Objavljeno: 16.09.2021Kategorije: Nedefinirano

Ob registraciji d.o.o. vstop v sistem DDV ni obvezen. Če kljub temu želite vstopiti v sistem DDV, morate na krajevno pristojni FURS ali prek e-davkov oddati obrazec DDV – P2, kateremu priložite Sklep o registraciji in kakršno koli dokazilo o resnosti vašega podjetja (poslovni načrt, pogodba o sodelovanju, račune kupcem ipd./dokazati morate, da poslujte in niste slamnato podjetje).

Če potrebujete pomoč, nas kontaktirajte. T 0590 96 350 ali info@rs-zeus.si

 

Kaj je to Davek na dodano vrednost – DDV?

DDV je oblika davka, ki obdavči dodano vrednost (dodana vrednost je dobiček, obrestna marža in podobno, ki ga doseže podjetje s svojimi aktivnostmi) in se plačuje ob vsakem prometu.

Stopnja DDV

DDV se obračunava in plačuje po splošni stopnji 22% od prodajne cene in je enaka za dobavo blaga in storitev.

Izjemoma se plačuje po nižji stopnji 9,5% (seznam) ali 5% (seznam) za naslednje dobave blaga in storitev.

 

Podjetje plačuje le razliko med vstopnim in izstopnim DDV

Vstopni DDV:

Podjetje kupuje od drugih podjetij blago in storitve za izvajanje svojih aktivnosti (npr. električna energija, ogrevanje, IT oprema, surovine ali polizdelki za proizvodnjo, stroji, najem poslovnega prostora ipd.), pri čemer plača prodajnemu podjetju DDV (veljajo posebnosti).

Izstopni DDV:

Na drugi strani podjetje prodaja blago ali storitve kupcem, pri čemer na svojo končno ceno zaračuna tudi DDV.

Razlika, ki jo podjetje vrne državi:

Ob koncu določenega obdobja (mesečno ali trimesečno) računovodja pripravi poračun DDV, kar pomeni, da sešteje DDV, ki ga je podjetje prejelo od kupcev (vstopni DDV), in od tega zneska odšteje izstopni DDV.

 

Določanje stopenj DDV oziroma na splošno področje DDV je izredno zahtevno in široko področje. Pričakovati, da bo ena oseba poznala vsa pravila na tem področju, ni realno – sploh, če se podjetje udejstvuje mednarodno.

Zeus davki in računovodstvo d.o.o.

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?
We promise not to be bothersome.