Smo specializirani svetovalci in davčni poročevalci

za tuja podjetja, ki bodo v Sloveniji izvedla gradbeni projekt:

Kdaj je potrebno registrirati stalno poslovno enoto?
Kako pravilno izstaviti račun?
Kdaj zahtevati DDV in koliko časa bo trajalo, da bo povrnjen?

Optimizacija davkov

V družbi ZEUS zagotavljamo davčno svetovanje podjetjem, ki delujejo lokalno, mednarodno ali globalno.

Podjetnikom pomagamo, da poslujejo zakonito. Predvsem pa, da zadostijo vsem pravilom zahtevne davčne zakonodaje, ki se pogosto dopolnjuje z mednarodnimi pogodbami. V razmerah čedalje večje globalizacije gospodarstva in vse pogostejšega pretoka kapitala, dela ali poslov izven države, v povezavi s čimer je tudi težnja zavezancev za davek po optimizaciji davčnih obveznosti vse večja, je uporaba različnih mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na davčno področje, vse bolj pomembna in aktualna.

Obdavčitev gospodarske družbe

Dobiček gospodarske družbe je obdavčen po stopnji 19%.
Izplačilo dobička lastniku / lastnici je obdavčeno po končni davčni stopnji: 27,5%.

Minimalna plača:
1.203,36 € (bto)

Regres: 
1.203,36 € (bto) – minimalen

Plačevanje z gotovino:
do 420 €

Obdavčitev samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik (samozaposleni ali t.i. popoldanski) je lahko obdavčen:

  1. na podlagi dejanskih stroškov (poleg izdanih, zbira prejete račune in druge dokumente za uveljavljanje stroškov) / ugotovljen dobiček se obdavči po dohodninski lestvici;  Obdavčitev dobička po dohodninski lestvici se sešteva z morebitnimi drugimi prihodki fizične osebe.
  2. na podlagi normiranih odhodkov (ne glede na dejanske stroške, se kot strošek prizna 80% prihodka – velja do določene meje prihodkov). Obdavčitev dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov je dokončna (se ne prišteva še dodatno k drugim prihodkom fizične osebe).
  3. Ob izplačilu denarja lastniku (dvig iz TRR) se pri nobenih izmed opcij dodaten davek ne obračuna.
  4. Nosilec dejavnosti (sp) si ne obračunava in izplačuje plače.

DDV sistem

DDV se obračunava in plačuje po splošni stopnji 22% od prodajne cene in je enaka za dobavo blaga in storitev. Izjemoma se plačuje po nižji stopnji 5% (seznam) ali 9,5% (seznam).

Podjetje, ki na obvezni ali prostovoljni podlagi vstopi v sistem DDV, plačuje le razliko med vstopnim in izstopnim DDV. 

Vstopni DDV:  podjetje A kupuje od drugih podjetij blago in storitve za izvajanje svojih aktivnosti (npr. električna energija, ogrevanje, IT oprema, surovine ali polizdelki za proizvodnjo, stroji, najem poslovnega prostora ipd.), pri čemer jim plača DDV (so posebnosti).

Izstopni DDV: na drugi strani podjetje prodaja blago ali storitve kupcem, pri čemer na svojo končno ceno zaračuna tudi DDV. Kupec plača DDV podjetju A.

Razlika, ki jo podjetje vrne ali prejme od FURS: ob koncu določenega obdobja (mesečno ali trimesečno) računovodja pripravi poračun DDV, kar v osnovi pomeni, da sešteje DDV, ki ga je podjetje prejelo od kupcev (izstopni DDV), in od tega zneska odšteje vstopni DDV.

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.