Objavljeno: 19.11.2021Kategorije: Nedefinirano

Državni zbor je 20. oktobra 2021 sprejel novelo zakona o davku od dohodkov pravnih osebah. Zakon se prične uporabljati za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Sprejeti ukrepi predstavljajo podporo politiki zaposlovanja, okoljski politiki in digitalizaciji. Novela prinaša olajšavo za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda ter nadgradnjo olajšave za zaposlovanje. Ugodnosti bodo zavezanci lahko uveljavljali, če bodo na novo zaposlili mlade do 29 let, osebe s poklicem, za katerega na trgu ni dovolj kadra, in prvič zaposljive ter če bodo vlagali v zeleni in digitalni prehod.

Nekaj ključnih sprememb:

  1. stroški reprezentance in nadzornega odbora bi naj bili priznani v višini 60 % stroškov (sedaj 50 %),
  2. oblikovanje rezervacij za pokojnine, oblikovanje rezervacij za jubilejne nagrade in oblikovanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi se v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026 prizna v višini 100%,
  3. uvaja se olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod v višini 40 % vlaganj,
  4. olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju se zvišuje iz sedanjih 20 na 80 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Drugače je določena vsebina olajšave za zaposlovanje, in sicer zavezanec lahko uveljavlja olajšavo, če zaposli osebo v poklicu, za katere na trgu dela ni iskalcev zaposlitve,
  5. omejitev olajšave za donacije se zvišuje iz sedanjih 0,3 na 1 % obdavčljivih prihodkov,
  6. uvaja se dodatna olajšava za vlaganja v vrhunski šport do zneska v višini 3,8 % prihodkov,
  7. Kot vlaganja v digitalni in zeleni prehod so mišljena vlaganja v: računalništvo v oblaku, umetno inteligenco in velepodatke, okoljsko prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energetskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost.

Vir: Spirit podjetniški portal in Uradni list

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

STAY CONNECTED

Are you interested in news, exclusive offers, and other information?