ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
RS ZEUS je uspel združiti dve odlični kakovosti storitven... 
Jaka Levstek Direktor podjetja Domenca Labs d.o.o., Ljubljana
 
 
 

Katere akte sem dolžan sprejeti kot delodajalec podjetja, v katerem ste zaposlena dva delavca, jaz kot direktor in delavec, ki izvaja dejavnost?

Kot mali delodajalec, kar je delodajalec z do 10 zaposlenimi, vam ni treba sprejeti nobenih delovnopravnih aktov, niti sistemizacije.

Kratek opis dela morate zato vnesti neposredno v pogodbo o zaposlitvi. V pogodbi so lahko podatki o vsem, kar je potrebno: plačilo za delo, dodatki, delovni čas in njegovo razporejanje, drugi osebni prejemki in povračila stroškov. Podlaga za pogodbo o zaposlitvi je neposredno Zakon o delovnih razmerjih in ustrezna kolektivna pogodba dejavnosti, če je sklenjena za vašo dejavnost.

Preberi več

Prihodnji mesec bo v Ljubljani zaživel nov podjetniški pospeševalnik Acceleration Business City (ABC). Namenjen bo startup podjetjem z že izdelanim produktom, prijave v prvi trimesečni program na temo pametnih mest pa so že odprte.

Pospeševalnik ABC so ustanovila podjetja BTC, Xlab, AmCham Slovenija in ABC TIM, strateška partnerja pa sta IBM Slovenija in Univerza v Ljubljani. Podporo startupom bo nudila tudi slovenska podružnica ameriškega Microsofta.

Vsako leto bodo izvedli dva trimesečna programa, po zaključku pa bodo imele ekipe priložnost, da še tri mesece s pomočjo pospeševalnika vzpostavljajo stike z različnimi partnerji po celem svetu.

Preberi več

Zanima nas, ali imetnik pravice nad registrirano blagovno znamko lahko zahteva, da prenehamo uporabljati naš znak, ki je enak njegovi znamki? Mi dejansko uporabljamo ta znak že več kot 10 let, medtem ko je imetnik nedavno pridobil pravico nad to blagovno znamko.

Odgovor na vaše vprašanje podaja prvi odstavek 48. člena Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1). V skladu s to določbo, uporaba znaka, ki je enak ali podoben znamki neke druge osebe ne pomeni kršitve znamke pod pogojem, da ga je tretja oseba v dobri veri začela uporabljati pred datumom vložitve prijave.

Preberi več

Zaposlovanje mladih je tudi v letošnjem letu ena od prioritet politike zaposlovanja. Položaj mladih na trgu dela se sicer izboljšuje, a je delež brezposelnih mladih še vedno visok.

Januarja letos je bilo 9 % manj brezposelnih mladih kot v januarju 2014; v celem preteklem letu se je zaposlilo 25.742 brezposelnih mladih, kar je za 23,6 % več kot v enakem obdobju leta 2013. V ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki so pomembno pripomogli k znižanju brezposelnosti je bilo vključenih več kot 15.000 mladih.

Preberi več

Danes veljavni ukrep pri poslovanju z gotovino je uporaba elektronske naprave, ki ne omogoča brisanja in spreminjanja računov, ne da bi se pri tem evidentirala tudi sled. V kolikor zavezanec nima takšne naprave, je dovoljena tudi uporaba vezane knjige računov, katero mora predhodno potrditi FURS.


V trenutni ureditvi vidi Ministrstvo za finance dve bistvene pomanjkljivosti in sicer:

  • za nadzor ugotavljanja ustreznosti programa in evidentiranja prometa je potreben obisk pooblaščene uradne osebe pri zavezancu,
  • podatki o izdanih računih se hranijo na blagajni pri zavezancu, za katero ni zahtevno tehnično varovanje podatkov.
Preberi več

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. 2015 se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1.3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta.

Preberi več

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...
25.
Januar
2021

Odprtje vrtcev in šol / višja sila

Uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile - v času, ko se odpro vrtci in šole Glede na okoliščino odpiranja vrtcev in šol na ministrstvu pojasnjujemo,

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: