Objavljeno: 18.01.2022Kategorije: Nedefinirano

12. 1. 2022 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena nova višina minimalne plače, ki od 1. januarja 2022 zanaša 1074,43 evra bruto. V kratkem bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena tudi Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki je vezana na višino minimalne plače. Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov bo tako po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije znašala 6,17 evra.

Minister Janez Cigler Kralj je minimalno plačo lansko leto zvišal na 1024,24 evra, za letošnje leto je predlagal dodaten, 4,9 odstoten dvig, kar zanaša 1074,43 evra bruto, pri čemer je upošteval tako razmere pri zaposlovanju kakor na splošno v družbi.

Kot je poudaril po posvetu s socialnimi partnerji, je ”iskal kompromis, ki bi zadovoljil vse partnerje”, pri svoji odločitvi pa je upošteval negotovost tako na trgu dela kot v gospodarstvu, ki jo še naprej povzročajo novi sevi covid-19, hkrati pa se je oprl na razmeroma ugodne makroekonomske napovedi v prihodnjih letih. Kot je dodal, ”verjame, da je predlagana rešitev skupaj s skorajšnjo davčno razbremenitvijo ustrezna. Višje plače zaslužijo vsi, ki delajo” in ob tem še pozval k čim prejšnjemu sprejetju predlagane dohodninske zakonodaje, kar bo vodilo do višjih neto zneskov vseh delavcev. ”Tudi ta je korak naprej pri blaženju posledic epidemije, ki je bila za marsikoga hud udarec”, je zaključil. Trenutno ima sicer v EU med 21 državami z zakonsko določeno minimalno plačo to plačo višjo kot Slovenija sedem držav.

V kratkem bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena tudi Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki je vezana na višino minimalne plače. Minimalna urna postavka za dijaško in študentsko delo se je zvišala iz 5,89 € bruto na 6,17 € bruto.

Če boste študentsko delo za mesec januar obračunali po minimalni urni postavki, prosimo upoštevajte, da bo delo:

  • opravljeno do vključno 14. januarja 2022 obračunano po “stari” minimalni urni postavki 5,89 EUR bruto (4,98 EUR neto),
  • opravljeno od vključno 15. januarja 2022 obračunano po “novi” minimalni urni postavki 6,17 EUR bruto (5,21 EUR neto).

Področje minimalne plače ureja Zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače ter način njenega določanja in objave. Skladno z Zakonom o minimalni plači, odločitev o uskladitvi zneska minimalne plače določi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji.

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

Vir: gov.si in e-študentski servis

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.