ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Z računovodskim servisom Zeus, davki in računovodstvo d.o... 
DHH.si d.o.o.
 
 
 

Z začetkom naslednjega leta bo mogoče odpreti podjetje, ki bo v svojem imenu vsebovalo črke X, Y, W, Q. Spremembo prinaša novela Zakona o gospodarskih družbah, izhaja pa iz zaveze iz leta 2013 podpisanega Enotnega dokumenta za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti.

Vlada RS je oktobra 2013 sprejela Enotni dokument za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti, v katere je z ukrepom št. 178 zakonodajalcu naložena poenostavitev uporabe jezika za firmo v gospodarski družbi, saj je sedanja ureditev zelo stroga.

Preberi več

Sprejet je bil Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), s katerim se določajo pogoji za zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev ter s tem povezane naloge Republike Slovenije za urejanje in zaščito trga dela. Državljani tretjih držav, ki bodo v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, po novem ne bodo več potrebovali dveh dovoljenj, saj bo Zavod za zaposlovanje izdajal le še soglasja k določenemu tipu dovoljenja za prebivanje in delo v Republiki Sloveniji in ne več delovnih dovoljenj. 

Povezava na zakon

Preberi več

Od 28. 7. 2015 dalje bo skladno z novelo Zakona o sodnem registru (ZSreg-F) in novelo Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1A) omogočeno iskanje po podatkih Poslovnega registra Slovenije (PRS) tako, da bo mogoče ugotoviti, ali je (na dan iskanja) določena oseba ustanovitelj ali družbenik oziroma zastopnik ali član organa nadzora. Vsakdo bo lahko brezplačno vpogledal v podatke, ali določena oseba nastopa v eni od naštetih vlog in pri katerem subjektu. Iskanje bo omogočeno le po podatkih subjektov vpisa v sodni register, samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

Preberi več

Zaradi hitre rasti in ambicij imamo večkrat letno potrebo po novem sodelavcu ali sodelavki oziroma po osebi, ki zavzeto, kakovostno in učinkovito opravlja poklic samostojne računovodje.


O našem računovodskem servisu Zeus (spoznajte nas):

Računovodski servis ZEUS je bil v letu 2014 izbran za enega izmed treh najboljših računovodskih servisov v državi in vpisan v Katalog certificiranih računovodskih servisov Slovenije pri Zvezi računovodskih servisov Slovenije. Podjetje Bisnode d.o.o. je podjetje nagradilo z boniteto odličnosti, AJPES z bonitetno oceno SB1, podjetje Datalab d.d. pa s certifikatom odličnosti - Pantheon rešitve. V letu 2015 smo pridobili tudi potrdilo, da delujemo v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev, ki ga je določila Zbornica računovodskih servisov.

Preberi več

Delodajalci pogosto ne vedo, kakšne so obveznosti podjetja do dijakov ali študentov, ki v podjetju opravljajo obvezno prakso. Najpogosteje plačajo praktikantu tistih minimalnih 172,00 EUR, ne pa tudi zavarovanja ter prispevkov.


Kaj mora torej podjetje narediti / plačati, ko sprejeme dijaka ali študenta na obvezno prakso:

  • Dijaka / študenta je potrebno na podlagi pogodbe, sklenjene s šolo/fakulteto, prijaviti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu (obrazec M12). Redko se zgodi, da dijaka / študenta prijavi v zavarovanje šola, saj je pravilneje, da to osebo prijavi delodajalec).
Preberi več

Znesek dovoljenih prihodkov za pravne ali fizične osebe, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem  normiranih odhodkov (normiranci) lahko znaša v posameznem koledarskem letu kar 100.000,00 EUR, vendar le pod pogojem, da normiranec zaposluje osebo, katera je neprekinjeno vsaj pet mesecev prijavljena v PIZ za polni delovni čas. V primeru samostojnih podjetnikov je ta pogoj izpolnjen, v kolikor gre za samozaposleno osebo oziroma ni izpolnjen, v kolikor gre za t.i. popoldanski s.p. brez zaposlenih.  Če normiranec tega pogoja ne izpolnjuje, velja zanj limit 50.000,00 EUR.

Preberi več

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

09.
Marec
2021

Ureditev subvencioniranja minimalne plače v novem interventnem zakonu

Delodajalec mora za pridobitev subvencije preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo

Beri naprej...
22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: