ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Če parafraziram znan oglaševalski slogan: nekaterih stvar... 
Damjan Planinc Direktor podjetja Get.In medijske storitve d.o.o., Ljubljana
 
 
 

Najpomembnejše spremembe ZGD (za MSP):

• Dodatno omejevanje ustanavljanja subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami v zvezi z neplačevanjem plačil iz dela;
• Novi predlogi za prenehanje družbe;
• Omejevanje prodaje novih podjetij, ki se ustanavljajo za namen prodaje;
• Spremembe pragov za razvrščanje velikosti družbe;
• Obveznost konsolidiranega letnega poročila le za velike skupine;
• vsebina priloge k računovodskim izkazom odvisna od velikosti družbe.

Preberi več

410. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 določa najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v prehodnem obdobju.

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja, samozaposlene osebe, družbenike, kmete, osebe, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic, verske uslužbence v skladu s predpisi, ki urejajo versko svobodo ter za osebe, ki so prostovoljno vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec.

Preberi več

Tudi letos bodo za podjetja in podjetnike ter za tiste, ki se v podjetniške vode šele podajajo, na voljo različne oblike državnih denarnih spodbud, denimo ugodnih posojil in garancij.

  • 285 milijonov evrov je na voljo pri SID banki za posojila za financiranje obratnega kapitala.
  • 100 milijonov evrov finančnih spodbud bo na voljo pri Slovenskem podjetniškem skladu.
  • 47 milijonov evrov bo država namenila za spodbujanje zaposlovanja.

 Preverili smo, katere oblike pomoči bodo na voljo, od ugodnih posojil, nepovratnih sredstev, semenskega kapitala do garancij. Ter kdaj bodo na voljo kohezijska sredstva za obdobje 2014-2020.

Preberi več

Pojasnjen je postopek prenosa podjetja dosedanjega s. p. na drug s. p., ki je mogoč v skladu z 72.a členom ZGD-1.

Prenos podjetja dosedanjega s. p. na drug s. p. je mogoč v skladu z 72.a členom ZGD-1. Podjetnik lahko namreč za časa svojega življenja prenese podjetje na zakonca ali osebo, s katero živi v dlje časa trajajoči življenjski skupnosti, oziroma osebo, s katero živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti, na otroke, posvojence, starše, posvojitelje, vnuke, brate in sestre.

Preberi več

500 evrov bo približen strošek nakupa računalniške opreme, tiskalnika in programa, če še nimate novejše blagajne. 10 evrov na mesec bo najverjetneje strošek najema potrebne programske opreme za davčno blagajno, če že imate novejšo blagajno.

Preberi več

Delavci v delovnem razmerju z minimalno plačo

Za delavce, ki so v delovnem razmerju in prejemajo minimalno plačo (789,15 EUR), bodo morali delodajalci od 1.1.2015 (za vsa izplačila v januarju – torej vključno s plačo oziroma izplačili za december) plačevati prispevke za socialno varnost na višjo minimalno osnovo, to je osnovo 792,05 EUR.

Preprosto povedano, delavec bo še naprej prejemal minimalno plačo (789,15 EUR), delodajalec pa bo zanj plačeval višji prispevek, to je prispevek na plačo, ki je višja od minimalne (792,05 EUR).

Preberi več

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...
25.
Januar
2021

Odprtje vrtcev in šol / višja sila

Uveljavljanje odsotnosti z dela zaradi višje sile - v času, ko se odpro vrtci in šole Glede na okoliščino odpiranja vrtcev in šol na ministrstvu pojasnjujemo,

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: