Objavljeno: 19.04.2022Kategorije: Aktualne informacije

V splošnem velja, da družbe z omejeno odgovornostjo ne odgovarjajo z lastnim premoženjem. Seveda pa to ne velja v primerih kadar bi, zaradi lastnih interesov družbenikov, prišlo do zlorab pri poslovanju družbe. Za nepravilna ravnanja, ki so v interesu družbenikov, odgovarja družbenik osebno-sam in ne družba. Največkrat do zlorab pride, ker družbeniki s premoženje družbe ravnajo, kot da je to njihovo osebno premoženje.
V nadaljevanju vam prikazujemo primere, na katere bodite pozorni, če ste v podjetju, ki je urejeno kot družba z omejeno odgovornostjo:
Prispevki: V enoosebnih d.o.o., je za plačilo prispevkov odgovoren lastnik, ki običajno ni zaposlen v tem podjetju. V primeru neplačevanja prispevkov za socialno varnostno, ne odvajanja dohodnine in neplačila davkov, lahko FURS terja osebo oz. lastnika družbe.

Posojila: Kadar želi družba d.o.o prenehati s poslovanjem in ima neporavnane posojila, je pametno, da jih poravna. V nasprotnem primeru tako obveznosti kot premoženje, preidejo iz družba na družbenika, kar pomeni, da mora po zakonu vse terjatve poravnati družbenik , FURS pa lahko v takšne primere obravnava kot prikrita izplačila dobičkov in jih obdavči kot dividendo.

Pri zaprtju tudi upniki lahko terjajo lastnika: Če družbeniki želijo zapreti podjetje, vse obveznosti morajo biti poplačane, če niso, odgovornost zanj prevzamejo družbeniki. Tudi v tem primeru, če so družbeniki družbo kupili in ne ustanovili, morajo poravnati vse dolgove, preden družbo zaprejo.

Poroštvo družbenika: Po pravilih zakona ZDavP-2, velja, da davek, ki ga ni bilo mogoče izterjati iz premoženja dolžnika, se izterja iz premoženja povezanih oseb, ki so to premoženje po nižji ceni od tržne pridobile v letu, oziroma po letu, v katerem je davčna obveznost nastala.

Vir: ZEUS

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.