Aktualne informacije

Kdo je zavezanec za plačilo dajatve za motorno vozilo

Zavezanec ali zavezanka za plačilo letne dajatve je fizična ali pravna oseba, na katero je motorno ali priklopno vozilo registrirano. Zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo je lastnik ali lastnica (v nadaljnjem besedilu: lastnik) odjavljenega motornega vozila (v nadaljnjem besedilu: odjavljeno vozilo) s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če je lastnik vozila mladoletna oziroma poslovno nesposobna oseba, je zavezanec za plačilo njen zakoniti zastopnik, na katerega je bilo vozilo registrirano. Če je vozilo v lasti več oseb, je zavezanec za plačilo oseba, ki je kot lastnik navedena v evidenci registriranih vozil. Pri dedovanju je zavezanec za plačilo zapadlih [...]

25.07.2023|Kategorije: Aktualne informacije|

Spremembe pri določanju poslovne enote

V davčnih zakonih pogosto najdemo pojem 'poslovna enota', zato je pomembno definirati, KAJ je poslovna enota in pa KDAJ je potrebno formirati poslovno enoto (slednje je pogosto pomembno za tuja gradbena podjetja, ki so v Sloveniji pridobila začasen projekt). Podan je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - tukaj.  V Regionalni gospodarski zbornici Celje so predlagane spremembe na področju določanja poslovne enote strnili v nekaj alinej: Predvideva se sprememba 6., 7., in 8. člen trenutno veljavnega zakona in se nanaša na ureditev zakona glede določil, kaj šteje za poslovno enoto oziroma, kdaj kraj [...]

25.07.2023|Kategorije: Aktualne informacije|

7 najpogostejših napak pri obračunu plač

7 najpogostejših napak pri obračunu plač Pravilno obračunavanje plač je nujno potrebno za nemoteno delovanje vašega podjetja oz. organizacije in bi moral teči kot dobro naoljen stroj. Vendar vedno ni tako. Ko obračunavanje plač poteka brez težav, ga komaj opazite. Ko pride do napak, pa vas to lahko stane veliko časa in denarja. V nadaljevanju predstavljamo nekaj najpogostejših napak pri obračunu plač, na katere morate biti pozorni v vašem podjetju. 1. Napačen obračun bruto plače Prva napaka je napačen obračun plače, do katerega lahko pride zaradi upoštevane prenizke osnovne bruto plače. Osnovna bruto plača je v takem primeru nižja, kot [...]

10.03.2023|Kategorije: Aktualne informacije|Tags: , |

SPREMEBA ZAKONA O DOHODNINI IN NORMIRANCI

Še pred iztekom leta je stopila v veljavo novela Zakona o dohodnini, ki prinaša višje obdavčitve. Več gospodarskih, delodajalskih, poslovnih in kmetijskih združenj, je pozvalo poslanske skupine za vložitev pobude za presojo ustavnosti zakona o dohodnini, ki ga je pripravila vlada. Po spletu je zaokrožila peticija za nižje davke. Pobudniki peticije menijo, da višanje davkov ne prinaša nič dobrega. Kaj se z novelo zakona spreminja na področju normirancev ? Od leta 2023 se znižujejo priznani normirani dohodki rednim s.p. (ob pogoju: zaposlena ali samozaposlena vsaj ena oseba 9 mesecev neprekinjeno) iz 80 % na 40 %, za promet nad 50.000 [...]

14.02.2023|Kategorije: Aktualne informacije|Tags: , , |

Nova pravila za beleženje delovnega časa zaposlenih – novela ZEPDSV-1

Nova pravila za beleženje delovnega časa zaposlenih – vlada potrdila predlog zakona o evidencah Ministrstvo za delo je 28. julija 2022 v javno obravnavo dalo predlog novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-1), ki je dobil zadostno podporo in gre po rednem postopku v državni zbor. Podjetja, ki se bodo določila za beleženje delovnega časa, kar vpliva na bolj optimalen obračun plač, bodo spremembe najverjetneje občutila v drugi polovici leta. Obveznost vodenja evidenc določa sicer že obstoječa zakonodaja. Kaj je potem takem sploh novost? Obveznost vodenja evidenc sicer obstaja že v veljavni zakonodaji in jo v [...]

