Ljubljana
Slovenska Bistrica

Ljubljana
Slovenska Bistrica

prispevki

Novosti, ki začnejo veljati s 1. 1. 2017 – 5-dnevni zamik plačila prispevkov

V novem letu boste imeli malo več časa za plačilo davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost. Uvaja se podaljšani petdnevni rok za plačilo davčnega odtegljaja (npr. akontacije dohodnine, ki se izračuna ob obračuna dohodka), prispevkov za socialno varnost, vendar pa rok za predložitev obračuna FURS ostaja nespremenjen (REK in ODO-1). Rok, v katerem je treba predložiti obračun davčnega odtegljaja oz. obračun prispevkov davčnemu organu, morate to storiti najpozneje na dan izplačila dohodka, samostojni zavezanci za prispevke pa najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

30.12.2016|Kategorije: Aktualne informacije|Tags: |

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top