Objavljeno: 29.04.2024Kategorije: Aktualne informacije

Prejšnji teden v ponedeljek, 22. aprila 2024, so na AJPES-u javno objavili letna poročila za leto 2023.

Javna objava letnih poročil omogoča brezplačen vpogled v letna poročila, ki so jih AJPES-u predložile gospodarske družbe, samostojni podjetniki v skladu z 58. členom Zakona o gospodarskih družbah, pravne osebe javnega prava, društva v skladu z 29. členom Zakona o društvih, nepridobitne organizacije – politične stranke v skladu s 24. členom Zakona o političnih strankah in kolektivne organizacije v skladu s 40. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic.

Za leto 2023 je bilo objavljenih:

  • 174 letnih poročil gospodarskih družb (od tega 3 letnih poročil s preiskanimi računovodskimi izkazi, 109 revidiranih letnih poročil in 10 konsolidiranih letnih poročil),
  • 411 letnih poročil samostojnih podjetnikov,
  • 863 letnih poročil pravnih oseb javnega prava,
  • 506 letnih poročil društev (od tega 10 revidiranih letnih poročil),
  • 87 letnih poročil nepridobitnih organizacij in
  • 0 poročil o plačilih vladam.

 

Vir: AJPES

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.