med podjetji, so osnova vsakega poslovnega procesa. Vsebujejo pomembne podatke, ki so podlaga za odločanje znotraj podjetja in navzven.  Podjetju oz. organizaciji omogočajo preglednost poslovanja ter možnost pravega in hitrega odločanja, hkrati so temelj za fleksibilno poslovanje in stroškovno učinkovitost.

Vse to ni nič novega, prav tako pa ne težave in izzivi, ki so posledica vsakdanjega poslovanja.

Podatki brez ročnega dela (pretipkavanja) ne morejo v sistem sami od sebe. To predstavlja delo, ki je za večino zaposlenih monotono in povzroča napake pri pretipkavanju. Zaposleni v podjetju bi lahko  v tem času izvajali dela, ki zahtevajo logično razmišljanje in prinašajo povečanje dodane vrednosti na zaposlenega. V Sloveniji že obstajajo pobude, da bi poslovanje B2B (med podjetji) in B2G (med podjetji in državo) v čim večji meri digitalizirali. Večja podjetja ali podjetja z velikim številom dobaviteljev, zahtevajo kot del poslovanja vpeljavo različnih komunikacijskih kanalov in metod, s katerimi si olajšujejo poslovanje. Prav tako imamo pred seboj zakon, ki narekuje vsem dobaviteljem, ki poslujejo z  državo, da poslovanje z njo digitalizirajo. Kljub temu ti projekti ne bodo v celoti vplivali na izmenjavo poslovne dokumentacije med slovenskimi podjetji.

Vse več se pri zajemanju podatkov iz poslovne dokumentacije  pojavlja rešitev, ki jo večina pozna pod kratico OCR. Kratica OCR je tujka angleškega izvora, ki predstavlja besedno zvezo Optical Character Recognition. Pomeni, da rešitev prebira slike dokumentov narejene z optičnimi bralniki (skenerji). Omogoča tudi, da postane vsebina na sliki dostopna za kopiranje in uporabo tudi drugje. 

Najbolj znano in vsesplošno uporabljano rešitev OCR predstavlja programska oprema  ABBYY FineReader, ki je velikemu številu študentov omogočila, da so vsebino knjig in skript pretvorili v lastne zapiske ali celo t.i. »plonk listke«. Vendar pa je dandanes na tržišču možno izbirati med različnimi ponudniki, tako plačljivih kot prosto dostopnih (freeware) različic rešitve OCR. Razmislek o plačljivi različici rešitve OCR ni odveč, saj se v obdelavo posredujejo pomembni dokumenti pri katerih je točnost ključnega pomena.

Osnovna funkcionalnost rešitev OCR omogoča prebiranje »full text recognition« slik dokumentov. S tem je uporabniku omogočen dostop do celotne vsebine na sliki / dokumentu. Obstajajo pa tudi  naprednejše možnosti (t.i. flexibilne), ki poleg prebiranja celotne vsebine na sliki dokumenta omogočajo iskanje točno določenih podatkov na posamičnem dokumentu. Ti podatki so lahko premikajoči se po dokumentu (niso vedno na isti točki x in y osi).

Primer: prejmemo račun dobavitelja v fizični obliki iz katerega bi radi v računovodski program vnesli številko računa, datum računa, sklic, davčno številko dobavitelja, dobavitelja, znesek računa in pripadajočo davčno stopnjo. Vsi ti podatki se načeloma nahajajo na skoraj enakih pozicijah, a se stvar spremeni če je dobavitelj dobavil večje število različni artiklov ali storitev. V tem primeru je lahko pri istem dobavitelji spodnji del računa na drugi, tretji ali celo deseti strani. To pa ne predstavlja težave za napredne možnosti rešitev OCR. Ta podatke najde in jih posreduje naprej v dokumentni sistem (preko katerega se lahko račun likvidira) ali pa v druge zaledne sisteme. Z vpeljavo takega pristopa postanejo dokumenti živ del našega poslovanja, ki nam »govorijo« v vsakem momentu ko potrebujemo informacijo.

S tem podjetje pridobi nabor ključnih podatkov, na katere se lahko oprejo vodilni kadri v finančnem, nabavnem, prodajnem in proizvodnem oddelku. Možnosti je tako veliko, pomembno vprašanje, ki si ga mora vsaka organizacija postaviti pa je – ali obstaja vizija, da se izkoristi vse prihranke znotraj podjetja in omogoči zaposlenim, da so čimbolj učinkoviti na podlagi vseh podatkov. Vpeljava rešitve OCR zagotavlja koristi v treh mesecih od vzpostavitve (odvisno od velikosti podjetja in deležnikov, ki jo uporabljajo), se pa koristi množijo v vseh prihajajočih letih. Podjetje mora biti pripravljeno tudi na delno spreminjanje samega delovnega procesa znotraj podjetja, saj so določena duhamorna dela z vpeljavo tega sistema izničena.

Avtor: RS ZEUS

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...
25.
Januar
2021

Odprtje vrtcev in šol / višja sila

Uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile - v času, ko se odpro vrtci in šole Glede na okoliščino odpiranja vrtcev in šol na ministrstvu pojasnjujemo,

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: