Objavljeno: 12.05.2023Kategorije: NedefiniranoTags: ,

27.1.2023 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPRi), s 23.5.2023 pa se izteka zakonski rok za vzpostavitev prijavnih poti za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi in za zavezance v javnem sektorju.

Kakšno nalogo ima nov zakon?

Primarna naloga zakona je zaščititi osebe, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, t.i. žvižgači in jih zaščititi pred razkritjem njihov identitete. Poleg tega pa določa tudi prepoved povračilnih ukrepov in ureja zaščitne ukrepe za pomoč žvižgačem, med drugim tudi denarno pomoč v primeru brezposelnosti, psihološko podporo in sodno varstvo.

Kdo so zavezanci in do kdaj je rok za vzpostavitev notranje prijavne poti in aktov?

  • subjekti v javnem in zasebnem sektorju s 50 ali več zaposlenimi: vzpostavitev do 23.5.2023, če ima subjekt več kot 250 zaposlenih; subjekt v zasebnem sektorju z od 50 do 249 zaposlenih pa ima čas za vzpostavitev do 17.12.2023,
  • subjekti z 10 in več zaposlenimi, če svojo glavno registrirano dejavnost opravljajo na področju zdravstva ali na področjih zbiranja, prečiščevanja in distribucije vode, ravnanja z odplakami, področjih zbiranja in odvoz odpadkov ter ravnanja z njimi in pridobivanje sekundarnih surovin ter na področjih saniranja okolja in drugega ravnanja z odpadki in organizacije na področju visokega šolstva: vzpostavitev do 23.5.2023,
  • ministrstva, vključno z organi v sestavi ministrstva, vladne službe, javne agencije, urad predsednika republike, sodišča, Državno odvetništvo, Državno tožilstvo, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec, Komisija za preprečevanje korupcije ter samoupravne lokalne skupnosti: vzpostavitev do 23.5.2023.

Kaj morajo zavezanci pripraviti?

Vzpostaviti notranjo prijavno pot pri kateri imenujejo zaupnika in opredelijo naslov za prejem prijave.

Sprejeti notranji akt, ki vsebuje:

  • določitev zaupnika;
  • elektronski naslov, telefonsko številko ali druge kontaktne podatke za prejem prijave;
  • postopek obravnave prijava;
  • ukrepe za preprečevanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam;
  • postopek obveščanja odgovornih za odpravo kršitve in vodstva o obravnavi prijave,
  • način informiranja zaposlenih.

Zavezanci bodo morali do 1. 3. tekočega leta za prejšnje leto komisiji za preprečevanje korupcije poročati o številu prejetih prijav in vsako leto navesti kdo je imenovani zaupnik.

 

VIRI: Uradni list, OZS, Gov.si

 

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.