Objavljeno: 25.07.2023Kategorije: Aktualne informacije

V davčnih zakonih pogosto najdemo pojem ‘poslovna enota’, zato je pomembno definirati, KAJ je poslovna enota in pa KDAJ je potrebno formirati poslovno enoto (slednje je pogosto pomembno za tuja gradbena podjetja, ki so v Sloveniji pridobila začasen projekt).

Podan je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – tukaj. 

V Regionalni gospodarski zbornici Celje so predlagane spremembe na področju določanja poslovne enote strnili v nekaj alinej:

  • Predvideva se sprememba 6., 7., in 8. člen trenutno veljavnega zakona in se nanaša na ureditev zakona glede določil, kaj šteje za poslovno enoto oziroma, kdaj kraj poslovanja ni poslovna enota.
  • Po ZDDPO-2 se kot poslovna enota nerezidenta šteje gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve ali nadzor v zvezi z njimi, če dejavnost oziroma posli trajajo dlje kot 12 mesecev. Predlog zakona predlaga znižanje časovnega obdobja iz 12 mesecev na 6 mesecev.
  • 7. člen ZDDPO-2 določa kdaj se kraj poslovanja nerezidenta ne šteje za poslovno enoto. Predlaga se sprememba, ki bi omejila uporabo izjem pri opredelitvi poslovne enote na dejavnosti, ki so pripravljalne ali pomožne narave. Namen spremembe je preprečiti zlorabe.
  • Spremembe in dopolnitve v 8. členu zakona se nanašajo tudi na institut opredelitve vira dohodka, ki je institut s pomočjo katerega se opredeli kraj oziroma državo, v kateri ima določen dohodek svoj vir. Sprememba je povezana s spremembo Vzorčne davčne konvencije OECD, ki je določila dodaten pogoj glede izhajanja vrednosti deleža iz nepremičnin, kadar koli v določenem obdobju pred odtujitvijo deleža, in ne le v času odtujitve deleža.

 

Zeus

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.