Samostojni podjetniki

Prispevki za samostojne podjetnike 2024

V letošnjem letu so zaradi dviga povprečne plače v letu 2023 višji tudi prispevki za samostojne podjetnike. Višina prispevkov za s.p. je vezana na višino povprečne plače v preteklem letu. Ker se je povprečna plača v letu 2023 zvišala, se bodo zvišali tudi prispevki, ki jih plačujejo samostojni podjetniki. V njih so zajeti prispevki za zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter starševsko varstvo in za zaposlovanje. Minimalni prispevki se računajo od osnove, ki je 60 % povprečne plače v Sloveniji v preteklem letu, maksimalni pa od 3,5-kratnika povprečne plače v preteklem letu. Minimalni prispevki za [...]

Nova različica klasifikacije gospodarskih dejavnosti

S 1. januarjem 2025 bo v Evropski Uniji začela veljati nova evropska klasifikacija gospodarskih dejavnosti (NACE Rev 2.1.) in v Sloveniji nova nacionalna različica Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD). Trenutno veljavna SKD 2008 se uporablja od 1. januarja 2008. Razvita je na osnovi evropske klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE, zato tudi sledi njenim spremembam. Trenutno temelji na NACE Rev 2. V letu 2019 se je začela revizija evropske klasifikacije NACE Rev 2 z namenom prilagajanja razvoju in strukturnim spremembam gospodarstva, merjenja novih pojavov ter zagotavljanja mednarodne primerljivosti podatkov. Tako je nastala revidirana različica NACE 2.1, ki je bila sprejeta z delegirano uredbo [...]

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top