Ljubljana
Slovenska Bistrica

Ljubljana
Slovenska Bistrica

tajnistvo

Spremembe pri obdavčitvi podjetij z novelo ZDDPO

Državni zbor je 20. oktobra 2021 sprejel novelo zakona o davku od dohodkov pravnih osebah. Zakon se prične uporabljati za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. Sprejeti ukrepi predstavljajo podporo politiki zaposlovanja, okoljski politiki in digitalizaciji. Novela prinaša olajšavo za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda ter nadgradnjo olajšave za zaposlovanje. Ugodnosti bodo zavezanci lahko uveljavljali, če bodo na novo zaposlili mlade do 29 let, osebe s poklicem, za katerega na trgu ni dovolj kadra, in prvič zaposljive ter če bodo vlagali v zeleni in digitalni prehod. Nekaj ključnih sprememb: stroški reprezentance in nadzornega odbora bi naj [...]

19.11.2021|Kategorije: Nedefinirano|

Temeljni dohodek za s.p. in mikro podjetja

Z ZZUOOP se za samozaposlene zavarovance, ki zaradi posledic COVID -19 ne morejo opravljati dejavnosti ali pa jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, ponovno uvaja ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, in sicer za mesece oktober, november in december 2020. Poleg izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka pa se za samozaposlene zavarovance uvaja tudi ukrep delnega povračila izgubljenega dohodka, če zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, ne morejo opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu. Tudi izplačilo [...]

02.11.2020|Kategorije: Aktualne informacije|

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top