Družbe

Kako je s prispevki lastnika in direktorja podjetja

Poslovodne osebe, ki so hkrati družbeniki v podjetju in niso zavarovane na drugi podlagi, prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, ki se določi glede na dosežen dobiček družbenika v preteklem letu. Za dobiček družbenika se šteje ugotovljen dohodek, ki ga je zavarovanec dosegel kot poslovodna oseba (direktor). V navedeni dohodek se štejejo vsi dohodki, ki jih prejme zavarovanec kot poslovodna oseba za vodenje poslov podjetja, torej vsi aktivni dohodki, ki jih prejme od podjetja, ki ga vodi. Osnova za prispevke za družbenika se skozi leta spreminja. V različnih obdobjih je znašala najnižja osnova za prispevke družbenika (oziroma bo znašala): v letu [...]

17.02.2016|Kategorije: Aktualne informacije, Družbe|

Osnovne značilnosti d.o.o.

Osnovne značilnosti d.o.o.: Osnovni kapital: minimalno 7.500,00 EUR (v denarju, v stvarnem vložku ali kombinirano) Davčna osnova: dobiček (ali ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) Obdavčitev dobička: 19% Plača: da TRR: ločen poslovni račun Denar na TRR: prosto NE razpolaga. Upravljanje z denarjem na poslovnem računu mora biti podkrepljeno z dokumentacijo. Odgovornost: omejena     Načini ugotavljanja davčne osnove (dobička): ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ali dvostavno knjigovodstvo. (pozor: d.o.o. 'normiranec' mora - v nasprotju z s.p. – še naprej voditi knjige ter oddajati letna poročila na AJPES in FURS) Postopek ustanovitve d.o.o. Postopek ustanovitve d.o.o. je brezplačen postopek na naši točki VEM [...]

30.09.2015|Kategorije: Družbe|

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?

Go to Top