ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Z Zeusom sodelujemo že 4 leta in smo izredno zadovoljni. Z... 
SOLVERA LYNX d.o.o.
 
 
 

Na Fursu ponovno opozarjajo na nove predpise na področju gotovinskega poslovanja. Zavezanci, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju brez uporabe računalniškega programa oz. elektronske naprave, morajo namreč od januarja izdajati račune iz posebne vezane knjige računov. Inšpektorji so doslej kršitelje opozarjali, zdaj pa bodo strožji.

Kot so sporočil iz Finančne uprave RS (Furs), so v zadnjih tednih zelo podrobno spremljali uporabo vezanih knjig računov. Opravili so 1100 preventivnih obiskov pri zavezancih in ugotovili, da jih kljub ustrezni dostopnosti vezanih knjig računov in intenzivnem informiranju približno šest odstotkov računov ne izdaja v skladu s spremenjeno zakonodajo.

Preberi več

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da ima delavec pravico do regresa za letni dopust in da je delodajalec delavcu dolžan izplačati regres za letni dopust, v zakonsko določenem minimalnem znesku in roku. ZDR-1 delavčevo pravico do regresa za letni dopust veže na njegovo pravico do letnega dopusta, kar pomeni, da če ima delavec pri delodajalcu pravico do letnega dopusta ima tudi pravico do regresa za letni dopust.

Preberi več

V Republiki Sloveniji je zasebnost ustavno pravna pravica vsakega posameznika, zato je  nadzorovanje zaposlenih protiustavno. Hkrati to pravico ščiti vrsta zakonov, med katerimi so najpomembnejši Zakon o varstvu osebnih podatkov in sprejete ter v pravni red implementirane evropske Direktive. Skladno z zakonodajo je nadzorovanje zaposlenih dopustno le, v kolikor delodajalec zaposlene pisno obvesti o nadzoru in pridobi njihovo pisno privolitev. Kljub obvestilu in pisni privolitvi, kontinuiran nadzor brez posebnega razloga ni dovoljen. V Sloveniji se legalno ne more pripetiti, da bi bil zaposleni na kakršen koli način nadzorovan s pomočjo informacijske tehnologije, ne da bi vedel za to.

Preberi več

Imate podjetje v 'mirovanju' in ste zaprli TRR? Po novem ZGD-1I družba preneha delovati, če nima transakcijskega računa (TRR), poslovodstva več kot 3 mesece ali nima delničarjev / družbenikov.


Vir: ZGD-1I

 

Od 24. aprila naprej so v Poslovnem registru Slovenije vidni tudi transakcijski računi (TRR), ki jih imajo podjetja in druge pravne osebe odprte v tujini (novela ZPRS-1A).

Niso pa vidni TRR v tujini, ki so last fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost, saj jih FURS ne vodi na način, da bi se dalo ugotoviti, ali gre za poslovni ali osebni račun. FURS načrtuje način vodenja, ki bo to omogočal. 

 

Vlada RS je 8. aprila 2015 na redni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini in ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru RS.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini deregulira izobrazbene pogoje za opravljanje poklicev trgovskega poslovodje in prodajalca, za katera je predpisana minimalna stopnja izobrazbe splošne smeri. Deregulacija v trgovini bo imela pozitiven vpliv na večjo fleksibilnost pri iskanju dela in zaposlovanja ter lažji dostop v panogo, kar povečuje možnosti samozaposlitve in socialnega podjetništva.

Preberi več

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

09.
Marec
2021

Ureditev subvencioniranja minimalne plače v novem interventnem zakonu

Delodajalec mora za pridobitev subvencije preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo

Beri naprej...
22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: