Objavljeno: 11.11.2016Kategorije: Aktualne informacije

Manager ali managerka je oseba, ki načrtuje, organizira, vodi in nadzira ter poskuša čim bolj optimalno uskladiti vire z aktivnostmi.

Štiri temeljne funkcije managementa:

•   Načrtovanje: manager skladno z vizijo in poslanstvom kratkoročno in dolgoročno načrtuje poslovanje podjetja in njegovo smer v prihodnosti. Načrtuje cilje in usklajuje vire, ki bodo potrebni za dosego ciljev (človeške, materialne, finančne). Kljub temu, da načrtovanje zahteva ogromno časa in energije, je to pomembna funkcija, ki je na koncu cikla bogato poplačana.

•   Organiziranje: skladno z načrti, manager organizira poslovanje; opredeli procese, dodeli naloge ter določa odgovornosti za izpolnitev le-teh. Podjetje povezuje tudi z zunanjim okoljem.

•   Vodenje: Manager z vodenjem vpliva na zaposlene in jih poskuša motivirati, da bi dosegli zastavljene cilje. Z vodenjem vpliva na  organizacijsko kulturo ter pozitivno (ali negativno) organizacijsko klimo.

•  Nadzorovanje / kontroliranje procesov: nepogrešljiva naloga managementa in funkcija, ki poteka skozi celoten proces poslovanja. Manager nadzira uspešnost in učinkovitost procesov in dela. Ugotovitve v procesu kontrole predstavljajo bistven input v fazi načrtovanja.

Beseda manager je v SSKJ opredeljena kot:

manager in menedžer -ja [ménedžer] m (ẹ̑)

1. v kapitalistični ekonomiki vodilni uslužbenec podjetja; direktor, ravnatelj: družbo upravljajo managerji; odločilna vloga managerjev
2. publ. voditelj, organizator zlasti v gospodarstvu: biti manager turistične agencije; dober, nesposoben manager / turistični manager
// poslovni vodja moštva, skupine, posameznika v poklicnem športu, popevkarstvu: pevko je spremljal manager; manager boksarja; moštvo z managerjem in trenerjem

Delite to zgodbo, izberite svojo platformo!

OSTANIMO V STIKU

Vas zanimajo novosti, posebne ponudbe in
ostale novice? Obljubimo, ne bomo nadležni.