Objavljeno: 16.09.2021Kategorije: Nedefinirano

Dobiček d.o.o. je obdavčen po stopnji 19%
Izplačilo dobička lastniku je obdavčeno po končni davčni stopnji: 27,5%

Predvidevamo, da bralec te vsebine ni računovodja, zato ne uporabljamo računovodskega žargona, ne dlakocepimo z definicijami in ne izpostavljamo mnogih računovodskih izjem ali posebnosti. Podjetniku ali podjetnici, ki nima ekonomskega predznanja, želimo na prijazen in preprost način posredovati nekaj znanja za osnovno razumevanje obdavčitve d.o.o.
________________________________________

Torej, povedali smo, da se s stopnjo 19% obdavči dobiček.

Kaj pa je dobiček in kako se izračuna?

Preprosta formula: PRIHODKI – ODHODKI = DOBIČEK

PRIHODKI: V podjetju poslujete! Najpogosteje to pomeni, da po opravljeni storitvi ali prodaji blaga izdajate račune. Seštevku vrednosti vseh izdanih računov (pa če so plačani ali ne) pravimo PRIHODKI.
(V prihodke vštevamo tudi subvencije ali dotacije, obresti posojenega denarja, dividende ipd. ampak to so že podrobnosti)

ODHODKI: Seveda ne moremo poslovati oziroma nekaj prodajati, ne da bi imeli pri tem tudi določene ODHODKE (bolje jih poznamo pod imenom STROŠKI, čeprav so le ti ožja opredelitev odhodkov). Plačali smo najemnino poslovnega prostora, internet, telefon, nakup materiala, izgradnjo spletne strani, svojo plačo in podobno.
(V odhodke vštevamo tudi amortizacijo, obresti kredita, oslabitev zalog in podobno, … spet podrobnosti)

Torej, v zelo grobem rečeno: od seštevka vseh izdanih računov odštejemo stroške in dobimo okvirni dobiček.

Prihodke in odhodke računovodja mesečno beleži (zveni enostavno, vendar verjemite, z noro slovensko zakonodajo to ni enostavno delo). Enkrat letno (najkasneje do 31.3. tekočega leta za predhodno leto) pripravi računovodja računovodsko informacijo o vašem letnem poslovanju oziroma računovodske izkaze, med katere sodijo: bilanca stanja, izkaz poslovnega uspeha, izkaz vseobsegajočega donosa in bilančni dobiček. Iz izkaza poslovnega izida je razvidna razlika med prihodki in odhodki preteklega leta. Tej razliki pravimo letni DOBIČEK od katerega plačamo 19% davka.

PRIHODKI – ODHODKI = DOBIČEK
Pripravljene računovodske izkaze, skupaj z davčnim obračunom, računovodja posreduje na AJPES in FURS. Iz davčnega obračuna je razviden dobiček, na katerega boste plačali 19% davek. Iz davčnega vidika se višini dobička, na katerega boste plačali davek, strokovno reče ‘obdavčljivi dohodek’ ali ‘davčna osnova’.

Dobiček lahko znižate z nekaterimi davčnimi olajšavami

Od vašega dobička oz. davčne osnove se bodo pred izračunom davka na dobiček odbile tudi nekatere davčne olajšave, ČE jih boste uveljavljali. Šele nato bo FURS preračunal po predpisani davčni stopnji, koliko davka morate plačati državi.

(DOBIČEK – DAVČNE OLAJŠAVE = DAVČNA OSNOVA) * 19%

Izračunani davek na dobiček boste poravnali Finančni upravi 30 dni po prejetju odločbe o odmeri davka na dobiček.

Poleg davka na dobiček za izteklo leto bo finančna uprava izračunala tudi višino akontacij davka na dobiček za tekoče leto. To pomeni, da bo glede na dobiček, ki ste ga prijavili, izračunala mesečne ali trimesečne obroke davka na dobiček, ki ga boste v tekočem letu plačevali vnaprej. Plačali boste torej davek na dobiček za izteklo leto v celoti PLUS davek na dobiček za tekoče leto po obrokih vnaprej. Nad tem ni nihče navdušen.

Morda se vam zdi, da že kompliciramo, ampak v resnici je to komaj vrh ledene gore … pod katerega se tukaj ne bomo spustili.

Ob izteku tekočega poslovnega leta boste ponovno ugotavljali višino svojega dobička, za katerega ste z akontacijami že plačali davek – bodisi preveč bodisi premalo.

  • Če bo obdavčljivi dobiček v tekočem letu manjši kot v izteklem, vam bo Finančna uprava vrnila presežek obročno plačanega davka na dobiček in ponovno izračunala akontacije davka glede na novi (nižji) dobiček.
  • Če dobička v tekočem letu ne boste imeli, vam bo Finančna uprava vrnila akontacije davka in vam ne bo izračunala novih.
  • Če bo obdavčljivi dobiček v tekočem letu višji kot v izteklem, boste doplačali razliko med dejanskim davkom na dobiček in že plačanim davkom.

________________________________________

Poglejmo še primer izračuna davka na dobiček

Preprost primer izračuna davka na dobiček, ko podjetje ne uveljavlja davčnih olajšav, ima 50.000,00 EUR prihodkov in 30.000,00 EUR odhodkov:
50.000,00 EUR prihodkov – 30.000,00 EUR odhodkov = 20.000,00 EUR dobička oz. obdavčljivega dohodka.

Izračun davka na dobiček: 20.000,00 EUR x 19% = 3.800,00 EUR davka na dobiček.

To pomeni, da podjetju ostane 16.200 EUR dobička po odbitku davka. To vsekakor ne pomeni, da ima dejansko toliko denarja na računu – o denarju na računu govori izkaz denarnega toka. Vendar vseeno predpostavimo, da ima nekaj denarja na računu in predpostavimo, da si ta denar (v našem primeru kar vseh 16.200,00 EUR) podjetnik / podjetnica želi izplačati na svoj osebni račun.

Izplačilo dobička lastniku je obdavčeno 27,5%
V zgoraj navedenem primeru, je po obdavčitvi podjetju ostalo 16.200,00 EUR dobička (20.000,00 EUR – 3.800,00 EUR).

V želji po dolgoročnem uspehu podjetja in rasti, je pametno ta dobiček obdržati v podjetju in ga vložiti v razvoj. V kolikor pa lastniki tega vseeno ne želijo, si lahko dobiček izplačajo na svoje osebne transakcijske račune, za kar morajo ponovno plačati davek in sicer 25% (če to storijo takoj in ne v kasnejših letih).
To pomeni, da bodo lastniki od 16.200,00 EUR plačali še dodatno 4.455,00 EUR davka in si na račun nakazali 11.745,00 EUR.

Izplačilo denarja je možno tudi v obliki plače, ki pa je obdavčena po dohodninski lestvici.

Zeus davki in računovodstvo d.o.o.

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.