Trgovanje s kriptovalutami

Specializirani za davčno svetovanje na področju trgovanja s kriptovalutami.
Svetujemo in pomagamo tudi pri odprtju trgovalnega računa oziroma
z osnovnimi informacijami o trgu kriptovalut. 

Optimizacija davkov

V družbi ZEUS zagotavljamo davčno svetovanje podjetjem, ki delujejo lokalno, mednarodno ali globalno.

Podjetnikom pomagamo, da poslujejo zakonito. Predvsem pa, da zadostijo vsem pravilom zahtevne davčne zakonodaje, ki se pogosto dopolnjuje z mednarodnimi pogodbami. V razmerah čedalje večje globalizacije gospodarstva in vse pogostejšega pretoka kapitala, dela ali poslov izven države, v povezavi s čimer je tudi težnja zavezancev za davek po optimizaciji davčnih obveznosti vse večja, je uporaba različnih mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na davčno področje, vse bolj pomembna in aktualna.

Obdavčitev gospodarske družbe

Dobiček gospodarske družbe je obdavčen po stopnji 19%.
Izplačilo dobička lastniku / lastnici je obdavčeno po končni davčni stopnji: 27,5%.

Minimalna plača/direktor:
1.670,58 € (bto) – zav.podlaga 040
1.024,24 € (bto) – zav.podlaga 001

Regres 
1.024,24 € (bto) – minimalen

Plačevanje z gotovino:
do 420 €

Obdavčitev samostojnega podjetnika

Samostojni podjetnik (samozaposleni ali t.i. popoldanski) je lahko obdavčen:

  1. na podlagi dejanskih stroškov (zbira prejete račune in druge dokumente za uveljavljanje stroškov) / ugotovljen dobiček se obdavči po dohodninski lestvici;
  2. na podlagi normiranih odhodkov (ne glede na dejanske stroške, se kot strošek prizna 80% prihodka – velja do določene meje prihodkov).
  3. Nosilec dejavnosti si ne obračunava in izplačuje plače.
  4. Obdavčitev dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov je dokončna. Ob izplačilu denarja lastniku se dodaten davek ne obračuna.
  5. Obdavčitev dobička po dohodninski lestvici se sešteva z morebitnimi drugimi prihodki fizične osebe.

DDV sistem

DDV se obračunava in plačuje po splošni stopnji 22% od prodajne cene in je enaka za dobavo blaga in storitev. Izjemoma se plačuje po nižji stopnji 9,5%.

Podjetje, ki na obvezni ali prostovoljni podlagi vstopi v sistem DDV, plačuje le razliko med vstopnim in izstopnim DDV. 

Vstopni DDV:  podjetje kupuje od drugih podjetij blago in storitve za izvajanje svojih aktivnosti (npr. električna energija, ogrevanje, IT oprema, surovine ali polizdelki za proizvodnjo, stroji, najem poslovnega prostora ipd.), pri čemer plača prodajnemu podjetju DDV (so posebnosti).

Izstopni DDV: na drugi strani podjetje prodaja blago ali storitve kupcem, pri čemer na svojo končno ceno zaračuna tudi DDV. Kupec plača DDV podjetju.

Razlika, ki jo podjetje vrne FURS ali obratno: ob koncu določenega obdobja (mesečno ali trimesečno) računovodja pripravi poračun DDV, kar v osnovi pomeni, da sešteje DDV, ki ga je podjetje prejelo od kupcev (vstopni DDV), in od tega zneska odšteje izstopni DDV.

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?
We promise not to be bothersome.