Ljubljana
Slovenska Bistrica

ingrid.drozg

Višji zneski neobdavčene višine povračila stroškov za prehrano

V Uradnem listu RS št. 113/2022 z dne 30.8.2022 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Po Uredbi se višina, do katere se povračilo stroškov za prehrano med delom ne všteva v davčno osnovo, zvišuje z 6,12 EUR na 7,96 EUR za vsak dan, ko je delojemalec na delu prisoten štiri ure ali več. Prav tako se zvišuje višina povračila stroškov za prehrano med delom, ki se ne všteva v davčno osnovo, za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu, in sicer iz 0,76 [...]

31.08.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas

Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas v višini od 5.400 do največ 8.820 EUR za delodajalce, ki bodo izbrani na javnem povabilu. Prijavite se z ePonudbo na Portalu za delodajalce. Subvencija znaša od 300 do 490 EUR/mesec in se izplačuje za največ 18 mesecev. Delodajalec lahko prejme skupaj od največ 5.400 do največ 8.820 EUR/osebo. Višina je odvisna od trajanja brezposelnosti, izobrazbe in vključitve osebe v dodatno pokojninsko zavarovanje. Subvencija je višja za 70 EUR/mesec v primeru, da delodajalec ob zaposlitvi osebo vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in [...]

02.08.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

S 1. septembrom nižji DDV na energente za vse uporabnike

Znižana 9,5-odstotna davčna stopnja bo veljala za čas kurilne sezone, od 1. septembra do 31. maja prihodnje leto. Vlada predlaga znižanje DDV za dobavo električne energije, zemeljskega plina, lesa za kurjavo ter za daljinsko ogrevanje. "Z začasnim znižanjem stopnje davka na dodano vrednost z 22 odstotkov na 9,5 odstotka vlada naslavlja posledice energetske draginje v času največje porabe energentov, med ogrevalno sezono. Nižja stopnja velja za vse, tako za gospodinjske kot poslovne odjemalce omenjenih energentov," je v sporočilu za javnost navedel vladni urad za komuniciranje. Vir: GZS

02.08.2022|Kategorije: Aktualne informacije|

Novosti Zakona o dohodnini (2022)

Državni zbor je 11.3.2022 sprejel novelo, ki prinaša kar nekaj novosti. V nadaljevanju smo zbrali nekaj novosti, za katere menimo, da so iz vidika poslovanja podjetij pomembne. V prvi vrsti novela prinaša spremembe na področju določanja zneskov bonitet. V primeru, da delodajalec delojemalcu zagotovi osebno motorno vozilo na električni pogon za zasebne namene, je znesek bonitete enak nič. Prav tako se vrednost bonitet v primeru delojemalčevega nakupa ali pridobitve delnic prizna samo v primeru, da je delovno razmerje od dneva izvršitve nakupa ali pridobitve delnic trajalo več kot eno leto. Spremembe bodo pozitivno vplivale tudi na odpravo obdavčitve iz naslova [...]

30.03.2022|Kategorije: Nedefinirano|

Vstop v sistem DDV

Ob registraciji d.o.o. vstop v sistem DDV ni obvezen. Če kljub temu želite vstopiti v sistem DDV, morate na krajevno pristojni FURS ali prek e-davkov oddati obrazec DDV – P2, kateremu priložite Sklep o registraciji in kakršno koli dokazilo o resnosti vašega podjetja (poslovni načrt, pogodba o sodelovanju, račune kupcem ipd./dokazati morate, da poslujte in niste slamnato podjetje). Če potrebujete pomoč, nas kontaktirajte. T 0590 96 350 ali info@rs-zeus.si […]

16.09.2021|Kategorije: Nedefinirano|

Obdavčitev s.p. in dohodninska lestvica 2022

Pridobitev statusa samostojnega podjetnika je enostaven in hiter postopek, ki vam omogoča, da svojo poslovno idejo uresničite hitro, iz danes na jutri. Registracijo s.p. preprosto opravite na SPOT točki (0590 96 350). Kljub hitrosti in enostavnosti postopka pa je dobro, da pred ustanovitvijo s.p. pomislite še na vidike, ki vas bodo spremljali tekom celotnega poslovanja – kot je na primer obdavčitev. V tem prispevku vas bomo preprosto in poenostavljeno popeljali skozi vsebine o obdavčitvi samostojnih podjetnikov, za katere je dobro, da jih pozna vsak. […]

16.09.2021|Kategorije: Nedefinirano|

Obdavčitev gospodarske družbe

Dobiček d.o.o. je obdavčen po stopnji 19% Izplačilo dobička lastniku je obdavčeno po končni davčni stopnji: 25% Predvidevamo, da bralec te vsebine ni računovodja, zato ne uporabljamo računovodskega žargona, ne dlakocepimo z definicijami in ne izpostavljamo mnogih računovodskih izjem ali posebnosti. Podjetniku ali podjetnici, ki nima ekonomskega predznanja, želimo na prijazen in preprost način posredovati nekaj znanja za osnovno razumevanje obdavčitve d.o.o. […]

16.09.2021|Kategorije: Nedefinirano|

Višina minimalnega dohodka nespremenjena

Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju julij–december 2016 ter v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji osnovni znesek minimalnega dohodka od 1. januarja 2017 dalje ostane nespremenjen.

23.01.2017|Kategorije: Aktualne informacije|

Ne pozabite prijaviti vzdrževanih članov v dohodnino

Do 6. februarja 2017 je potrebno na FURS oddati vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri obračunu dohodnine (povezava do vloge). Kdo je vzdrževani družinski član? otroci do 18. leta starosti,otroci od 18. do 26. leta starosti, ki se šolajo na srednji, višji ali visoki stopnji,otroci po 26. letu starosti, če se vpišejo na študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij,otroci starejši od 18 let, ki se ne izobražujejo in je za delo sposoben, če je prijavljen [...]

17.01.2017|Kategorije: Aktualne informacije|

Novosti, ki začnejo veljati s 1. 1. 2017 – 5-dnevni zamik plačila prispevkov

V novem letu boste imeli malo več časa za plačilo davčnega odtegljaja in prispevkov za socialno varnost. Uvaja se podaljšani petdnevni rok za plačilo davčnega odtegljaja (npr. akontacije dohodnine, ki se izračuna ob obračuna dohodka), prispevkov za socialno varnost, vendar pa rok za predložitev obračuna FURS ostaja nespremenjen (REK in ODO-1). Rok, v katerem je treba predložiti obračun davčnega odtegljaja oz. obračun prispevkov davčnemu organu, morate to storiti najpozneje na dan izplačila dohodka, samostojni zavezanci za prispevke pa najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

30.12.2016|Kategorije: Aktualne informacije|Tags: |

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top