iza.skerlj

Solidarnostna sobota in solidarnostni prispevek

ZIUOPZP je uvedel začasni ukrep solidarnostne delovne sobote in obvezen solidarnostni prispevek. Solidarnostna sobota Delodajalec lahko, za zagotovitev dela sredstev za omilitev škode nastale zaradi poplav in plazov, določi eno delovno soboto v letu 2023 in eno v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto (če delovni proces poteka tudi v soboto, se lahko določi kateri drug dan). Posvetovanje o delovni soboti je potrebno izvesti s sindikatom, svetom delavcev ali delavskim zaupnikom, če tega ni, pa z delavci v podjetju. Delo opravljajo le delavci, ki so predhodno podali pisno soglasje. Obračun plače: Delavec je za delo na solidarnostno soboto upravičen do [...]

05.09.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , , |

Ukrepi v pomoč gospodarstvu po avgustovskih poplavah

Vlada RS je v pomoč gospodarstvu ob škodi, ki so jo prinesle nedavne poplave, sprejela prvi nabor ukrepov, s katerimi želi čim hitreje vzpostaviti gospodarstvo na prizadetih območjih. Subvencioniranje čakanja na delo in odsotnosti z dela zaradi višje sile – rok za oddajo vlog: 28. 8. 2023 Ukrep 80 odstotnega subvencioniranja čakanja na delo, ki velja za tri mesece, z možnostjo podaljšanja za dodatne tri mesece. Ukrep lahko uveljavlja vsak delodajalec v Sloveniji, registriran najpozneje na 2. avgust 2023, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic poplav. Podjetje lahko na začasno čakanje na delo delavca napoti v obdobju [...]

28.08.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , |

Varstvo podatkov za podjetja po GDPR

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov oziroma General Data Protection Regulation - GDPR (v nadaljnjem besedilu: Uredba) je začela veljati 24. maja 2016, uporabljati pa se je začela 25. maja 2018. Pri njej gre za izjemno pomemben uredbeni projekt EU, katerega namen je bil zagotoviti obširno in poglobljeno varstvo osebnih podatkov širom EU. Na osnovi Uredbe je bil sprejet Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)[1], ki je začel veljati v začetku letošnjega leta. Zakon Uredbo izpeljuje in konkretizira. Uredba velja za vsa podjetja, tako za tista velika, kot tudi za srednja in za mala podjetja, pa tudi za samostojne podjetnike, [...]

20.06.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , , |

Novela Zakona o tujcih

V Uradnem listu številka 48 z dne 26.4.2023, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G). Spremembe so stopile v veljavo naslednji dan, in sicer dne 27.4.2023. Po novem se vroči prvo dovoljenje za začasno prebivanje osebno tujcu, za katerega se izda, oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku pri pristojnem organu, ki je dovoljenje izdal, kadar tujec izpolnjuje zahtevane pogoje. Prav tako se osebno vročijo odločbe, razen izjem, ki jih navaja zakon. Tujec lahko prošnjo za začasno prebivanje vloži pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije. Enak postopek osebne vročitve, velja tudi [...]

08.05.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , , , |

Letni dopust in regres

Pravica do plačanega letnega dopusta predstavlja eno temeljnih pravic iz delovnega razmerja oz. temeljnih socialnih pravic, katere jedro predstavlja minimalno število dni letnega dopusta (torej odsotnost z dela) ter pravica do plačila nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi izrabe letnega dopusta. Tej pravici se delavec ne more odpovedati, niti mu je delodajalec ne sme omejevati, delavec in delodajalec pa se ne smeta dogovoriti za izplačilo določene denarne odmene namesto izrabe letnega dopusta (izjema je edino ob prenehanju delovnega razmerja, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju). Namen te pravice je namreč počitek, pridobitev distance in oddih ter skrb za učinkovito zaščito delavčeve [...]

19.04.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , |

Novela Zakona o gospodarskih družbah

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o gospodarskih družbah in ga posredovala v Državni zbor. S predlogom zakona se omogoča enostavnejše ustanavljanje podjetij in podružnic tujih podjetij preko spletnih registrskih postopkov, bolj učinkovito izvedbo čezmejnih operacij ter korporativno upravljanje podjetij. S tem naj bi okrepili učinkovitejše poslovno okolje za podjetja. Spletno ustanavljanje družb Postopki ustanavljanja družb po veljavni ureditvi v večini primerov potekajo prek notarjev in točk za podporo poslovnim subjektom Slovenske poslovne točke (SPOT). Predlog zakona bo po novem omogočil spletno ustanavljanje podjetij in vnašanje sprememb podatkov v sodni register v celoti na elektronski način z uporabo spletnih-digitalnih orodij. [...]

07.04.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , , |

Pazljivo pri odpiranju podjetij v BiH: verjetnost sodelovanja v davčni utaji!

Pazljivo pri odpiranju podjetij v BiH: verjetnost sodelovanja v davčni utaji! Posameznik, ki se odloči za odprtje podjetja v Bosni in Hercegovini (BiH), se mora prepričati, da ne sodeluje v davčni utaji. Davčni svetovalci pogosto prepričujejo, da gre zgolj za davčno optimizacijo, Finančna uprava pa ugotavlja, da temu ni tako. Posledica za posameznika in podjetje je obdavčitev z visokimi obrestmi, globa, v določenih primerih pa gre lahko tudi za kaznivo dejanje. Davčni svetovalci v zadnjih letih ponujajo storitev odprtja podjetja v BiH. Običajno gre za celovito storitev, s pripravo akta o ustanovitvi, overitvijo dokumentov, registracijo na sodišču, odprtjem poslovnega računa [...]

14.03.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , , , , |

7 najpogostejših napak pri obračunu plač

7 najpogostejših napak pri obračunu plač Pravilno obračunavanje plač je nujno potrebno za nemoteno delovanje vašega podjetja oz. organizacije in bi moral teči kot dobro naoljen stroj. Vendar vedno ni tako. Ko obračunavanje plač poteka brez težav, ga komaj opazite. Ko pride do napak, pa vas to lahko stane veliko časa in denarja. V nadaljevanju predstavljamo nekaj najpogostejših napak pri obračunu plač, na katere morate biti pozorni v vašem podjetju. 1. Napačen obračun bruto plače Prva napaka je napačen obračun plače, do katerega lahko pride zaradi upoštevane prenizke osnovne bruto plače. Osnovna bruto plača je v takem primeru nižja, kot [...]

10.03.2023|Kategorije: Aktualne informacije|Tags: , |

SPREMEBA ZAKONA O DOHODNINI IN NORMIRANCI

Še pred iztekom leta je stopila v veljavo novela Zakona o dohodnini, ki prinaša višje obdavčitve. Več gospodarskih, delodajalskih, poslovnih in kmetijskih združenj, je pozvalo poslanske skupine za vložitev pobude za presojo ustavnosti zakona o dohodnini, ki ga je pripravila vlada. Po spletu je zaokrožila peticija za nižje davke. Pobudniki peticije menijo, da višanje davkov ne prinaša nič dobrega. Kaj se z novelo zakona spreminja na področju normirancev ? Od leta 2023 se znižujejo priznani normirani dohodki rednim s.p. (ob pogoju: zaposlena ali samozaposlena vsaj ena oseba 9 mesecev neprekinjeno) iz 80 % na 40 %, za promet nad 50.000 [...]

14.02.2023|Kategorije: Aktualne informacije|Tags: , , |

Nova pravila za beleženje delovnega časa zaposlenih – novela ZEPDSV-1

Nova pravila za beleženje delovnega časa zaposlenih – vlada potrdila predlog zakona o evidencah Ministrstvo za delo je 28. julija 2022 v javno obravnavo dalo predlog novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-1), ki je dobil zadostno podporo in gre po rednem postopku v državni zbor. Podjetja, ki se bodo določila za beleženje delovnega časa, kar vpliva na bolj optimalen obračun plač, bodo spremembe najverjetneje občutila v drugi polovici leta. Obveznost vodenja evidenc določa sicer že obstoječa zakonodaja. Kaj je potem takem sploh novost? Obveznost vodenja evidenc sicer obstaja že v veljavni zakonodaji in jo v [...]

07.02.2023|Kategorije: Aktualne informacije|Tags: , , , |

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top