Objavljeno: 04.01.2022Kategorije: Nedefinirano
POJASNILO  FURS O NOVELI ZDDV-1L – UPORABA POSEBNE NIŽJE STOPNJE DDV

V skladu z novelo zakona ZDDV-L, objavljeno v Uradnem listu RS št. 72/19, se s 1. 1. 2020 uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in sicer za dobavo, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopi­sov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobar­vankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine.

Posebna nižja stopnja DDV v višini 5 % za zgoraj navedene dobave se uporablja že za dobave, opravljene od vključno 1. 1. 2020 dalje.

V povezavi z uvedbo posebne nižje stopnje DDV se v skladu s spremembo Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, objavljenem v Uradnem listu RS št. 77/19, črta 52. člen (zaradi črtanja 6. točke Priloge I k ZDDV-1) in dodaja nov 59.e člen, ki določa dobave iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1. Prav tako se spreminja obrazec DDV-O (Priloga VIII).

 

V skladu z novim 59.e členom velja:

Med izdelke iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1 se uvrščajo:

 • tiskane knjige, brošure, letaki in podobno gradivo (tarifna oznaka: 4901);
 • časopisi, revije in druge periodične publikacije (tarifna oznaka: 4902);
 • otroške slikanice (tarifna oznaka: 4903 00 00);
 • glasbena dela (tarifna oznaka: 4904 00 00);
 • zemljevidi ter hidrografske in podobne karte vseh vrst (tarifna oznaka: 4905);
 • knjige, slikanice, glasbene knjige z notami in atlasi na posnetih nosilcih z besedilnimi, slikovnimi in zvočnimi zapisi (tarifna oznaka: 8523).

 

Med elektronske dobave gradiv iz 1. točke Priloge IV k ZDDV-1 se uvršča elektronsko opravljanje storitev prek medmrežja ali elektronskega omrežja, s katerim se zagotavlja dostop do:

 • elektronskih knjig in elektronskih učbenikov;
 • elektronskih časopisov, elektronskih revij in drugih elektronskih periodičnih publikacij ali redno elektronsko posodabljanjih vsebin, ki imajo namen obveščati o novicah ali drugih temah;
 • elektronskih izdaj: zvočnih knjig, brošur, letakov ali podobnega gradiva; otroških slikanic, knjig za risanje ali pobarvank; glasbenih del ali glasbenih knjig z notami; atlasov, zemljevidov ter hidrografskih in podobnih kart.

 

Med navedene izdelke in storitve se ne uvršča:

 • dobava gradiva, ki več kot 50 odstotkov prostora namenja oglaševanju,
 • glasba, filmi in igre, vključno z igrami na srečo in loterijo, ter
 • interaktivno učenje,
 • predvajanja in prireditve s področij politike, kulture, umetnosti, športa, znanosti in zabave.

 

Vir: FURS

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.