ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Podjetje sem ustanovil preko točke eVem na Računovodskem ... 
Andraž Šegš ustanovitelj BEE'S BRANDS
 
 
 

Nameščena je nova dopolnjena verzija spletnega portala UJPeRačun. Dopolnitve so dopolnitve naslednje:

  • Omogočeno je pošiljanje e-računov za tuje pravne osebe s tujimi davčnimi številkami.
  • Na vnosni maski e-računa je dodan števec izdanih e-računov, ki prikazuje maksimalno število e-računov, ki jih izdajatelj v koledarskem letu lahko izda ter število že izdanih e-računov. V število izdanih e-računov se štejejo vsi e-računi, ki so bili uspešno dostavljeni prejemnikom.
Preberi več

Delavec lahko kadarkoli zahteva sklenitev delovnega razmerja, poleg tega pa še poplačilo za nazaj (za pet let) za vse, kar bi mu pripadalo, če bi imel dejansko sklenjeno delovno razmerje.

V zadnjem času se je zaradi množice novih registracij samostojnih podjetnikov število poslovnih sub­jektov v Sloveniji povečalo že skoraj na 200 tisoč. Smo Slovenci res tako podjetni ali je razlog za takšno povečanje kje drugje?

Preberi več

V skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela-A (Uradni list RS, št. 21/13) so od 1. julija 2013 dalje vsi upokojenci (razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela. Začasno ali občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upravičencem.

Preberi več

Pod izrazom »pametni telefon« razumemo napravo, ki poleg telefoniranja uporabniku omogoča upravljanje z elektronsko pošto, zajem, obdelavo, prenos in shranjevanje datotek, dostop do interneta, uporabo različnih programov itd.

Iz opisa sledi, da gre v primeru »pametnega telefona« za elektronsko napravo, katere funkcionalnost in tehnična sestava je bistveno bliže računalniku kot klasičnemu telefonskemu aparatu. Prenos govora predstavlja zgolj eno od mnogih funkcij, ki ni nujno najpomembnejša.

Pametni telefon se zato za davčne namene obravnava kot računalniška oprema, za katero znaša v skladu s 33. členom ZDDPO-2 (1.) najvišja dovoljena amortizacijska stopnja 50% in za katero lahko davčni zavezanci uveljavlja olajšavo za investiranje v skladu s 55.a členom ZDDPO-2 oziroma 66.a členom ZDoh-2(2.).

Preberi več

Ministrstvo za Finance je v novem predlogu Zakona o davčnem postopku predlagalo, da sme imeti samostojni podjetnik posameznik (s.p.) in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost le en transakcijski račun. Danes velja, da mora imeti s.p. za namen opravljanja dejavnosti ločen transakcijski račun, z novim predlogom pa bi lahko s.p. za namene opravljanja dejavnosti uporabljal svoj osebni račun.

S tem bi se končno tudi zaključila saga o razpravljanju, ali mora samostojni podjetnik odpreti ločen osebni ali ločen poslovni račun. Vsekakor se pa zmanjša transparentnost poslovanja, saj bo pri knjiženju potrebno iz bančnih izpiskov razbirati, kateri prilivi in odlivi so iz naslova opravljanja dejavnosti in kateri so osebne narave.

Za pripravo obračuna potnih stroškov vam priporočamo uporabo orodja Google Maps, ki je dostopno tukaj. Omenjeno orodje predstavi vašo načrtovano pot vse do cilja, s podatki o številu kilometrov in okvirno oceno časa, ki ga boste za to pot porabili.

Za dodatne in izredno koristne napotke na službeni poti, vam priporočamo tudi spletno mesto viamichelin, ki omogoča možnost izbire med različnimi tipi vožnje (najhitrejšo, najbolj varčno, najcenejšo in najbolj priporočljivo), obenem pa vam posreduje tudi podatek o okvirni porabi goriva.

Obe spletni mesti sta preverjeni s strani uporabnikov in zanesljivi!

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

09.
Marec
2021

Ureditev subvencioniranja minimalne plače v novem interventnem zakonu

Delodajalec mora za pridobitev subvencije preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo

Beri naprej...
22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: