Aktualne informacije

Pogoj za zaprtje s.p.

Ob prenehanju dejavnosti s.p. je potrebno na AJPES urediti javno objavo o prenehanju. Podrobneje:  Skladno z ZGD-1 je ob zaprtju sp potrebno vsaj 15 dni pred nameravanim prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletnih straneh AJPES objaviti namero o prenehanju opravljanja dejavnosti in ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. Obvestilo o prenehanju se pošlje v objavo prek aplikacije OOPS, ali pa se podpisano izjavo poskenira in pošlje po elektronski pošti na objava.prenehanja@ajpes.si. Izjavo je možno oddati tudi osebno na kateri koli izmed izpOstav AJPES.  Računovodski servis ZEUS d.o.o.

07.02.2017|Kategorije: Aktualne informacije|

Višji prispevki za popoldanski s.p.

Če imate popoldanski s.p., ste torej redno zaposleni za 8 ur in opravljate postransko dejavnost, potem berite dalje. S 1. aprilom se namreč ZVIŠUJEJO pavšalni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Do sedaj so pavšalni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znašali 32,20 EUR. Skupaj s prispevki za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ste popoldanski samostojni podjetniki mesečno plačevali 64,87 EUR. Po novem, od 1. aprila dalje, bo znesek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje višji. Natančneje, znašal bo 32,43 EUR. Prvič boste ta znesek za april plačali v maju, in sicer najkasneje do 16. [...]

06.02.2017|Kategorije: Aktualne informacije|

Višina minimalnega dohodka nespremenjena

Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju julij–december 2016 ter v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji osnovni znesek minimalnega dohodka od 1. januarja 2017 dalje ostane nespremenjen.

23.01.2017|Kategorije: Aktualne informacije|

Ne pozabite prijaviti vzdrževanih članov v dohodnino

Do 6. februarja 2017 je potrebno na FURS oddati vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri obračunu dohodnine (povezava do vloge). Kdo je vzdrževani družinski član? otroci do 18. leta starosti,otroci od 18. do 26. leta starosti, ki se šolajo na srednji, višji ali visoki stopnji,otroci po 26. letu starosti, če se vpišejo na študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij,otroci starejši od 18 let, ki se ne izobražujejo in je za delo sposoben, če je prijavljen [...]

17.01.2017|Kategorije: Aktualne informacije|

Novosti, ki začnejo veljati s 1. 1. 2017 – 5-dnevni zamik plačila prispevkov

V novem letu boste imeli malo več časa za plačilo davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost. Uvaja se podaljšani petdnevni rok za plačilo davčnega odtegljaja (npr. akontacije dohodnine, ki se izračuna ob obračuna dohodka), prispevkov za socialno varnost, vendar pa rok za predložitev obračuna FURS ostaja nespremenjen (REK in ODO-1). Rok, v katerem je treba predložiti obračun davčnega odtegljaja oz. obračun prispevkov davčnemu organu, morate to storiti najpozneje na dan izplačila dohodka, samostojni zavezanci za prispevke pa najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

30.12.2016|Kategorije: Aktualne informacije|Tags: |

4 temeljne funkcije managerja

Manager ali managerka je oseba, ki načrtuje, organizira, vodi in nadzira ter poskuša čim bolj optimalno uskladiti vire z aktivnostmi. Štiri temeljne funkcije managementa: •   Načrtovanje: manager skladno z vizijo in poslanstvom kratkoročno in dolgoročno načrtuje poslovanje podjetja in njegovo smer v prihodnosti. Načrtuje cilje in usklajuje vire, ki bodo potrebni za dosego ciljev (človeške, materialne, finančne). Kljub temu, da načrtovanje zahteva ogromno časa in energije, je to pomembna funkcija, ki je na koncu cikla bogato poplačana. •   Organiziranje: skladno z načrti, manager organizira poslovanje; opredeli procese, dodeli naloge ter določa odgovornosti za izpolnitev le-teh. Podjetje povezuje tudi z zunanjim okoljem. •   Vodenje: [...]

11.11.2016|Kategorije: Aktualne informacije|

Starševstvo in pravica do dela za krajši delovni čas

Starši majhnih otrok lahko po predhodnem dogovoru z delodajalcem uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom. Delodajalca o tem obvestijo vsaj 30 dni pred nastopom dela za krajši delovni čas. Krajši delovni čas mora obsegati vsaj 20 ur tedensko. Kdo uveljavlja to pravico in v kakšnem primeru? To pravico lahko uveljavlja le eden izmed staršev. Uveljavlja jo lahko: eden od staršev, ki neguje in varuje otroka, in sicer do 3. leta starosti otroka, eden od staršev, ki neguje in varuje težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, in sicer tudi po 3. letu starosti otroka, [...]

01.04.2016|Kategorije: Aktualne informacije|

Kako je s prispevki lastnika in direktorja podjetja

Poslovodne osebe, ki so hkrati družbeniki v podjetju in niso zavarovane na drugi podlagi, prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, ki se določi glede na dosežen dobiček družbenika v preteklem letu. Za dobiček družbenika se šteje ugotovljen dohodek, ki ga je zavarovanec dosegel kot poslovodna oseba (direktor). V navedeni dohodek se štejejo vsi dohodki, ki jih prejme zavarovanec kot poslovodna oseba za vodenje poslov podjetja, torej vsi aktivni dohodki, ki jih prejme od podjetja, ki ga vodi. Osnova za prispevke za družbenika se skozi leta spreminja. V različnih obdobjih je znašala najnižja osnova za prispevke družbenika (oziroma bo znašala): v letu [...]

17.02.2016|Kategorije: Aktualne informacije, Družbe|

Vsebina personalne mape zaposlenih in obvezni interni akti

VSEBINA PERSONALNE MAPE VSAKEGA ZAPOSLENEGA V personalni mapi zaposlenega delodajalec shranjuje podatke, ki so pomembni za izpolnjevanje obveznosti in pravic iz delovnega razmerja. Personalna mapa mora vsebovati:   dokumente postopka zaposlitve in delovnega razmerja, dokazila o izobrazbi in izobraževanju, zdravniška spričevala (napotitev pred podpisom pogodbe), kadrovski vprašalnik, potrdila o usposabljanju (obvezno usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu), razvoj sodelavca, obvestila o letnem dopustu, ter s strani zaposlenega podpisane izjave: izjava o prejemu predloga pogodbe o zaposlitvi (3 dni pred nastopom zaposlitve), izjavo o prejemu pogodbe o zaposlitvi (3 dni pred nastopom zaposlitve), izjavo o prejemu kopije obrazcev M1 / [...]

16.11.2015|Kategorije: Aktualne informacije|

Dobri medosebni odnosi na delovnem mestu povečujejo produktivnost

Dobri medosebni odnosi na delovnem mestu imajo pozitivni vpliv tako na organizacijo kot na posameznike. Raziskave so pokazale, da lahko prijateljstva pri posamezniku izboljšajo zadovoljstvo pri delu, predanost delu ter angažiranost in dojemanje podpore organizacije. Dobri odnosi na delu vplivajo na povečano participacijo posameznika, zaradi česar se lahko izboljšajo tudi rezultati organizacije, vzpostavljanje inovativne klime, povečanje produktivnosti in posredno na zmanjšanje stroškov. Teorije socialne kategorizacije in socialne identitete izpostavljajo, da se ljudje med seboj sami kategorizirajo po principu 'v skupini' in 'izven skupine'. V skupini se združujejo posamezniki, ki jih družijo neke tihe karakteristike. Posamezniki v skupini poskušajo minimizirati medsebojne [...]

22.02.2015|Kategorije: Aktualne informacije|

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top