Nedefinirano

Novosti na področju evidence dela

Dne 20.5.2023 je stopila v veljavo novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A). Novela prinaša novosti predvsem na področju evidentiranja delovnega časa. V nadaljevanju so povzete ključne spremembe. Novela se uporablja od 20.11.2023 dalje. A) SPLOŠNO Sprememba oz. širitev definicije delavca Kot delavec se v smislu ZEPDSV-a šteje tudi oseba, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo za delodajalca ali opravlja samostojno poklicno, kmetijsko ali drugo dejavnost, pod pogojem, da ga opravlja osebno in je vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa delodajalca, in oseba, [...]

02.06.2023|Kategorije: Nedefinirano|

Podjetja s 50 zaposl. ali več: nova obveznost – Zakon o zaščiti prijaviteljev (žvižgači)

Dne 22.3.2023 je začel veljati Zakon o zaščiti prijaviteljev. Zakon v slovenski pravni red prenaša Direktivo (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. Z zakonom se vzpostavljajo mehanizmi za prijavo kršitev predpisov ter ukrepi za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v delovnem okolju. Zakon zavezancem nalaga dodatne obveznosti. Rok za izpolnitev obveznosti za zavezance v javnem sektorju in zavezance, z več kot 250 zaposlenimi je bil 23.5.2023 oz. 17.12.2023 za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih.   Kdo so zavezanci po ZZPri? Zavezanci [...]

02.06.2023|Kategorije: Nedefinirano|

Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)

27.1.2023 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPRi), s 23.5.2023 pa se izteka zakonski rok za vzpostavitev prijavnih poti za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi in za zavezance v javnem sektorju. Kakšno nalogo ima nov zakon? Primarna naloga zakona je zaščititi osebe, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, t.i. žvižgači in jih zaščititi pred razkritjem njihov identitete. Poleg tega pa določa tudi prepoved povračilnih ukrepov in ureja zaščitne ukrepe za pomoč žvižgačem, med drugim tudi denarno pomoč v primeru brezposelnosti, psihološko podporo in sodno varstvo. Kdo so zavezanci in do kdaj [...]

12.05.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , |

Novela Zakona o tujcih

V Uradnem listu številka 48 z dne 26.4.2023, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2G). Spremembe so stopile v veljavo naslednji dan, in sicer dne 27.4.2023. Po novem se vroči prvo dovoljenje za začasno prebivanje osebno tujcu, za katerega se izda, oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku pri pristojnem organu, ki je dovoljenje izdal, kadar tujec izpolnjuje zahtevane pogoje. Prav tako se osebno vročijo odločbe, razen izjem, ki jih navaja zakon. Tujec lahko prošnjo za začasno prebivanje vloži pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije. Enak postopek osebne vročitve, velja tudi [...]

08.05.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , , , |

Letni dopust in regres

Pravica do plačanega letnega dopusta predstavlja eno temeljnih pravic iz delovnega razmerja oz. temeljnih socialnih pravic, katere jedro predstavlja minimalno število dni letnega dopusta (torej odsotnost z dela) ter pravica do plačila nadomestila plače za čas odsotnosti zaradi izrabe letnega dopusta. Tej pravici se delavec ne more odpovedati, niti mu je delodajalec ne sme omejevati, delavec in delodajalec pa se ne smeta dogovoriti za izplačilo določene denarne odmene namesto izrabe letnega dopusta (izjema je edino ob prenehanju delovnega razmerja, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju). Namen te pravice je namreč počitek, pridobitev distance in oddih ter skrb za učinkovito zaščito delavčeve [...]

19.04.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , |

Novela Zakona o gospodarskih družbah

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o gospodarskih družbah in ga posredovala v Državni zbor. S predlogom zakona se omogoča enostavnejše ustanavljanje podjetij in podružnic tujih podjetij preko spletnih registrskih postopkov, bolj učinkovito izvedbo čezmejnih operacij ter korporativno upravljanje podjetij. S tem naj bi okrepili učinkovitejše poslovno okolje za podjetja. Spletno ustanavljanje družb Postopki ustanavljanja družb po veljavni ureditvi v večini primerov potekajo prek notarjev in točk za podporo poslovnim subjektom Slovenske poslovne točke (SPOT). Predlog zakona bo po novem omogočil spletno ustanavljanje podjetij in vnašanje sprememb podatkov v sodni register v celoti na elektronski način z uporabo spletnih-digitalnih orodij. [...]

07.04.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , , |

Pazljivo pri odpiranju podjetij v BiH: verjetnost sodelovanja v davčni utaji!

Pazljivo pri odpiranju podjetij v BiH: verjetnost sodelovanja v davčni utaji! Posameznik, ki se odloči za odprtje podjetja v Bosni in Hercegovini (BiH), se mora prepričati, da ne sodeluje v davčni utaji. Davčni svetovalci pogosto prepričujejo, da gre zgolj za davčno optimizacijo, Finančna uprava pa ugotavlja, da temu ni tako. Posledica za posameznika in podjetje je obdavčitev z visokimi obrestmi, globa, v določenih primerih pa gre lahko tudi za kaznivo dejanje. Davčni svetovalci v zadnjih letih ponujajo storitev odprtja podjetja v BiH. Običajno gre za celovito storitev, s pripravo akta o ustanovitvi, overitvijo dokumentov, registracijo na sodišču, odprtjem poslovnega računa [...]

14.03.2023|Kategorije: Nedefinirano|Tags: , , , , |

Novosti Zakona o dohodnini (2022)

Državni zbor je 11.3.2022 sprejel novelo, ki prinaša kar nekaj novosti. V nadaljevanju smo zbrali nekaj novosti, za katere menimo, da so iz vidika poslovanja podjetij pomembne. V prvi vrsti novela prinaša spremembe na področju določanja zneskov bonitet. V primeru, da delodajalec delojemalcu zagotovi osebno motorno vozilo na električni pogon za zasebne namene, je znesek bonitete enak nič. Prav tako se vrednost bonitet v primeru delojemalčevega nakupa ali pridobitve delnic prizna samo v primeru, da je delovno razmerje od dneva izvršitve nakupa ali pridobitve delnic trajalo več kot eno leto. Spremembe bodo pozitivno vplivale tudi na odpravo obdavčitve iz naslova [...]

30.03.2022|Kategorije: Nedefinirano|

Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (do 3 dni) podaljšana do 31. 5. 2022

Dne 25. 2. 2022 je bil v Uradnem listu RS št. 26/22 objavljen Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Sklep, ki administrativno razbremenjuje družinske zdravnike, zavarovanim osebam pa omogoča lažje uveljavljanje pravice do odsotnosti z dela s plačilom nadomestila, je za tri mesece podaljšal veljavnost 31. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZDUOP). Delavci lahko pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni uveljavijo do 31. 5. 2022, delodajalci pa te zahtevke za refundacijo v elektronski obliki vložijo najpozneje do 31 8. 2022. Delavec je lahko odsoten [...]

08.03.2022|Kategorije: Nedefinirano|

Izteka se rok za vpis e-naslova v AJPES

Gospodarske družbe morajo do 24. 02. 2022 obvezno vpisati svoj elektronski naslov v register poslovnih družb (AJPES).  Kot smo že obveščali, je na podlagi  zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9.2.2021) morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24.2.2022. Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij. Obveznost ne [...]

10.02.2022|Kategorije: Nedefinirano|

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top