07.02.2023|Kategorije: Aktualne informacije|Tags: , , , |

Minimalna plača 2023 – 1.203,36 EUR

V petek, 13. januarja 2023, je bil v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Sklep ministra, v skladu s katerim bo bruto minimalna plača za delo opravljeno po 1. januarju 2023 znašala 1.203,36 evra. Tako bo neto plača bo znašala 100 evrov več kot do sedaj, in sicer 878 evrov ter bo predvidoma veljala že za izplačila plač v februarju 2023. Pred tem je bila minimalna plača 778,48 evra neto oziroma 1.074,43 evra bruto. Gre za 12-odstotni dvig, kar predstavlja drugi največji dvig minimalne plače, odkar je Slovenija uvedla evro. Ker pa se bo minimalna plača zvišala, se višajo tudi stroški [...]

03.02.2023|Kategorije: Aktualne informacije|Tags: , , |

DDPO/DDD področje: spremembe in dopolnitve zaradi zakonskih sprememb ZDoh-2AA in ZDavP-2N

1. Obračun DDD-DDD za leto 2023 Zaradi izvajanja dopolnitev v skladu s spremembami Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), obračunov DDD-DDD za davčna obdobja, ki se začnejo od 1.1.2023 dalje, na eDavkih predvidoma do sredine februarja ne bo mogoče vložiti. Za ostala obračunska obdobja je vložitev obračunov odprta. 2. Obrazci DD-IPDO in DD-SprAkt za normirance Kljub spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) v zvezi z upoštevanjem normiranih odhodkov na obrazcih DD-IPDO (Izračun predvidene davčne osnove) in DD-SprAkt (Vloga za medletno spremembo višine akontacij) izračun normiranih odhodkov ne bo spremenjen in ostaja v višini 80 % (do 100.000 € prihodkov). Ob vložitvi teh obrazcev namreč [...]

04.01.2023|Kategorije: Aktualne informacije|

Vlada zvišala neobdavčeni znesek več dohodkov iz delovnega razmerja

V okviru ukrepov za naslovitev visokih cen pogonskih goriv je vlada junija zvišala neobdavčeni del povračila stroškov prevoza na delo ter stroškov prevoza na službenem potovanju, avgusta pa še neobdavčeni znesek povračila stroškov prehrane. Danes je sprejela nove spremembe uredbe, in sicer je zvišala neobdavčene zneske dnevnic za službena potovanja v Sloveniji, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ter plačila vajencem, dijakom in študentom. "Delodajalcem s tem dajemo priložnost, da zaposlenim izplačajo višje dohodke do nove neobdavčene višine," je na novinarski konferenci dejal Boštjančič. Če traja službeno potovanje v Sloveniji od šest do osem ur, [...]

27.12.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacije nadomestil plač s 1. 1. 2023

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije postopoma uvaja obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za povračilo izplačanega nadomestila plače prek informacijskega sistema SPOT oziroma vmesnika eNDM za poslovne subjekte, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije. Vlaganje eZahtevkov je omogočeno že od leta 2017, obvezno pa bo na podlagi novele Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja postalo s 1. januarjem 2023. Obvezno vlaganje eZahtevkov predstavlja nadgradnjo uvedbe elektronskega bolniškega lista, ki ga poslovni subjekti obvezno prevzemajo preko portala SPOT že od februarja 2020 dalje. Vlaganje eZahtevkov za poslovne subjekte prinaša prihranke pri času in sredstvih, hkrati pa vpliva na čas obdelave zahtevkov in nakazil refundacije nadomestil plač [...]

20.12.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Letna stopnja inflacije v EU

Letna stopnja inflacije v EU je oktobra znašala 11,5 % (septembra 10,9 %). Najnižje letne stopnje so bile v Franciji (7,1 %), Španiji (7,3 %) in na Malti (7,4 %), najvišje pa v Estoniji (22,5 %), Litvi (22,1 %) in na Madžarskem (21,9 %). V Sloveniji je bila inflacija 10,3-odstotna.   Vir: Eurostat >>

29.11.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top