Nedefinirano

Solidarnostna sobota in solidarnostni prispevek

ZIUOPZP je uvedel začasni ukrep solidarnostne delovne sobote in obvezen solidarnostni prispevek. Solidarnostna sobota Delodajalec lahko, za zagotovitev dela sredstev za omilitev škode nastale zaradi poplav in plazov, določi eno delovno soboto v letu 2023 in eno v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto (če delovni proces poteka tudi v soboto, se lahko določi kateri drug dan). Posvetovanje o delovni soboti je potrebno izvesti s sindikatom, svetom delavcev ali delavskim zaupnikom, če tega ni, pa z delavci v podjetju. Delo opravljajo le delavci, ki so predhodno podali pisno soglasje. Obračun plače: Delavec je za delo na solidarnostno soboto upravičen do [...]

05.09.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , , |

Ukrepi v pomoč gospodarstvu po avgustovskih poplavah

Vlada RS je v pomoč gospodarstvu ob škodi, ki so jo prinesle nedavne poplave, sprejela prvi nabor ukrepov, s katerimi želi čim hitreje vzpostaviti gospodarstvo na prizadetih območjih. Subvencioniranje čakanja na delo in odsotnosti z dela zaradi višje sile – rok za oddajo vlog: 28. 8. 2023 Ukrep 80 odstotnega subvencioniranja čakanja na delo, ki velja za tri mesece, z možnostjo podaljšanja za dodatne tri mesece. Ukrep lahko uveljavlja vsak delodajalec v Sloveniji, registriran najpozneje na 2. avgust 2023, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic poplav. Podjetje lahko na začasno čakanje na delo delavca napoti v obdobju [...]

28.08.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , |

Evidenca izrabe delovnega časa

Spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) – novela ZEPDSV-A Novela se uporablja od 20.11.2023 dalje. Sprememba oz. širitev definicije DELAVCA Kot delavec se šteje tudi oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca ali opravlja samostojno poklicno, kmetijsko ali drugo dejavnost, pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa delodajalca, in oseba, ki pri delodajalcu opravlja delo zaradi usposabljanja. To pomeni, da pojem delavca zajema poleg zaposlenih še študente ter osebe, ki delo opravljajo na [...]

25.07.2023|Kategorije: Nedefinirano|

Varstvo podatkov za podjetja po GDPR

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov oziroma General Data Protection Regulation - GDPR (v nadaljnjem besedilu: Uredba) je začela veljati 24. maja 2016, uporabljati pa se je začela 25. maja 2018. Pri njej gre za izjemno pomemben uredbeni projekt EU, katerega namen je bil zagotoviti obširno in poglobljeno varstvo osebnih podatkov širom EU. Na osnovi Uredbe je bil sprejet Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)[1], ki je začel veljati v začetku letošnjega leta. Zakon Uredbo izpeljuje in konkretizira. Uredba velja za vsa podjetja, tako za tista velika, kot tudi za srednja in za mala podjetja, pa tudi za samostojne podjetnike, [...]

20.06.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , , |

Novosti na področju evidence dela

Dne 20.5.2023 je stopila v veljavo novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A). Novela prinaša novosti predvsem na področju evidentiranja delovnega časa. V nadaljevanju so povzete ključne spremembe. Novela se uporablja od 20.11.2023 dalje. A) SPLOŠNO Sprememba oz. širitev definicije delavca Kot delavec se v smislu ZEPDSV-a šteje tudi oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca ali opravlja samostojno poklicno, kmetijsko ali drugo dejavnost, pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa delodajalca, in oseba, [...]

02.06.2023|Kategorije: Nedefinirano|

Podjetja s 50 zaposl. ali več: nova obveznost – Zakon o zaščiti prijaviteljev (žvižgači)

Dne 22.3.2023 je začel veljati Zakon o zaščiti prijaviteljev. Zakon v slovenski pravni red prenaša Direktivo (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. Z zakonom se vzpostavljajo mehanizmi za prijavo kršitev predpisov ter ukrepi za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v delovnem okolju. Zakon zavezancem nalaga dodatne obveznosti. Rok za izpolnitev obveznosti za zavezance v javnem sektorju in zavezance, z več kot 250 zaposlenimi je bil 23.5.2023 oz. 17.12.2023 za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih.   Kdo so zavezanci po ZZPri? Zavezanci [...]

02.06.2023|Kategorije: Nedefinirano|

Novela Zakona o tujcih

V Uradnem listu številka 48 z dne 26.4.2023, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G). Spremembe so stopile v veljavo naslednji dan, in sicer dne 27.4.2023. Po novem se vroči prvo dovoljenje za začasno prebivanje osebno tujcu, za katerega se izda, oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku pri pristojnem organu, ki je dovoljenje izdal, kadar tujec izpolnjuje zahtevane pogoje. Prav tako se osebno vročijo odločbe, razen izjem, ki jih navaja zakon. Tujec lahko prošnjo za začasno prebivanje vloži pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije. Enak postopek osebne vročitve, velja tudi [...]

08.05.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , , , |

Letni dopust in regres

Pravica do plačanega letnega dopusta predstavlja eno temeljnih pravic iz delovnega razmerja oz. temeljnih socialnih pravic, katere jedro predstavlja minimalno število dni letnega dopusta (torej odsotnost z dela) ter pravica do plačila nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi izrabe letnega dopusta. Tej pravici se delavec ne more odpovedati, niti mu je delodajalec ne sme omejevati, delavec in delodajalec pa se ne smeta dogovoriti za izplačilo določene denarne odmene namesto izrabe letnega dopusta (izjema je edino ob prenehanju delovnega razmerja, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju). Namen te pravice je namreč počitek, pridobitev distance in oddih ter skrb za učinkovito zaščito delavčeve [...]

19.04.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , |

Novela Zakona o gospodarskih družbah

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o gospodarskih družbah in ga posredovala v Državni zbor. S predlogom zakona se omogoča enostavnejše ustanavljanje podjetij in podružnic tujih podjetij preko spletnih registrskih postopkov, bolj učinkovito izvedbo čezmejnih operacij ter korporativno upravljanje podjetij. S tem naj bi okrepili učinkovitejše poslovno okolje za podjetja. Spletno ustanavljanje družb Postopki ustanavljanja družb po veljavni ureditvi v večini primerov potekajo prek notarjev in točk za podporo poslovnim subjektom Slovenske poslovne točke (SPOT). Predlog zakona bo po novem omogočil spletno ustanavljanje podjetij in vnašanje sprememb podatkov v sodni register v celoti na elektronski način z uporabo spletnih-digitalnih orodij. [...]

07.04.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , , |

Pazljivo pri odpiranju podjetij v BiH: verjetnost sodelovanja v davčni utaji!

Pazljivo pri odpiranju podjetij v BiH: verjetnost sodelovanja v davčni utaji! Posameznik, ki se odloči za odprtje podjetja v Bosni in Hercegovini (BiH), se mora prepričati, da ne sodeluje v davčni utaji. Davčni svetovalci pogosto prepričujejo, da gre zgolj za davčno optimizacijo, Finančna uprava pa ugotavlja, da temu ni tako. Posledica za posameznika in podjetje je obdavčitev z visokimi obrestmi, globa, v določenih primerih pa gre lahko tudi za kaznivo dejanje. Davčni svetovalci v zadnjih letih ponujajo storitev odprtja podjetja v BiH. Običajno gre za celovito storitev, s pripravo akta o ustanovitvi, overitvijo dokumentov, registracijo na sodišču, odprtjem poslovnega računa [...]

14.03.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , , , , |

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top