Objavljeno: 17.01.2017Kategorije: Aktualne informacije

Do 6. februarja 2017 je potrebno na FURS oddati vlogo za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri obračunu dohodnine (povezava do vloge).Kdo je vzdrževani družinski član?

  • otroci do 18. leta starosti,
  • otroci od 18. do 26. leta starosti, ki se šolajo na srednji, višji ali visoki stopnji,
  • otroci po 26. letu starosti, če se vpišejo na študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij,
  • otroci starejši od 18 let, ki se ne izobražujejo in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje,
  • za delo nezmožni otroci v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
  • zakonca ali zunajzakonskega partnerja, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši 203,08 € mesečno, in razvezanega zakonca zavezanca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec,
  • starše oziroma posvojitelje, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje ali so ti manjši od 203,08 € mesečno,
  • druge člane kmetijskega gospodinjstva, ki sodelujejo pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje.

Komu v gospodinjstvu se bolj izplača uveljavljati otroke?

Otroka oz. vzdrževanega družinskega člana se najbolj izplača uveljavljati osebi, ki ima višje dohodke. Če je višina dohodkov primerljiva oziroma sta člana gospodinjstva v istem davčnem razredu, si je olajšavo smiselno porazdeliti tako, da vsakemu pripada sorazmerni delež. Na primer; mati uveljavlja vse otroke v prvi polovici leta, oče pa v drugi. 

Koliko okvirno bo znašala vaša dohodnina?

Informativni izračun opravite tukaj.


Avtor: Željka Kitić, Računovodstvo ZEUS

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.