Objavljeno: 02.08.2022Kategorije: Aktualne informacije

Subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas v višini od 5.400 do največ 8.820 EUR za delodajalce, ki bodo izbrani na javnem povabilu. Prijavite se z ePonudbo na Portalu za delodajalce.

Subvencija znaša od 300 do 490 EUR/mesec in se izplačuje za največ 18 mesecev. Delodajalec lahko prejme skupaj od največ 5.400 do največ 8.820 EUR/osebo. Višina je odvisna od trajanja brezposelnosti, izobrazbe in vključitve osebe v dodatno pokojninsko zavarovanje. Subvencija je višja za 70 EUR/mesec v primeru, da delodajalec ob zaposlitvi osebo vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas in za polni delovni čas. Sorazmerno nižja subvencija se izplača invalidom, ki skladno z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši tedenski delovni čas.

 

POGOJI:

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni, zagotavljajo mentorja z vsaj 3 leti delovnih izkušenj, imajo poravnane davke in obvezne dajatve ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Delodajalci oddajo ponudbo za subvencionirano zaposlitev elektronsko na portalu za delodajalce (Zavod za zaposlovanje) od 16. 8. 2022 dalje. Pred prvo uporabo portala se morajo registrirati.

Del ponudbe so tudi podatki o prostem delovnem mestu, na podlagi katerih delodajalcem napotijo brezposelne iz ciljne skupine javnega povabila glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata, ki ga zaposli šele po tem, ko je z nami sklenil pogodbo o dodelitvi subvencije.

Brezposelni se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko na uradu za delo, kjer so prijavljeni.

 

Vir: GZS

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.