tajnistvo

DDPO/DDD področje: spremembe in dopolnitve zaradi zakonskih sprememb ZDoh-2AA in ZDavP-2N

1. Obračun DDD-DDD za leto 2023 Zaradi izvajanja dopolnitev v skladu s spremembami Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA), obračunov DDD-DDD za davčna obdobja, ki se začnejo od 1.1.2023 dalje, na eDavkih predvidoma do sredine februarja ne bo mogoče vložiti. Za ostala obračunska obdobja je vložitev obračunov odprta. 2. Obrazci DD-IPDO in DD-SprAkt za normirance Kljub spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) v zvezi z upoštevanjem normiranih odhodkov na obrazcih DD-IPDO (Izračun predvidene davčne osnove) in DD-SprAkt (Vloga za medletno spremembo višine akontacij) izračun normiranih odhodkov ne bo spremenjen in ostaja v višini 80 % (do 100.000 € prihodkov). Ob vložitvi teh obrazcev namreč [...]

04.01.2023|Kategorije: Aktualne informacije|

Vlada zvišala neobdavčeni znesek več dohodkov iz delovnega razmerja

V okviru ukrepov za naslovitev visokih cen pogonskih goriv je vlada junija zvišala neobdavčeni del povračila stroškov prevoza na delo ter stroškov prevoza na službenem potovanju, avgusta pa še neobdavčeni znesek povračila stroškov prehrane. Danes je sprejela nove spremembe uredbe, in sicer je zvišala neobdavčene zneske dnevnic za službena potovanja v Sloveniji, terenskega dodatka, nadomestila za ločeno življenje, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ter plačila vajencem, dijakom in študentom. "Delodajalcem s tem dajemo priložnost, da zaposlenim izplačajo višje dohodke do nove neobdavčene višine," je na novinarski konferenci dejal Boštjančič. Če traja službeno potovanje v Sloveniji od šest do osem ur, [...]

27.12.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacije nadomestil plač s 1. 1. 2023

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije postopoma uvaja obvezno elektronsko vlaganje zahtevkov za povračilo izplačanega nadomestila plače prek informacijskega sistema SPOT oziroma vmesnika eNDM za poslovne subjekte, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije. Vlaganje eZahtevkov je omogočeno že od leta 2017, obvezno pa bo na podlagi novele Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja postalo s 1. januarjem 2023. Obvezno vlaganje eZahtevkov predstavlja nadgradnjo uvedbe elektronskega bolniškega lista, ki ga poslovni subjekti obvezno prevzemajo preko portala SPOT že od februarja 2020 dalje. Vlaganje eZahtevkov za poslovne subjekte prinaša prihranke pri času in sredstvih, hkrati pa vpliva na čas obdelave zahtevkov in nakazil refundacije nadomestil plač [...]

20.12.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Letna stopnja inflacije v EU

Letna stopnja inflacije v EU je oktobra znašala 11,5 % (septembra 10,9 %). Najnižje letne stopnje so bile v Franciji (7,1 %), Španiji (7,3 %) in na Malti (7,4 %), najvišje pa v Estoniji (22,5 %), Litvi (22,1 %) in na Madžarskem (21,9 %). V Sloveniji je bila inflacija 10,3-odstotna.   Vir: Eurostat >>

29.11.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Spremenjen neobdavčen znesek povračila prevoza na delo in službene poti

S 1.7.2022 stopi v veljavo sprememba glede maksimalnega povračila zneska za prevoz na delo in za službene poti - izplačila po kilometrini. Maksimalni neobdavčen znesek za prevoz na delo je po novem 0,21€ za vsak polni KM (prej 0,18€) Maksimalni neobdavčen znesek za službene poti je po novem 0,43 € za vsak polni (prevožen) KM (prej 0,37€) Omenjene spremembe začnejo veljati s 1. julijem, torej za izplačila za julijsko plačo izplačano v avgustu oz za službene poti, ki se zgodijo od 1.7.2022 dalje. Ali je zahtevano avtomatsko izplačati po višji ceni? NE. Še vedno je potrebno upoštevati, kaj piše v kolektivni pogodbi oz v morebitnih internih aktih vsake [...]

29.06.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Z e-računom lahko plačujete tudi davek od dohodka pravnih oseb ter akontacije dohodnine in dohodnino od dohodka iz dejavnosti

Finančna uprava je v preteklih letih omogočila poenostavljeno plačilo obveznosti, obračunanih z obračunom prispevkov za socialno varnost in obračunom davčnega odtegljaja, ki ga uporablja že skoraj 5.000 davčnih zavezancev. Od 6. 6. 2022 pa bodo v poenostavitev plačevanja obveznih dajatev vključene še obveznosti, obračunane z obračunom davka od dohodka pravnih oseb (v nadaljevanju: DDPO) ter obračunom akontacij dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (v nadaljevanju: DohDej). Kaj mora zavezanec storiti, da bo lahko obvezne dajatve na podlagi obračuna DDPO oziroma obračuna DohDej plačeval z e-računom? Zavezanec pri svoji spletni banki odda prijavo na prejem e-računa, pri čemer se s [...]

06.06.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

V katerih primerih govorimo o pravilu »spregledane pravne osebnosti« oz. kdaj družbi z omejeno odgovornostjo ni potrebno odgovarjati kot pravna oseba?

V splošnem velja, da družbe z omejeno odgovornostjo ne odgovarjajo z lastnim premoženjem. Seveda pa to ne velja v primerih kadar bi, zaradi lastnih interesov družbenikov, prišlo do zlorab pri poslovanju družbe. Za nepravilna ravnanja, ki so v interesu družbenikov, odgovarja družbenik osebno-sam in ne družba. Največkrat do zlorab pride, ker družbeniki s premoženje družbe ravnajo, kot da je to njihovo osebno premoženje. V nadaljevanju vam prikazujemo primere, na katere bodite pozorni, če ste v podjetju, ki je urejeno kot družba z omejeno odgovornostjo: - Prispevki: V enoosebnih d.o.o., je za plačilo prispevkov odgovoren lastnik, ki običajno ni zaposlen v [...]

19.04.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Government Aid – High Electricity Costs

The Government has taken measures to reduce the consequences of rising energy prices. The amount of aid for companies will depend on the amount of net sales and the share of energy costs in operating expenses. For most companies, energy costs have increased by more than 40% in the first two months of 2022. So they have the opportunity to apply for Government aid (for aid can apply companies, whose energy costs in 2022 are 40% higher than the same costs in 2021).   Resource: ZEUS

11.04.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Energetska pomoč za podjetja – visoki stroški električne energije

Vlada je sprejela ukrepe za zmanjšanje posledic naraščajočih cen energentov. Znesek pomoči je odvisen od čistih prihodkov od prodaje in deleža stroškov energije v poslovnih odhodkih. Za mnoga podjetja so se v prvih dveh mesecih leta 2022 povečali stroški energije za več kot 40%. Ta podjetja imajo sedaj možnost, da zaprosijo za pomoč. Za pomoč lahko zaprosijo podjetja (s.p, zavodi, društva..), katerih stroški energije bodo v letu 2022 za več kot 40% višji kot v letu 2021.   Vir: ZEUS

11.04.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZFU-A

Državni zbor RS je dne 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (ZFU-A), ki je bil dne 21. 3. 2022 objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Zakon začne veljati 5. 4. 2022. V nadaljevanju predstavljamo bistvene novosti. Kolegijsko odločanje (10.b člen) Nova določba uvaja novost tj. kolegijsko odločanje v FURS. Kolegijski organ – kolegij treh uradnih oseb odloča v primerih: - če pričakovana davčna obveznost presega 500.000 eurov, - izvajanja inšpekcijskega nadzora povezanih oseb ali - ugotavljanja davčne osnove z oceno, če pričakovana davčna obveznost presega 100.000 eurov. Kadar se med postopkom, ki [...]

05.04.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top