S 1. januarjem 2025 bo v Evropski Uniji začela veljati nova evropska klasifikacija gospodarskih dejavnosti (NACE Rev 2.1.) in v Sloveniji nova nacionalna različica Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD).

Trenutno veljavna SKD 2008 se uporablja od 1. januarja 2008. Razvita je na osnovi evropske klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE, zato tudi sledi njenim spremembam. Trenutno temelji na NACE Rev 2.

V letu 2019 se je začela revizija evropske klasifikacije NACE Rev 2 z namenom prilagajanja razvoju in strukturnim spremembam gospodarstva, merjenja novih pojavov ter zagotavljanja mednarodne primerljivosti podatkov. Tako je nastala revidirana različica NACE 2.1, ki je bila sprejeta z delegirano uredbo Evropske komisije 2023/137 in bo s 1. 1. 2025 nadomestila NACE Rev 2. Skladno z njo je Statistični urad Republike Slovenije pripravil tudi novo različico SKD, ki je bila sprejeta z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (UL RS, 27/2024), predhodno pa je bila potrjena tudi s strani Eurostata.

Glavne spremembe SKD 2025

Z najnovejšo različico Standardne klasifikacije dejavnosti prihajajo številne dopolnitve in spremembe. Največ jih je na področjih trgovine ter informacijskih in komunikacijskih dejavnostih. Na najnižji ravni bo imela SKD 2025 678 podrazredov, od tega 46 nacionalnih, kar je 10 manj kot trenutno.

O razlikah med SKD 2008 in SKD 2025 si lahko bolj podrobno preberete tukaj.

Še več informacij je na voljo na spletni strani SURS-a, kjer bodo v prihodnosti objavljena tudi pojasnila k SKD 2025.

 

Zeus, povzeto po SURS.

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.