Ljubljana
Slovenska Bistrica

Ljubljana
Slovenska Bistrica

Aktualne informacije

Obdavčitev virtualnih valut

Trenutni predlog: Od 01.01.2022 bodo fizične osebe, davčni rezidenti Republike Slovenije imeli dve možnosti za obdavčitev od poslovanja z virtualnim valutam. Na voljo bosta dve možnosti obdavčitve in sicer 25% od ustvarjenega dobička in 10% od vnovčenja virtualne valute. Za slednji način velja, da se začne uporabljat, ko presežemo mejo 15.000EUR v koledarskem letu. […]

14.09.2021|Kategorije: Aktualne informacije|

Novost pri obračunu plače

Od 01.07.2021 do vključno z 31.12.2021 se za minimalno osnovo za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače upošteva znesek 1.024,24 EUR in NE 1.113,72 EUR kot se je v letu 2021 do junijske plače.Ta ukrep velja od 01.07.2021-31.12.2021. Ker se plače izplačujejo za pretekli mesec. To pomeni, da velja za vse izplačane plače od 01.08.2021 do 31.01.2022. Vir: FURS

22.07.2021|Kategorije: Aktualne informacije|

Sprememba uredbe povračila potnih stroškov za prevoz na delo in z dela

Prvi dan v juliju 2021 je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Ne bo več obračunavanja mesečnih ali dnevnih vozovnic za obračun stroškov prevoza na delo in z dela, ampak se bo uporabljala kilometrina. Višina povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja bo znašala 0,13 evrov za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela. Najnižji znesek mesečnega povračila pa bo znašal 30 evrov. Če bo delavec za prevoz [...]

07.07.2021|Kategorije: Aktualne informacije|

Dodatno sproščanje ukrepov

Vlada je z današnjim dnem 05.07.2021 dodatno sprostila nekatere ukrepe. V trgovinah ne bo več omejitve števila kupcev, do sedaj je veljalo, da mora biti zagotovljenih 10 kvadratnih metrov na stranko. Naslednja vesela novica je odprava nošenja mask v notranjosti gostinskih lokalov in pa odprava zagotavljanja trimetrske razdalje med mizami.Igralni saloni lahko izkoristijo vso svojo kapaciteto in ne samo 75% kot so jo lahko do sedaj, vendar morajo potrošniki izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Enako velja za nastanitvene obrate, nočne klube in notranje prostore kjer se izvajajo sejemske ali kongresne dejavnosti. Pogoj PCT pa še naprej ostaja za zaposlene [...]

05.07.2021|Kategorije: Aktualne informacije|

Vračanje prejetih upravičenj

Delodajalci, ki so uveljavili povračilo nadomestila plače zaposlenim na začasnem čakanju (podpoglavje 1.1 ZIUZEOP) in tisti, ki so uveljavili oprostitev plačila prispevkov na podlagi 28. člena zakona v povezavi s povračilom nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo v obdobju od 13.03.2020 in 31.05.2020 in so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogoja upada prihodkov ali so v letu 2020 oziroma za leto 2020 izplačali dobiček, izplačali nagrade poslovodstvu oziroma dele plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izvedli nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, potem vložijo izjavo »Vračilo prejetih upravičenj (delodajalci)«. Rok za vračanje v primeru neizpolnjevanja pogoja upada prihodkov je [...]

22.06.2021|Kategorije: Aktualne informacije|

Regres za letni dopust 2021

Bližamo se zadnjemu roku za izplačilo regresa v letu 2021. Rok za izplačilo regresa je do 01.07.2021. V primeru nelikvidnosti podjetja se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi kasnejši datum, vendar najkasneje do 01.11.2021.Minimalni znesek regresa za letni dopust znaša 1.024,24 EUR (minimalna plača), maksimalni neobdavčeni znesek pa 2.009,50 EUR. Za maksimalni znesek regresa za letni dopust se vzame povprečno bruto plačo v Republiki Sloveniji izpred dveh mesecev, v tem primeru se upošteva povprečna bruto plača za mesec marec (2021).

17.06.2021|Kategorije: Aktualne informacije|

Vključitev v posebno ureditev VEM (OSS)

Na spletni strani eDavki je od 10.06.2021 možno oddati vlogo za vključitev v posebne ureditve VEM. Obrazce za nove posebne ureditve VEM lahko najdete med obrazci »Posebna ureditev za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, v skladu s 6. poglavjem ZDDV – posebna ureditev Mini VEM«. Na voljo imate sheme EU, Non EU, Uvoz in Posredniki za uvozno shemo. Vir: FURS

15.06.2021|Kategorije: Aktualne informacije|

Obvestilo za davčne zavezance, ki so vključeni v posebno unijsko ali neunijsko ureditev mini VEM

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodatno vrednost ZDDV-1M (46.člen) predpisuje spremenjene posebne ureditve. Davčni zavezanec, ki je na dan 30.06.2021 uporabljal posebno ureditev iz 6.a in 6.b podpoglavja XI. poglavja ZDDV-1 bo julija 2021 prešel na uporabo posebne ureditve iz spremenjenega prej omenjenega podpoglavja. Vse davčne zavezance, ki bodo na dan 30.06.2021 vključeni v posebni ureditvi mini VEM, bo FURS avtomatsko vključil v novo posebno ureditev VEM – OSS.Vsi davčni zavezanci, ki ste vključeni v posebno ureditev mini VEM in po 01.07.2021 ne nameravate več opravljati transakcij v sklopu posebne unijske ali neunijske ureditve, do 15.06.2021 [...]

14.06.2021|Kategorije: Aktualne informacije|

Obvezen vpis elektronskega naslova gospodarskih družb

S spremembo Zakona o gospodarskih družbah je od 09.02.2021 obvezna navedba elektronskega naslova družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Nova podjetja morajo to storiti ob ustanovitvi, medtem ko imajo obstoječa podjetja čas eno leto, do 24.02.2022. Obveznost ne velja za samostojne podjetnike, medtem ko je za kapitalske gospodarske družbe, osebne gospodarske družbe, gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij ta obvezna. Navedba oziroma sprememba elektronskega naslova se lahko opravi z vložitvijo Predloga za vpis spremembe v PRS na SPOT oziroma VEM točki ali pa ročno ali elektronsko podpisan obrazec pošljemo na AJPES ali njihov elektronski naslov.Gospodarske družbe, ki [...]

07.06.2021|Kategorije: Aktualne informacije|

Višji neto dohodki od leta 2022-2025

S 01.01.2022 se prične postopno zviševanje splošne olajšave. Tako bomo razbremenili dohodke iz dela in posledično prejeli višje neto dohodke. S tem predlogom bodo pridobili tako podjetja, kot posamezniki. Hkrati pa bomo zmanjšali odhod visoko izobraženih kadrov v tujino, saj to pomeni višje neto plače strokovnega, visoko izobraženega kadra ob enakih stroških dela. Zviševanje splošne olajšave se bo zviševalo iz leta v leto vse do delata 2025. Splošna olajšava v letošnjem (2021) letu je 3500 evrov. Prvi dvig splošne olajšave na višino 4500 evrov bo v letu 2022 To pomeni, da bodo tisti, ki prejemajo minimalno plačo v letu 2022 [...]

03.06.2021|Kategorije: Aktualne informacije|

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?
We promise not to be bothersome.

Go to Top